Léto jak má být, přesto se i v těchto prázdninových měsících průmysl nezastaví – dokladují to i naše nové rozestavěné haly, které jsme se začali realizovat v červenci 2018.

Sklad sena a krmných směsí realizujeme pro p. Karla Vaňka jako objednatele a investora v Těšenově u Horní Cerekve na Vysočině. Hala o půdorysu 20 x 50 m (šířka x délka) má sedlovou střechu, střešní plášť je tepelně izolovaný, stejně tak jako stěny skladové haly. Vnější opláštění tvoří svisle kladené sendvičové panely. Sklad bude po dokončení osazen sekčními vraty s elektropohonem (2 ks) a dveřmi (1 ks).

Investorem další haly je Školní statek a krajské středisko ekologické výchovy Cheb, p.o..  Toto dlouholeté vzdělávací zařízení v Chebu již od roku 1964 a tradičně poskytuje výukové zázemí pro žáky zemědělských a technických oborů v chebském regionu, zároveň se také zabývá zemědělskou výrobou. Zateplená hala LLENTAB s patrovou částí projektu bude sloužit jako nové dílny pro rostlinnou výrobu. Hala není velká (půdorys 20 x 33 m šířka x délka), její světlá výška je 6 m, přesto je vestavbou patra, zvýšenou požární odolnosti i řešením střešního světlíku, oken a vrat technicky velmi zajímavá.

Pro společnost EKOGALVA s.r.o. ze Žďáru nad Sázavou jsme v červenci zahájili realizaci přístavby skladové haly. Firma se zabývá výrobou a instalací zařízení v oblasti průmyslového praní a její nový objekt má rozměry 7 x 32 m (šířka x délka) a světlou výšku 2,8 m. Vnější opláštění tvoří vodorovně kladené sendvičové panely s tepelnou izolací, tepelně izolovaný je také střešní plášť. Nová hala je „po vodě“ napojena na stávající halu. Přístup do interiéru skladové haly budou zajišťovat vrata o velikosti 3 000 x 2 800 mm (2 ks), světlo do skladu přivádí střešní zateplené obloukové světlíky (4 ks).

Pro společnost V-GARDEN s.r.o. ze Smiřic na Královéhradecku jsme začali stavět soubor pěti objektů – skladovou halu, administrativní část s expedicí (hala je rozdělena na dvě části), prodejnu a příruční sklad. Společnost je zaměřena na distribuční a velkoobchodní prodej zahradní techniky, elektrického nářadí a zahradního nábytku předních světových výrobců značek a je zároveň i jejich výhradním zástupcem pro Českou republiku. Největší z hal je skladová hala o půdorysu 50 x 60 m (šířka x délka), nejmenšími objekty jsou prodejna (100 m2) a příruční sklad (84 m2). Nový administrativně-skladový areál vyrůstá v katastru obce Dolní Nová Ves u Lázní Bělohrad, a protože se jedná o rozsahem poměrně velkou realizaci, určitě se jí budeme v dalších měsících podrobně věnovat.

Pro společnost HAUK s.r.o. z Police nad Metují stavíme v jejím výrobním areálu nový skladový přístřešek o velikosti 58 x 11,6 m (šířka x délka). Tradice firmy sahá až do roku 1928, kdy se věnovala textilní výrobě, v současnosti se orientuje na výrobu dílů pro automobilový proces. S halami LLENTAB má už dlouholeté zkušenosti, v areálu vyrostly ocelové skladové, administrativní a výrobní haly LLENTAB už v letech 2015 a 2016. Zastřešení nezatepleného přístřešku, který navazuje na již stojící skladový přístřešek, je provedeno kombinací 2 ks pultové (4°) a 1 ks sedlové (7°) střechy s vaznicovým systémem. Příhradové vazníky včetně 3. řady středních sloupů mají paralelní spodní pás.

Montážní tým LLENTAB zahájil práce i na přístřešku s konzolemi pro jeřábovou dráhu pro společnost STABIA s.r.o. z Chebu. Nová ocelová hala má rozměry 10,8 x 46 m (šířka x délka) a světlou výšku 6,5 m. V hale budou po dokončení v provozu dva jeřáby, každý o nosnosti 10 000 kg. Pultová střecha je neizolovaná a má sklon 4°. Opláštění stěn, také bez tepelné izolace, tvoří svisle kladený ocelový trapézový plech.

Obecní úřad Obrataň v roli investora staví prostřednictvím stavební společnosti I. Kamenická stavební a obchodní firma s.r.o. z Kamenice nad Lipou garáže technických služeb. Ocelová hala s rozměry 12,4 x 28,7 m má světlou výšku 4,7 m a je zastřešena tepelně izolovaným střešním pláštěm s krytinou z ocelového trapézového plechu a 200 mm vrstvou tepelné izolace. Na opláštění obvodových stěn i vnitřních příček jsou použity vodorovně kladené sendvičové panely s viditelným spojem, rozdílná je vrstva tepelné izolace – 100 mm u obvodových stěn, 80 mm u příček. Hala má zvýšenou požární odolnost, po dokončení bude přirozené světlo do interiéru přivádět střešní světlík o rozměru 750 x 2 800 mm (10 ks), v opláštění stěn budou instalována vrata (4 ks), dveře (2 ks) a okna (5 ks).