Haly rostou a budou růst i v dalších letech. S rozmachem halové výstavby však hledá tuzemská státní správa odpovědi na negativní důsledky tohoto růstu – jedním z nich je nadměrná zátěž dešťové kanalizace při intenzivním dešti. K už tak dost složitému povolovacímu procesu proto přibývají nové požadavky na zvýšenou retenční schopnost hal. LLENTAB a jeho řešení pro modré střechy BLUE ROOF jsou odpovědí na tyto požadavky, potvrzují to i zkušenosti jedné z největších podnikatelských skupin v České republice – ARMEX Group z Děčína.

Společnost ARMEX vznikla v roce 1991 jako velkoobchod průmyslových armatur a instalatérských potřeb se zaměřením na prodej na trhu v České a Slovenské republice. Postupně došlo k založení celé řady dceřiných společností, kde majoritním společníkem je společnost ARMEX HOLDING, a.s. se sídlem v České republice. Obor činnosti byl rozšířen na velkoobchod s chemickými produkty, dále velkoobchod s ropnými produkty, provozování čerpacích stanic, prodej elektrické energie a plynu, development, pronájmy nemovitostí a další. Z firmy o třech zaměstnancích se za dobu existence stal subjekt řadící se obratem mezi třicet největších v České republice a na první místo v Ústeckém kraji. Zakladatel skupiny ARMEX a předseda představenstva ARMEX HOLDING, a.s., Ing. Antonín Hlavsa, stojí i za rozvojem průmyslově–administrativního areálu ARMEX Děčín-Folknáře.

CZ1408 ARMEX L5 L6

Pro ARMEX staví LLENTAB haly už řadu let, první byla postavena v roce 2012, poslední dvě už mají modrou střechu BLUE ROOF.

V roce 2018 stavěl LLENTAB největší výrobní halu v areálu ARMEX v Děčíně se zastavěnou plochou více než 7.000 m2, ve stejném roce vyrostly v Děčíně i další nové skladové prostory. Loni v srpnu pak začala výstavba dvou prodejních hal se střešním pláštěm LLENTAB typ SPHI, tedy fóliovou střechou na trapézovém plechu.

Modré střechy BLUE ROOF se zvýšenou retencí tvoří ochranná geotextilie, hydroakumulační vrstva a kačírek. Toto řešení představuje lehkou variantu, která je ideální jak pro novostavby, tak i pro rekonstrukce stávajících střech. Navíc je to řešení vhodné pro rozsáhlé halové objekty a dovoluje uplatnit použití řady systémových doplňků. Pro optimální realizaci LLENTAB poskytuje i potřebnou technickou a logistickou podporu.

CZ1408 ARMEX L5 L6

O důvodech a zkušenostech s využitím retenčních modrých střech BLUE ROOF hovoří také Dušan Richtr, vedoucí správy majetku a technický dozor staveb ve společnosti ARMEX HOLDING, a.s.:

„Ocelových hal s konstrukcemi LLENTAB je v našem areálu celá řada, klíčovým důvodem je fakt, že v ocelových konstrukcích je LLENTAB jedničkou. Požadavky na povinnou retenci střech jsme dlouho nemuseli řešit, neboť většina dešťových vod je u nás odváděna do vodoteče protékající areálem, nikoli do městské kanalizace. První požadavky na retenci dešťových vod jsme byli nuceni řešit u již zmíněné výrobní haly v roce 2018 – tehdy jsme ještě vystačili i díky vhodné konfiguraci terénu s retenční nádrží na venkovní zelené ploše.

Zásadní změna ovšem nastala u dvou posledních hal, které se začaly stavět loni a dokončeny byly letos na jaře. Z požadavků na regulované omezení odtoku dešťové vody a poměrů daného staveniště vyplývalo, že část vody musí zadržet už samotné střechy obou hal. Při řešení povinné retence se ukázalo, že zelená střecha se sukulenty je nákladná a že je možné řešit požadovanou retenci i bez rostlin v půdě pomocí hydro-akumulačních vrstev. Zelená střecha je esteticky přitažlivá, ale je nákladnější a náročnější nejen na údržbu, ale i na statiku střechy, což opět cenu stavby zvyšuje.

U starších stavebních povolení povinná retence nebyla, nebo se ji podařilo vyřešit v rámci areálové dešťové kanalizace, ale u nejnovějších hal už požadavky v této oblasti nebylo možné obdobným způsobem splnit. Řešení s modrou střechou BLUE ROOF nám významně pomohlo, protože splnilo požadavky vodohospodáře, je lehké, ekonomicky efektivní, a navíc může pomoci zlepšit i teplotní komfort v halách. Střešní skladba i interiér takové haly nezažívá při střídání slunečného a deštivého počasí v kratší periodě takové teplotní šoky, pozvolnější odpařování akumulované vody brzdí prohřívání střechy, což určitě více vyhovuje hydroizolační vrstvě a snad to ocení i nájemci a provozovatelé těchto našich hal.“

Dušan Richtr, vedoucí správy majetku a technický dozor staveb ve společnosti ARMEX HOLDING, a.s.