LLENTAB sekundrání konstrukce

Efektivní řešení pro sekundární konstrukce

LLENTAB profily

Slider LLENTAB profily
Profily

LLENTAB řešení pro sekundární konstrukce

Kromě nosných konstrukcí dodává LLENTAB řadu profilů určených pro jednotlivé typy sekundárních konstrukcí. Veškeré žárově zinkované profily tvarů „Z“ „C“ „H“ jsou jednoduše kombinovatelné se všemi typy nosných konstrukcí (železobetonovými, ocelovými i dřevěnými).

Profily jsou určeny převážně pro realizaci střešního opláštění, výměn pro světlíky, odvody kouře a tepla, vzduchotechnických jednotek a rozvodů. Na stěnových pláštích mají profily využití jako podpůrné konstrukce pro stěnové pláště, rámy pro okna, vrata a dveře, případně ochranné konstrukce v úrovních podlahy. Díky svému modulovému uspořádání se profily často používají pro konstrukci technologických mostů a tras a podpůrných konstrukcí pro rozvody médií.

Samostatnou kapitolou je potom využití profilů pro stropy nosných pater v administrativních budovách a skladovacích a výrobních halách, případně pro konstrukci tribun ve sportovních halách. Běžnou součástí dodávky sekundární konstrukce LLENTAB je statický výpočet a návrh požární odolnosti podle Eurokódů. Standardní prvky jsou skladem a běžná dodací lhůta u specifických projektů je 2 týdny od zadání.

“Z” PROFIL

LLENTAB ocelový profil Z

Využití:

Sekundární profily pro střešní a stěnové opláštění budov a pro technologické lávky.

Rozměry:

Z-profily mají výšku 150 / 200 / 250 mm, tloušťky materiálu jsou 1,5 / 2 / 3 / 4 mm.

Materiál:

Žárově zinkovaná ocel s pevností na mezi kluzu 350 MPa pro tloušťku 3 mm a 420 MPa pro tloušťku 4 mm. Zinkování 275 g/m2 pro tloušťku 1,5 / 2 mm, 450 g/m2 pro tloušťky 3 / 4 mm.

Provedení otvorů:

Otvory o průměru 12,5 / 13,5 / 16,5 mm mohou být umístěny v pásnici i stojině.

Spojovací materiál:

Spojky jsou navrženy dle návazností na nosnou konstrukci, spojovací materiál pevnostní třídy 8.8.

“C” PROFIL

LLENTAB ocelový profil C

Využití:

Sekundární profily pro střešní a stěnové opláštění budov, výměny pro střešní světlíky, plošiny, stěnové rámy pro stavební výplně, stropnice, průvlaky stropů a profily pro technologické lávky.

Rozměry:

C-profily mají výšku 100 / 170 / 250 / 300 / 360 / 380 mm, tloušťky materiálu jsou 2 / 3 / 4 / 5 / 6 mm.

Materiál:

Žárově zinkovaná ocel s pevností na mezi kluzu 350 MPa pro tloušťku 3 mm, 420 MPa pro tloušťku 4 mm a 500 MPa pro tloušťky 5 / 6 mm. Zinkování 275 g/m2 pro tloušťku 2 mm a 450 g/m2 pro tloušťky 3 / 4 / 5 / 6 mm.

Provedení otvorů:

Otvory pro instalace o průměru 12,5 mm a 16,5 mm mohou být umístěny v pásnici i stojině.

Spojovací materiál:

Spojky jsou navrženy dle návazností na nosnou konstrukci, spojovací materiál pevnostní třídy 8.8.

“H” PROFIL

Využití:

Sekundární profily pro střešní a stěnové opláštění budov, profily pro technologické lávky, odvodňovací profily do nezpevněných cest.

Rozměry:

H-profily mají vnitřní výšku 102 mm, vnější výška se mění podle tloušťky materiálu 3 / 4 / 5 / 6 mm.

Materiál:

Žárově zinkovaná ocel s pevností na mezi kluzu 350 MPa pro tloušťku 3 mm, 420 MPa pro tloušťku 4 mm a 500 MPa pro tloušťky 5 / 6 mm. Zinkování 450 g/m2 pro všechny tloušťky materiálu.

Provedení otvorů:

Otvory o průměru 12,5 mm a 16,5 mm mohou být umístěny v pásnicích i hlavní stojině.

Spojovací materiál:

Spojky jsou navrženy dle návazností na nosnou konstrukci, spojovací materiál pevnostní třídy 8.8.

Podrobné informace o profilech

Rádi Vám navrhneme optimální řešení.
Neváhejte nás kontaktovat.

Ing. Martin Másilko

K-projektant
tel: +420 724 203 553
profily@llentab.cz

Sekundární profily pro realizaci světlíků, vrat či oken nabízí variabilitu a dlouhou životnost

Neméně oblíbené je využití sekundárních profilů LLENTAB pro realizaci výměn světlíků nebo rámů oken, vrat a dveří. Ze širokého sortimentu žárově zinkovaných profilů se pro tuto oblast nejčastěji využívají C-profily. Konstrukce haly by měla dovolit osadit do stěnového opláštění široké spektrum typů vrat, [...]

Sekundární profily na technologických rozvodech a lávkách zvyšují odolnost a nosnost

Ocelové žárově zinkované nosníky a profily LLENTAB se nevyužívají jen jako hlavní konstrukční prvky pro stavbu hal, ale i jako sekundární prvky pro nosné konstrukce, jako jsou například nosné prvky pro technologické rozvody, dopravníky, technologické lávky apod. Žárové zinkování profilů přináší [...]

Nadstavby s využitím sekundárních profilů jsou lehké a rychle se montují

Téma nadstaveb je v oblasti rezidenčního bydlení už několik let velmi aktuální. Výrobci stavebních materiálů se nebojí přicházet s novými konstrukcemi a materiály, díky kterým je možné postavit rychle, kvalitně a bezpečně nové prostory. A v oblibě jsou zejména lehké, stabilní a odolné konstrukce, které tolik nezatěžují stávající budovu a umožňují postavit nadstavbu bez velkých stavebních úprav. [...]

Sekundární profily pro efektivní vestavbu pater nabízí variabilitu a flexibilitu

Suchá konstrukce podlahy, snadná montáž, efektivní náhrada válcovaných profilů, vysoká flexibilita v řešení a optimalizace zvolené konstrukce přesně dle potřeb projektu – to vše umožňuje využití sekundárních profilů LLENTAB při realizaci vestavěných pater. Patro realizované suchou montáží s OSB deskami se skládá ze systému stropnic a průvlaků z C-profilů, [...]

Sekundární profily pro střešní a stěnové opláštění se dají kombinovat se všemi typy opláštění a nosných konstrukcí

Pro tyto účely jsou nejvíce využívány Z-profily, které charakterizují všechny výhody sekundárních profilů LLENTAB, přičemž u střešního a stěnového opláštění se k již zmíněným přednostem přidávají další. Profily nabízí vysokou tvarovou a rozměrovou variabilitu a jsou vhodné pro všechny typy opláštění a všechny typy nosných konstrukcí (železobetonové, ocelové i dřevěné). [...]

Sekundární profily LLENTAB aneb v nejisté době poznáte jistého přítele

Cicerova slova jsou samozřejmě jazykovou a literární konstrukcí, na první pohled trochu vzdálenou od praktického využití sekundárních profilů při projektování reálných konstrukcí současných hal. Tato metafora má přesto racionální jádro – stačí se podívat na funkční vlastnosti profilů LLENTAB a na široké možnosti jejich využití. [...]

Ve chvíli, kdy je jasno, že na stavbě budou konstrukce a profily LLENTAB, vše funguje

Ing. Vítězslav Titl, zakladatel a jednatel brněnské projekční kanceláře TIPRO projekt s.r.o., zná ocelové konstrukce LLENTAB dlouho a velmi dobře. Jeho projekční kancelář pracuje jako generální projektant (kromě jiných klientů) dlouhodobě pro společnost DEK a.s. Za léta spolupráce projektoval a dohlížel na stavbu desítek různých typů objektů (administrativa, sklady, [...]

Sekundární profily na objektech společnosti Stavebniny DEK v Pardubicích z pohledu investora

Léta spolupráce a desítky projektů na území České republiky i Slovenska, které LLENTAB realizoval pro skupinu DEK v rámci staveb administrativních hal, skladů, terminálů, klempíren či přístřešků sítě prodejen Stavebniny DEK, jsou pro všechny zúčastněné zdrojem velkého množství poznatků. Zdálo by se, že po letech dodávek už není možné přijít [...]

Žárově pozinkované profily zaručují dlouhodobou kvalitu

Není zinkování jako zinkování. Rozdíl mezi žárovým a galvanickým zinkováním je právě v tom přídavném jméně před slovem zinkování a mohl by se zdát na první pohled nevýznamný, opak je však pravdou. Pro stavitele a projektanty ocelových hal je důležité vědět, že profily a konstrukce žárově zinkované mají výrazně lepší vlastnosti [...]

Přejít nahoru