Suchá konstrukce podlahy, snadná montáž, efektivní náhrada válcovaných profilů, vysoká flexibilita v řešení a optimalizace zvolené konstrukce přesně dle potřeb projektu – to vše umožňuje využití sekundárních profilů LLENTAB při realizaci vestavěných pater. Patro realizované suchou montáží s OSB deskami se skládá ze systému stropnic a průvlaků z C-profilů, na kterých je položena nosná vrstva z OSB desek. Desky mohou být v závislosti na požadovaném zatížení a vzdálenosti stropnic položeny v jedné až třech vrstvách.

PATRO OSB DESKY – SUCHÁ MONTÁŽ

Dvě patra s OSB deskami slouží například zaměstnancům společnosti Stauner palet s.r.o. v Mrákově (okres Domažlice), která se rozhodla konstrukčním systémem LLENTAB rozšířit stávající administrativní budovu (projekt č. CZ0321). Pro patro v 1. NP, jež má plochu 318 m2 a jeho nosnost (bez zatížení SDK příčkami 100 kg/m2) je 400 kg/m2 se započtením zatížení od pojezdu ručního paletového vozíku se zátěží 500 kg, byly využity tři vrstvy OSB desek o tl. 12 mm. Patro ve 2. NP je stejně veliké, ale má nižší nosnost (250 kg/m2), takže v tomto případě byly použity jen dvě vrstvy OSB desek.

patro OSB
patro OSB

PATRO LLENTAB – NOSNÝ TRAPÉZ

Standardním řešením jsou patra s nosným trapézovým plechem či nízkou ŽB deskou (nízký trapéz). Tento typ pater tvoří systém stropnic a průvlaků z C-profilů, na kterých je položen nosný trapézový plech, do kterého je vylita betonová roznášecí vrstva, která je konstrukčně vyztužena kari sítěmi. Na betonové vrstvě je následně vytvořena finální skladba podlahy.

Vestavba patra s nosným trapézovým plechem se realizovala ve dvou halách v Přelouči (projekt č. CZ0744) – v hale C (technologická linka a sklad sorbetu) a v hale D (vodní řezačka, sklad hotových výrobků, balírna a výstupní sklad). Obě patra jsou stejná z hlediska konstrukce, užitné nosnosti (250 kg/m2) a výšky (4 m), liší se jen plochou (386 m2 v hale C a 574 m2 v hale D). Část patra o velikosti 68 m2 v hale D má zvýšenou užitnou nosnost (600 kg/m2).

patro nosný trapéz
patro nosný trapéz

PATRO ŽB DESKA NÍZKÁ – NÍZKÝ TRAPÉZ (BEDNĚNÍ)

Patra s nízkým trapézovým plechem lze najít ve skladové hale s expedicí společnosti Bohemiatex nedaleko Litomyšle (projekt č. CZ1073). V jedné z lodí velké skladové haly jsou ve dvou úrovních vestavěna patra – první ve výšce 4,65 m, druhé ve výšce 7,95 m. Obě vestavby mají stejnou konstrukci i velikost. Vrchní vrstvu tvoří betonová deska (100 mm), pod ní je trapézový plech (45 mm), průvlak HEA 450 (450 mm) a stropnice C360 (360 mm). Vestavby patra jsou umístěny po kratší podélné stěně haly a plocha každé z obou vestaveb je 1 208 m2.

patro železobetonová deska nízká
patro železobetonová deska nízká

Stejným způsobem je například postaveno i patro v novém tréninkovém centru ŠKODA AUTO a.s. v Mladé Boleslavi (projekt č. CZ1156). Objednatelem byla společnost PROMUS KATOWICE – organizační složka se sídlem v Kosmonosech. Vestavba ve stávající budově má rozměry 21,6 × 46,4 m a světlou vnitřní výšku 4,2 m. Prvky ocelové konstrukce, sloupů, stropnic a zavětrování jsou vyrobeny z pozinkované oceli. Finální povrch vestavby tvoří koberce, které jsou lepeny na suché podlahové prvky Fermacell 2 EE 33 s tl. 35 mm. Podlahové prvky jsou uloženy na trapézovém plechu a nadbetonávce (tl. 100 mm), podkladem je nosná ocelová konstrukce ze stropnic (C-profily).

SNADNÁ MANIPULACE A PROJEKČNÍ PODPORA

Potřebovali jsme efektivně vyřešit výstavbu dvou skladovacích pater vestavby s nosností 1 000 kg/m², která jsou po celé šířce haly (tj. 80 m) a nejsou zrovna malá — myslím, že jejich hloubka byla kolem 15 metrů. Řešilo se, jak nejlíp materiálově a konstrukčně obě patra udělat, a nakonec jsme zvolili právě toto elegantní řešení. V podstatě se dá říct, že jde o sklady ve skladu. I zde jsme uvítali zkušenosti, které LLENTAB do projektu vnesl.

kozacekIng. Martin Kozáček,, jednatel společnosti APOLO CZ, s.r.o. – generální projektant haly CZ1073 Bohemiatex Logistika.