Pro tyto účely jsou nejvíce využívány Z-profily, které charakterizují všechny výhody sekundárních profilů LLENTAB, přičemž u střešního a stěnového opláštění se k již zmíněným přednostem přidávají další. Profily nabízí vysokou tvarovou a rozměrovou variabilitu a jsou vhodné pro všechny typy opláštění a všechny typy nosných konstrukcí (železobetonové, ocelové i dřevěné).

Sekundární profily LLENTAB jsou navíc součástí certifikovaných skladeb střešního a stěnového opláštění. Projektanti tak nemusí pracovat jen se samotnými profily, ale mohou „sáhnout“ po ověřené a certifikované konstrukci. Skládané stěnové opláštění typu 4F představuje řešení, které LLENTAB v průběhu let zlepšuje a přizpůsobuje novým požadavkům klientů a díky tomu stále nabízí vysokou odolnost, lehkou údržbu a opravy a jednoduché stavební úpravy (např. zabudování nových oken nebo vrat). U dvouplášťové skládané střechy typu 2LF je horní vrstva nad konstrukcí příhradového vazníku tvořena krytinou z trapézového plechu opatřenou vrstvou proti odkapávání sražených par. Nosnými prvky jsou vaznice ze Z-profilů kladené kolmo na konstrukce příhradových vazníků. Spodní vrstva pod konstrukcí příhradového vazníku tvoří podhled v hale. Nosnými prvky podhledu jsou opět Z-profily, v tomto případě zavěšené na spodní pásnice vazníků. Mezi tyto profily se vkládá nebo fouká tepelná izolace. Podhledovou vrstvu tvoří trapézový plech. Certifikována je také jednoplášťová skládaná střecha typu 5. Podhledovou vrstvu tvoří trapézový plech, který je kladen na nosné vaznice ze Z-profilů. Nahoru nad trapézový plech jsou vloženy distanční profily, mezi které je umístěna tepelná izolace. Krytinu tvoří horní trapézový plech. Tento typ plní i nejnáročnější požadavky na tepelnou izolaci střešního pláště.

NAVÁZANÉ CERTIFIKOVANÉ OPLÁŠTĚNÍ

SNADNÉ KOTVENÍ SAMOVRTNÝMI ŠROUBY

Jedním z příkladů byla loňská realizace střešního pláště v Tišnově pro společnost MFC – MORFICO s.r.o. z Tišnova (projekt č. CZ1266). U stávající výrobní haly společnosti MFC – MORFICO se železobetonovým skeletem byly použity sekundární profily LLENTAB pro střešní plášť o rozměrech 25,1 × 91,4 m (š × d), vnitřní světlá výška ŽB nosníků byla 5,75 m. Pro střešní paždíky byly použity 150mm Z-profily, které byly pomocí chemických kotev kotveny přímo do betonového vazníku. Samotná sedlová střecha je neizolovaná se sklonem 4° a krytinu tvoří ocelový trapézový plech LLENTAB. Střecha je osazena světlíky o rozměrech 90 000 × 1 300 m (2 ks) z fixního trapézového laminátu umístěnými podélně s hřebenem střechy.

sekundární profily pro opláštění stěny

Další uplatnění našly Z-profily ve výrobní hale realizované v areálu firmy LIWA v Pelhřimově (projekty č. CZ0354 a CZ0811). U této výrobní haly byl skelet betonový a s využitím Z-profilů se zde montovalo jak podhledové opláštění spojovacího krčku, tak i dekorativní opláštění zděné stěny 1. NP části výrobní haly. U spojovacího krčku tvořily skladbu podhledového opláštění Z-profily, izolace, distanční profily a vnitřní podhledový plech. U dekorativního opláštění zděné stěny byly tyto profily součástí nosného rastru, kotveného do zděné stěny. Vnější opláštění pak tvořily vodorovně kladené fasádní kazety Dekcassette LE o šířce 450 mm.

Další využití sekundárních profilů LLENTAB pro opláštění stěn, střech, technologické mosty, výměny dveří, oken, vrat a světlíků,  nadstavby a patra.

sekundární profily pro opláštění stěny
Sekundární profily pro opláštění střechy