O realizaci nového střediska Technicko-hygienické údržby (THÚ) železničních kolejových vozidel v Nových Zámcích, na které se svými dodávkami podílí i společnost LLENTAB Slovakia, jsme již opakovaně psali. V tomto článku se chceme zaměřit na střešní a obvodový plášť obou samostatných budov s ocelovými konstrukcemi LLENTAB. Ten bude zhotoven ze sendvičových panelů od společnosti TRIMO d. o. o.

LLENTAB Slovakia dodává materiál a montuje dva samostatné objekty v Nových Zámcích. První objekt tvoří čtyři části o celkové zastavěné ploše 7 445 m2: část pro provozní úpravu souprav, fekální dráha, sklad zakladačů a administrativní budova. Všechny části jsou vzájemně propojeny a tvoří jeden celek. Kromě nich společnost LLENTAB montuje v Nových Zámcích halu stabilní myčky se zázemím.

TRIMO je nadnárodní společnost – výrobce fasádních a střešních systémů na bázi sendvičových panelů z minerální vlny, která je na evropském trhu od roku 1961. Využití systémů TRIMO je prakticky neomezené a společnost jimi a svými výrobky dokáže pokrýt všechny typy projektů, jako jsou například bytové domy, administrativní budovy, průmyslové a logistické objekty, retail, letecký a dopravní průmysl a mnoho dalších.

Za kvalitou jejich produktů stojí dlouholeté zkušenosti a mnoho partnerů, se kterými spolupracuje. Mezi nejzajímavější projekty, které TRIMO na Slovensku realizovalo, patří hokejový stadion Ondreje Nepely v Bratislavě, národní tenisové centrum v Bratislavě, Amazon Sereď, KJG Bratislava a nemocnice Louise Pasteura v Košicích. Ročně se může jednat o více než 100 projektů.

Ing. Juraj Murín pracuje ve společnosti TRIMO d. o. o. na pozici „Sales and technical manager“ a nás zajímalo, co je pro TRIMO v novém THÚ centru v Nových Zámcích specifické, jaké produkty firma používá a jak hodnotí spolupráci se společností LLENTAB Slovakia:

Čím bylo z vašeho pohledu THÚ centrum v Nových Zámcích specifické?

Ing. Juraj Murín: Projekt THÚ Nové Zámky byl výjimečný svými zvýšenými požadavky na kvalitu a životnost sendvičových panelů z hlediska vyšší náročnosti prostředí. Jednalo se především o část myčky, kde jsme museli navrhnout a dodat sendvičový panel, který by odolal prostředí s třídou korozivity C5. Z tohoto důvodu byl na střechu použit také střešní panel Trimoterm SNV, aby bylo zajištěno, že střecha bude mít po zhotovení co nejméně perforací skrz jednotlivé střešní vrstvy, čímž se minimalizují, resp. vyloučí různé potenciální problémy v budoucnu.

Na kterých objektech byly použity vaše sendvičové panely a proč?

Ing. Juraj Murín: Panely Trimoterm byly použity na dvou objektech – hlavní objekt SO 3401 + myčka. Důvodů pro toto řešení bylo několik: panely Trimoterm dosahují ve srovnání s jinými podobnými panely vysoké požární odolnosti, mají lepší koeficient prostupu tepla při stejné tloušťce panelu a při správné montáži podle našich montážních postupů a řešení systémových detailů TRIMO nabízejí také vynikající vzduchotěsnost a neprůvzdušnost. Základem vynikajících vlastností panelů Trimoterm jsou samozřejmě také vstupní materiály, ze kterých se produkt vyrábí na našich plně automatizovaných výrobních linkách. Například minerální vlna pochází výhradně od renomovaných top evropských výrobců a kvalitu použitých plechů zajišťuje samotná třída oceli S320GD. Povrchová úprava se samozřejmě může lišit v závislosti na požadavcích každého projektu.

Jak z vašeho pohledu probíhala spolupráce se společností LLENTAB Slovakia?

Ing. Juraj Murín: Spolupráce s lidmi ze společnosti LLENTAB si nesmírně vážíme, protože se vždy jedná o vysoce profesionální, vstřícnou spolupráci s jasným cílem, kterého chtějí obě naše společnosti dosáhnout. A tím cílem je kvalitní realizace projektu, na jejímž konci je spokojený investor již s výhledem na realizaci dalšího projektu se stejným obsazením.

Spolupráce s TRIMO d. o. o. z pohledu společnosti LLENTAB Slovakia, spol. s r. o.

„Objekty THÚ v Nových Zámcích, na jejichž výstavbě se podílíme, jsou spojeny s vysoce kvalitními stavebními materiály. To platí i pro střešní plášť stabilní mycí části a stěnový plášť objektů SO 3401 a SO 3402, kde je dodavatelem panelů společnost TRIMO d. o. o. TRIMO se dlouhodobě zaměřuje na efektivní stěnové a střešní systémy. Během spolupráce se společností TRIMO a komunikace při projektové přípravě a montáži díla jsme se mohli přesvědčit o jejich spolehlivém a profesionálním přístupu. Spolupráce si velmi vážíme.“

Ing. Dušan Bernaťák, technický ředitel LLENTAB Slovakia, spol. s r. o.
padel tenis - LLENTAB