Ocelové žárově zinkované nosníky a profily LLENTAB se nevyužívají jen jako hlavní konstrukční prvky pro stavbu hal, ale i jako sekundární prvky pro nosné konstrukce, jako jsou například nosné prvky pro technologické rozvody, dopravníky, technologické lávky apod.

Žárové zinkování profilů přináší u těchto aplikací lepší otěruvzdornost, což je velkým přínosem při následné instalaci jednotlivých rozvodů médií. Takto ochráněné profily ve srovnání s natíranými profily výrazně méně trpí. Další předností je i skutečnost, že řešení LLENTAB zahrnuje kombinaci jednoduchých profilů s příhradovými, což umožňuje instalaci technologických rozvodů na větší vzdálenost mezi nosnou konstrukcí. O širokých možnostech tohoto využití opět svědčí řada úspěšných referencí u nás i v zahraničí.

Z profilů LLENTAB byl v roce 2016 realizován i dopravníkový most pro firmu RIMOWA v Pelhřimově. Most o délce 76 m, výšce 2,9 m a šířce 3,6 m má sklon 4° a je tepelně izolován. Izolovaná střecha LLENTAB typu 4 používá střešní vaznici z nosného Z-profilu zároveň jako distanční profil. Podhledovou vrstvu tvoří trapézový plech. Vaznice jsou kladeny kolmo na konstrukce příhradových vazníků. Na stěnách mostu jsou svisle kladené polykarbonátové desky tloušťky 40 mm uchycené pomocí nosných Z-profilů.

LEPŠÍ OTĚRUVZDORNOST

ŠIRŠÍ TRASY MEZI ROZPONY NOSNÉ KONSTRUKCE

hala LLENTAB - Rimowa technologický most

Atraktivní ukázkou je pak most pro pěší v obchodním centru ICA ve švédském Helsinborgu. LLENTAB tady kromě mostu realizoval i samotné haly celého centra o celkové rozloze 68 000 m2. Most pro pěší vznikl v průběhu realizace s cílem ulehčit logistice celého obchodního centra a bezpečně oddělit pohyb lidí a vozů. Investorem byla společnost ICA Gruppen AB, což je švédský obchodní řetězec se zaměřením na potraviny a zdraví. Skupina však mimo jiné vlastní také banku, divizi nemovitostí, řetězec lékáren a řetězec bytového textilu Hemtex a je druhou největší maloobchodní společností ve skandinávských zemích.

LLENTAB hala - ICA most pro pěší

Typickou ukázkou možností sekundárních profilů při realizaci technologických rozvodů, ale i pater je dodávka vestaveb pro společnost Thermo Fisher Scientific, která byla dokončena v roce 2017 (projekt č. CZ0966). Těchto pět vestaveb je součástí významného rozšíření brněnského výrobního centra firmy Thermo Fisher Scientific a díky konstrukcím LLENTAB vznikly nové výrobní prostory, sociální a technické zázemí a dvoupatrová vestavba pro administrativní a školicí centrum. Ve výrobním objektu jsou umístěny koridory pro rozvody vody, elektrické energie a vzduchotechniky, celkové užitné zatížení vestavby představovalo 170 kg/m2. Navíc je k tomuto zatížení na konstrukci podvěšeno několik kladkostrojů nosnosti 500 kg a jeden energokoridor (více rozvodů koncentrovaných do jedné linie) se zatížením 700 kg/m.

Další využití sekundárních profilů LLENTAB pro opláštění stěn a střech, patra a nadstavby .

hala LLENTAB - technologické rozvody Thermo Fisher Scientific

„Ve firmě LLENTAB jsme našli vysoce profesionálního partnera, který nám byl nesmírnou oporou při tomto náročném projektu. Po celou dobu probíhala velmi intenzivní spolupráce s techniky firmy, kteří promptně dodávali potřebné výpočty a údaje, aby se spodní stavba realizovala bez zbytečných prodlev. Samotný nosný systém od společnosti LLENTAB byl ušitý přesně na míru a podle našich požadavků. Příhradové prvky byly nejvhodnějším nosným systémem pro požadované 12m rozpětí konstrukce. Jelikož jednotlivé prvky příhradových nosníků a sloupů jsou tenkostěnné, za studena ohýbané a z velmi kvalitní oceli, jsou také velmi lehké a přesně to jsme potřebovali. Navíc je celá konstrukce pozinkovaná, což je také z hlediska čistoty našeho výrobního prostoru důležité. Obdivovali jsme statiky firmy LLENTAB, kteří mají metodiku pro výpočet tenkostěnných konstrukcí a ovládají specifika takto navrhovaných konstrukcí. Nebylo divu, že společnost LLENTAB s přehledem vyhrála výběrové řízení, kterého se zúčastnilo několik firem. Chci jí touto cestou jménem celého brněnského – a nejen investičního – týmu poděkovat.”

Ing. Jaroslav Duda, senior facility manager, Thermo Fisher Scientific Brno