Léta spolupráce a desítky projektů na území České republiky i Slovenska, které LLENTAB realizoval pro skupinu DEK v rámci staveb administrativních hal, skladů, terminálů, klempíren či přístřešků sítě prodejen Stavebniny DEK, jsou pro všechny zúčastněné zdrojem velkého množství poznatků. Zdálo by se, že po letech dodávek už není možné přijít s něčím novým, stačí čerpat ze zkušeností, získaných v minulosti. Přesto byla stavba administrativní budovy, skladové haly, venkovního mytí půjčovny, terminálu a klempírny v Pardubicích něčím zajímavá. Kromě „standardní“ dodávky ocelových konstrukcí LLENTAB na klempírně a kombinace konstrukcí LLENTAB a černé oceli na terminálu tady dodávala společnost LLENTAB na administrativní a skladovou halu své sekundární ocelové profily. S projektovým manažerem DEK a.s. – Ing. Tomášem Hejtmancem, který kromě jiných projektů řídil v průběhu loňského roku i výstavbu areálu Stavebniny DEK v Pardubicích, jsme se potkali v Plzni.

Můžete nám prosím přiblížit náplň vaší práce?

Jsem projektovým manažerem skupiny DEK a jsem zodpovědný za výstavbu nových areálů. U přiděleného projektu jsem od úplného začátku až do konce, mou rolí je kromě technického dozoru na stavbě i řízení výběru a zajištění smluvních vztahů se všemi dodavateli při dodržení celkového rozpočtu a termínu stavby.

Síť Stavebnin DEK čítá více než stovku prodejen a pokrývá celé území Česka a Slovenska. Tak hustá síť představuje velké množství objektů, které se kontinuálně staví, rekonstruují či udržují. Jakým způsobem si vybíráte své smluvní partnery z řad projektantů a realizačních firem – máte na každou lokalitu či projekt vysoutěžené nové dodavatele nebo preferujete cestu jednoho partnera pro danou oblast, bez ohledu na lokalitu?

Při odpovědi musíme odlišit investice a opravu příp. údržbu areálů. Pro nás to jsou dva zcela samostatné a oddělené okruhy. V tomto smyslu máme rozdělené i stavební oddělení. Pokud mluvíme o oblasti oprav a údržby, tak máme v jednotlivých lokalitách místní partnery, se kterými dlouhodobě spolupracujeme. Ale vždy se snažíme, aby to pro naši společnost bylo co nejvýhodnější. To znamená, že pokud máme nějaký rozpor nebo se nám na fungování dodavatele něco nezdá, tak si ověřujeme cenové nabídky konkurence. Když přejdu k otázce investic, tam máme dlouhodobé partnery, mezi které patří mimo jiné i LLENTAB. Nicméně se opět snažíme při každé zakázce získat vždy tu nejlepší nabídku na trhu.

Podle jakých kritérií vybíráte své dodavatele a jakou váhu mají při výběru jednotlivá kritéria – cena, termín, reference apod.?

Jak už jsem předeslal, pro nás je důležitá nejlepší cenová nabídka, nicméně přihlížíme i k historii dodávek a spolehlivosti partnera. V průběhu rozjeté stavby si nemůžeme dovolit stavbu zastavit nebo posunout termín jejího dokončení. V tomto ohledu posuzujeme i cenu – pokud bychom však měli ušetřit jednotky procent z celé realizace za cenu ohrožení celého průběhu projektu a jeho dokončení, je to neúměrně vysoké riziko. Právě proto rádi spolupracujeme s partnery, kteří jsou osvědčení a kteří dokáží zajistit bezproblémový chod stavby, kvalitu a požadovaný termín. 

Objekty prodejen Stavebniny DEK jsou poměrně odlišné, jiné požadavky jsou kladené na administrativní nebo prodejní halu, jiné na sklady, terminály, klempírny nebo přístřešky. Necháváte proto při zpracování projektu a volbě konstrukčního systému volnou ruku projektantům nebo preferujete ve všech lokalitách a objektech jeden typ konstrukce, který upravujete na míru dle specifických požadavků?

Dlouhodobě spolupracujeme s projekční kanceláří TIPRO Projekt s.r.o., jejímž majitelem a ředitelem je Ing. Vítězslav Titl. Zvažovali jsme i rozšíření okruhu externích projektantů, ale vždy jsme se vrátili k této projekční kanceláři. Má svůj standard a dlouhodobě dobře zná naše požadavky. Volba konstrukce závisí na místních podmínkách, ne vždy se dá použít stejné řešení v odlišných lokalitách. Přesto pro nosný systém administrativy a hal preferujeme železobetonový skelet. Pro doplňkové objekty, jako jsou například teminály, klempírny využíváme především ocelové konstrukce. Železobetonové konstrukce volíme z důvodů požární odolnosti, s ocelovými konstrukcemi se zase lépe pracuje a jsou tak pro nás efektivnější. Proto je používáme všude tam, kde to podmínky dovolují.

Společnost LLENTAB realizovala pro skupinu DEK už cca 30 projektů. Byly a jsou to realizace velmi rozdílné – ať už počtem a typem realizovaných objektů, jejich velikostí, rozsahem dodávky apod. Co bylo pro dodávky LLENTAB, bez ohledu na výše uvedené rozdíly jednotlivých projektů, charakteristické?

Berte prosím tuto odpověď jako můj osobní pohled na věc. Mně se na konstrukcích LLENTAB líbí profesionální příprava celé zakázky, od obchodní komunikace až po projekci. Konstrukce je navíc celá pozinkovaná, což u černé oceli není standardem – ta se finálně opravuje/natírá až na místě a životnost povrchové ochrany je tak kratší. Dříve se mi dílčí nevýhodou zdála časová náročnost montáže na stavbě, ale poslední projekt v Pardubicích ukázal, že dobrou přípravou a plánováním se to dá dobře řešit. Předmontáž se prováděla stranou a následně se už hotové prvky zvedaly a montáž probíhala rychle a efektivně. Velmi oceňuji profesionalitu při dokončení stavby, ke všem problémům se lidé ze společnosti LLENTAB staví čelem a průběžně je řeší. Náš celkový dojem je spokojenost s prací, všechny projekty jsme zdárně dokončili.

Vzpomenete si na lokality, za které jste jako projektový manažer DEK a.s. zodpovídal a na kterých jste pracoval s konstrukcemi LLENTAB?

Byly to projekty v Plzni – Jateční, v Praze – Stodůlkách a Pardubicích.  V rámci posledního zmiňovaného projektu dodával LLENTAB své profily pro ocelové konstrukce zastřešení terminálu, klempírny, a zároveň sekundární ocelové profily pro administrativní halu a sklad.

Zůstaňme ještě chvíli u sekundárních konstrukcí LLENTAB. Jaký je váš pohled na tuto část dodávek?

Běžně je to s konstrukcemi tak, že statik projektu navrhne určité řešení, které v relevantních případech upravuje projektové oddělení LLENTAB. Za celou dobu spolupráce jsme v tomto směru neřešili vážnější problém, LLENTAB k zakázkám přistupuje profesionálně. A právě v již zmíněných Pardubicích přišli projektanti společnosti LLENTAB s návrhem použít sekundární profily pro administrativu a sklad. Nám se to zdálo jako dobré a poměrně chytré řešení, proto jsme ho zde poprvé vyzkoušeli. S odstupem musím říci, že se tahle varianta osvědčila a že budeme rádi v tomto duchu spolupracovat i na dalších projektech. Přitom platí, že jsme vždy na stavbách při dodávce ocelových konstrukcí preferovali jednoho partnera. Měli jsme pro to racionální důvody – čím více subjektů na stavbě je, tím horší je to pak s jejich koordinací. V Pardubicích jsme tento problém neměli, se svými profily tam působil jen LLENTAB a celý průběh dodávky byl pro mne velmi příjemný, proto s těmito profily počítáme i do budoucna.

Ing. Tomáš Hejmanec, projektový manažer DEK
LLENTAB pro Stabebniny DEK