Premium Svensk Lax AB a LLENTAB Group pokračují v úspěšné spolupráci a podepsaly dohodu o projektování ocelové haly pro výrobní a zpracovatelský závod lososů ve švédském Säffle.

Jedná se o projekt s rozlohou více než 58 000 m2 a projekt tak bude největším a jediným suchozemským chovem lososů ve Švédsku. Skupina LLENTAB vybudovala v Norsku již několik rybích farem a od začátku projektu úzce spolupracovala s Premium Svensk Lax AB na projektu v Säffle. V srpnu 2020 obdržela společnost Premium Svensk Lax AB povolení od místních autorit pro výstavbu a v současné době probíhá zpracování podkladů pro společnost NRC Group Sweden. Do projektu bude také zapojena renomovaná dánská technologická společnost AKVA Group s rozsáhlými zkušenostmi v chovu ryb. Skupina LLENTAB navrhne a postaví projekt s využitím kompetencí norské a švédské pobočky. Všichni zúčastnění partneři se již velmi těší na zahájení tohoto unikátního projektu, které je plánováno na listopad 2021.

Premium Svensk Lax AB a LLENTAB Group