Železničná spoločnosť Slovensko, a. s. (ZSSK) je investorem výstavby středisek Technicko-hygienické údržby (THÚ) železničních kolejových vozidel ve Zvolenu, Nových Zámcích a Humenném. Jako zhotovitele střediska THÚ v Nových Zámcích, kde se na výstavbě objektů podílí i společnost LLENTAB Slovakia, si ZSSK vybrala skupinu společností Metrostav, a. s. (vedoucí člen), Železničné stavby, a. s. a DOPSYS, s. r. o. Generálním projektantem středisek THÚ je společnost REMING CONSULT, a. s., se kterou LLENTAB v současné době úzce spolupracuje.

REMING CONSULT, a. s. je projekční, inženýrská a poradenská společnost, která již 25 let nabízí komplexní služby v oblasti přípravy a řízení projektů na slovenském trhu. Specializuje se především na oblast dopravní infrastruktury, občanské a administrativní výstavby, inženýrských a průmyslových staveb. Navrhuje celková technická řešení včetně mostních a inženýrských staveb, signalizačních a komunikačních systémů, trakčního vedení a elektroinstalací. Zabývá se dopravní technikou, ekonomikou dopravy a náklady staveb a v neposlední řadě inženýrskou činností pro posuzování vlivů staveb na životní prostředí, jejich umístění a samotné povolení. Je dlouhodobě zkušeným a spolehlivým partnerem nejen pro investory dopravních staveb, ale i pro dodavatele staveb v oblasti dopravní infrastruktury.

Vizualizace centra THÚ v Nových Zámcích. Zdroj: REMING CONSULT, a. s. – Ing. Marianna Hosťovecká

Jak již bylo zmíněno v úvodu, REMING CONSULT je generálním projektantem THÚ centra v Nových Zámcích, kam LLENTAB Slovakia dodává materiál a instaluje dva samostatné objekty. První objekt tvoří čtyři části o celkové zastavěné ploše 7 445 m2: část pro provozní ošetření souprav, fekální kolej, zakladačový sklad a administrativa. Všechny části jsou vzájemně propojeny a tvoří jeden celek. Kromě nich společnost LLENTAB montuje v Nových Zámcích stabilní mycí halu se zázemím.

Ing. Gabriel Šimon, hlavní inženýr projektu THÚ ze společnosti REMING CONSULT, a. s., pracoval na projektové dokumentaci centra THÚ Nové Zámky od samého počátku a od fáze úvodních konzultací až po vytvoření projektové dokumentace pro realizaci stavby byl v kontaktu s týmem LLENTAB Slovakia, pracujícím pod vedením technického ředitele, Ing. Dušana Bernaťáka.

Kupec - Studio A

Vizualizace centra THÚ železničních kolejových vozidel v Nových Zámcích. Zdroj: REMING CONSULT, a. s. – Ing. Marianna Hosťovecká

Jak hodnotí hlavní inženýr projektu THÚ spolupráci se společností LLENTAB Slovakia a proč při přípravě projektové dokumentace navrhla společnost REMING CONSULT, a. s. pro středisko THÚ v Nových Zámcích ocelové konstrukce LLENTAB? I o tom hovoří Ing. Gabriel Šimon v našem rozhovoru:

Čím bylo centrum THÚ v Nových Zámcích z vašeho pohledu výjimečné?

Ing. Gabriel Šimon: Středisko THÚ v Nových Zámcích, stejně jako navazující střediska ve Zvolenu a Humenném, patřila k tzv. první etapě těchto středisek. V současné době naše společnost jako generální projektant pracuje na projektové dokumentaci pro další podobná centra umístěná v Žilině a Košicích. Projektová dokumentace centra Nové Zámky vznikala od roku 2014 i z toho důvodu, že centrum Nové Zámky bylo pilotním projektem investora, Železničnej spoločnosti Slovensko, a. s. Projektová dokumentace byla zpracovávána v několika stupních až po projektovou dokumentaci pro provádění stavby, při které nám kolegové ze společnosti LLENTAB Slovakia byli nápomocní a intenzivně s námi spolupracovali. Jsme toho názoru, že i přes hektickou situaci se v nejbližší době podaří společným úsilím investora, projektanta a zhotovitele realizovat centrum na vysoké úrovni tak, aby se podstatně zvýšil komfort cestující veřejnosti. Toho bude dosaženo řadou technologických zařízení realizovaných v prostoru centra, jemuž dominují samotné dva halové objekty. I přes jejich striktní technologické využití jsme se společně snažili vytvořit vizuálně atraktivní design.

Jaké důvody vás jako generálního projektanta projektu vedly k tomu řešit vybrané objekty THÚ Nové Zámky pomocí ocelových konstrukcí?

Ing. Gabriel Šimon: Ve fázi zpracování projektové dokumentace pro stavební povolení (2014), před zahájením projekčních prací, jsme zvažovali použití typizovaných ocelových halových objektů. K jejich návrhu nás vedla skutečnost, že se jedná o velmi přesné a rychle montovatelné konstrukce. Tuto myšlenku jsme předložili investorovi, společnosti Železničná spoločnosť Slovensko, a. s., a ten toto řešení přijal. V těchto intencích byla následně zpracována projektová dokumentace až do fáze projektu pro realizaci stavby.

Měli jste s nimi zkušenosti z jiných projektů, nebo to bylo poprvé, kdy jste je využili?

Ing. Gabriel Šimon: Pro naši společnost REMING CONSULT, a. s. to byla první spolupráce s využitím typizovaných ocelových prvků LLENTAB.

Jak hodnotíte spolupráci se společností LLENTAB Slovakia v oblasti služeb, vzájemné komunikace, rychlosti reakce či flexibility?

Ing. Gabriel Šimon: Ve fázi úvodních konzultací, ale i při tvorbě projektové dokumentace pro provádění stavby s námi kolegové z LLENTABu neustále ochotně spolupracovali a konzultovali technická řešení. Jejich reakce na naše požadavky byly pohotové. Pod vedením Ing. Dušana Bernaťáka a jeho týmu kolegů byla spolupráce bezproblémová, o čemž svědčí i rychlá realizace samotných halových objektů. Rád bych kolegům z LLENTABu vyjádřil upřímné poděkování a věřím, že naši dosud navázanou spolupráci zhodnotíme i v dalších projektech.

Společnost REMING věnuje maximální snahu udržet se na špici v používání moderních technologií v procesu projektování. V případě center THÚ je využila i pro tvorbu vizualizací budov a areálu. Jejich zpracovatelem je Ing. Marianna Hosťovecká ze společnosti REMING CONSULT, a. s.

LLENTAB nadstavba Raškovice

Vizualizace centra THÚ v Nových Zámcích. Zdroj: REMING CONSULT, a. s. – Ing. Marianna Hosťovecká

Vizualizace centra THÚ v Nových Zámcích. Zdroj: REMING CONSULT, a. s. – Ing. Marianna Hosťovecká

Spolupráce s REMING CONSULT, a. s. z pohledu společnosti LLENTAB Slovakia, spol. s r. o.

„Příprava projektu ve spolupráci s firmou REMING CONSULT zahrnovala koordinaci úprav původního návrhu na využití ocelových konstrukcí LLENTAB. Potřebovali jsme zvolit vhodný typ opláštění v závislosti na návrhu požární ochrany a požadavcích na tepelně-technické parametry střešního a stěnového pláště. V budově servisního ošetření jsou podél celé haly umístěny servisní lávky a poloportálové jeřáby, ze kterých lze provádět potřebné servisní zásahy na vlakových soupravách při dodržení požadovaných předpisů BOZP. V průběhu prací nadále společně koordinujeme všechny příchozí změny. Koordinace si vyžádala spoustu času na přípravu, mnoho hodin projekční práce, e-mailů a telefonátů ohledně výměny informací. Ve společnosti REMING CONSULT máme spolehlivého partnera a můžeme efektivně pracovat na splnění cíle investora,“ dodává Ing. Dušan Bernaťák ze společnosti LLENTAB Slovakia.

Ing. Dušan Bernaťák, technický ředitel LLENTAB Slovakia, spol. s r. o.

V roce 2022 slavila skupina LLENTAB 50 let své existence a společnost REMING CONSULT 25 let od svého založení. Úspěch obou společností je postaven na stabilitě a kvalitě. Projekt výstavby THÚ center v Nových Zámcích spojil odborníky v oblasti projektování a výstavby a posunul je na ještě vyšší úroveň.