Cicerova slova jsou samozřejmě jazykovou a literární konstrukcí, na první pohled trochu vzdálenou od praktického využití sekundárních profilů při projektování reálných konstrukcí současných hal. Tato metafora má přesto racionální jádro – stačí se podívat na funkční vlastnosti profilů LLENTAB a na široké možnosti jejich využití.

Veškeré profily jsou určeny převážně pro realizaci střešního opláštění, výměn pro světlíky a odvody kouře a tepla vzduchotechnických jednotek a rozvodů. Na stěnových pláštích mají využití jako podpůrné konstrukce pro tyto pláště, pro rámy oken, vrat a dveří, případně ochranné konstrukce v úrovních podlahy. Díky svému modulovému uspořádání se profily často používají pro konstrukci technologických mostů, popř. tras a podpůrných konstrukcí pro rozvody médií. Samostatnou kapitolou je potom využití profilů pro stropy nosných pater v administrativních budovách a skladovacích a výrobních halách, případně pro konstrukci tribun ve sportovních halách.

Konkrétně se jedná o Z-profily (pro vaznice a paždíky střešního a stěnového opláštění budov a pro technologické lávky), C-profily (sloupy, příhrady, části rámů pro střešní a stěnové opláštění budov, výměny pro střešní světlíky, plošiny, stěnové rámy pro stavební výplně, stropnice, průvlaky pater a profily pro technologické lávky), H-profily (pro horní a spodní pásnici příhradové konstrukce, pro střešní a stěnové opláštění budov, profily pro technologické lávky, odvodňovací profily do nezpevněných cest) a speciální tvary pro konkrétní projekty.

Obecně profily LLENTAB nabízí zejména kvalitní základní materiál, ekonomický způsob výroby, lehkost danou optimálním poměrem mezi hmotností a únosností a následnou snadnou montáž.

Žárově pozinkované ocelové svitky používané jako vstupní materiál jsou dodávány v tloušťkách 1,5 až 7 mm – pro profily do 2 mm se používá povrchová úprava žárového zinkování Z275 (275 g/m2), nad 2 mm pak Z450 (450 g/m2), zaručující dlouhou životnost.

Při výrobě dochází k úsporám sdružováním velkého počtu identických prvků používaných u sekundárních konstrukcí. V samotném průběhu výroby probíhá nejen ohýbání profilů do požadovaných tvarů, ale i ražení montážních děr dle konkrétního projektu, což zásadně urychluje montáž na stavbě. Jen pro představu, např. šestimetrový profil je vyrobený v řádech desítek sekund.

Lehkost při zachování potřebné nosnosti přináší úsporu oceli, což šetří celkové náklady. Zároveň jsou vzhledem k nižší hmotnosti profily oblíbené při montáži pro snadnou manipulaci s nimi a rychlost montáže. Platí to u všech projektů, ale mimořádně cenná je tato vlastnost u vestaveb či nástaveb do již realizovaných projektů, kde je omezený přístup stavební techniky. Na první pohled možná nepříliš viditelným efektem je i nižší spotřeba energie při výrobě a tím výroba šetrnější k životnímu prostředí, jelikož profily LLENTAB používají až o 20 % méně oceli než ostatní konstrukční systémy.

Projektanti a realizační firmy oceňují širokou nabídku jednotlivých profilů, skladovatelnost, úspornou logistiku a rychlé dodací termíny. Standardní prvky jsou skladem a běžná dodací lhůta u specifických projektů je dva týdny od zadání. Samozřejmostí všech dodávek firmy LLENTAB je pružná podpora ze strany projekčního týmu, kdy jsou veškeré navržené konstrukce optimalizovány pro konkrétní projekty (rozměry, opláštění, zatížení, výplně otvorů, …).

I v případě sekundárních profilů je běžnou součástí dodávky každé sekundární konstrukce statický výpočet a návrh požární odolnosti podle Eurokódů. Jednotlivá řešení byla již vyzkoušena na více než 15 000 projektech v Evropě.

V dalších příspěvcích se budeme věnovat detailněji jednotlivým typům využití např. pro stěnové a střešní opláštění, vestavbu pater, nadstavby, technologické rozvody, případně pro výměnu světlíků, vrat a dveří. Již brzy …

Zde se můžete dočíst více o využití:

LLENTAB sekundární profily