V posledním měsíci loňského roku jsme předali našim zákazníkům téměř desítku nových projektů. Dokončili jsme například víceúčelovou výrobní halu pro společnost CLIA s.r.o. z Dolních Louček v okrese Brno–venkov nebo nezateplený přístřešek v Prostějově pro Saint-Gobain Construction Products CZ a.s. Velký logistický sklad jsme postavili pro firmu LAŠEK z Českých Budějovic. Dvě nové tepelně izolované skladové haly s přístřeškem od prosince slouží ve městě Třemošná společnosti WELL OKNA, významnému tuzemskému výrobci oken a dveří. Dokončili jsme také realizaci atletického tunelu pro Střední odborné učiliště elektrotechnické v Plzni na Vejprnické ulici. Nový střešní a obvodový plášť včetně stavební připravenosti pro montáž vrat, dveří a oken má od prosince také hala na Kladně. Pro firmu Deko Draht s.r.o. ze Ždírce nad Doubravou, která se zabývá vývojem a výrobou produktů zejména pro podporu prodeje obchodních sítí a obchodních řetězců, jsme postavili zateplenou skladovou přístavbu haly. Nová je také výrobní hala v Soběslavi, kterou jsme dokončili pro firmu BANES, spol. s r.o.

CZ001591 LAŠEK D2 D3, logistický sklad, Hůry

Objednatelem a investorem nového skladu byla společnost LAŠEK spol. s r.o. z Českých Budějovic, která od roku 1990 podniká na trhu logistiky a dopravy. Firma má v Českých Budějovicích tři logistické areály o celkové manipulační ploše 85 000 m², z toho 45 000 m² krytých skladových prostor. Toto číslo se od prosince 2022 zvětšilo o plochu nového zatepleného logistického skladu s halami D2 a D3, který má půdorys 66,2 x 61 m (šířka x délka) a vnitřní světlou výšku 11 m. Ocelová konstrukce LLENTAB typ MS7HR1 má sedlovou střechu se sklonem 7°, v projektu se počítalo i se zatížením fotovoltaickými panely. Střešní plášť LLENTAB typ 2LF je tepelně izolován 200mm vrstvou minerální vlny. Obvodový plášť skladu LLENTAB typ 4F je ze svisle kladeného, oboustranně pozinkovaného a lakovaného ocelového trapézového plechu, tepelnou izolaci tvoří 150 mm minerální vlny. Součástí předmětu díla je vnitřní příčka mezi halou D2 a D3, realizovaná jako požárně-dělící. Obvodová stěna haly D3 je řešena tak, aby mohla v budoucnu sloužit jako požárně-dělící příčka mezi halou D3 a uvažovanou halou D4.

CZ001612 AT Plzeň, sportovní haly a zázemí, Plzeň

Objednatelem byla společnost SMP CZ, a.s. se sídlem v Praze, investorem Střední odborné učiliště elektrotechnické v Plzni na Vejprnické ulici. Nový atletický tunel z ocelových konstrukcí LLENTAB stojí v těsné blízkosti areálu městského atletického stadionu města Plzně a studentům nabídne šest běžeckých drah, prostor pro skok do výšky, skok o tyči, prostor pro nácvik vrhačských disciplín a nezbytné navazující zázemí.

Realizace ocelových konstrukcí LLENTAB byla rozdělena do šesti objektů, z nichž pět tvoří sportovní část (A, B, C, D1 a D2) a dvoupodlažní šestý objekt E je zázemím sportovní haly. U prvních pěti částí je střešní plášť LLENTAB typ 5 (izolace nad vazníky) řešen jako skládané opláštění střechy s minerální izolací (250 mm) a vzduchovou mezerou mezi dvěma ocelovými plechy. Střešní plášť LLENTAB typ 2LF (izolovaný podhled) na zázemí sportovní haly představuje skládané opláštění střechy s minerální vlnou (250 mm) mezi vaznicemi na podhledu z ocelového plechu. Opláštění stěn všech šesti objektů LLENTAB typ 7 tvoří vodorovně kladené sendvičové panely. Hala A má velikost 12 x 10 m (šířka x délka) a vnitřní světlou výšku 10 m, hala B 13 x 15 m a světlou výšku 8 m, část C pak 10 x 39,8 m a světlou výšku 8 m. Objekt D1 má půdorys 10 x 29,4 m a světlou výšku 4 m, objekt D2, kterým je nový tunel napojen „po vodě“ na stávající budovu, má velikost 18 x 50 m a světlou výšku od 2,25 po 4 m. Dvoupodlažní zázemí E má půdorys 17 x 25,3 m a vnitřní světlou výšku 4,5 / 8,3 m. Všech šest hal má typ konstrukce S7HR se sedlovou střechu se sklonem 7°, u objektu D2 je tento typ konstrukce kombinován s pultovou střechou P7HR. Světlo do tunelu přivádí pásové obloukové světlíky a šest tubusových světlovodů o průměru 330 mm, které jsou umístěny ve spojovacím krčku mezi novým tunelem a stávající sportovní halou (část objektu D2) a na střeše objektu E zázemí. U nosné konstrukce patra v zázemí haly je nosná vrstva z OSB desek umístěna na nosnou ocelovou konstrukci. Patro s užitnou nosností 300 kg/m2 má velikost 29 m2 a je ve výšce 2,5 m.

CZ001704 BANES boční, výrobní hala, Soběslav

Objednatelem a investorem nové výrobní haly byla společnost BANES, spol. s r.o. se sídlem v Soběslavi. Nová výrobní hala v Soběslavi má velikost 22,2 / 6 x 60,7 / 55 m a její vnitřní světlá výška je 6 m. Pultová střecha má sklon 7°. Střešní plášť LLENTAB typ 5 plní i nejnáročnější požadavky na tepelnou izolaci. Skládaný plášť tvoří ocelové plechy a minerální vlna (250 mm), nosná konstrukce je z ocelových vazníků a vaznic. U přitížení střešní konstrukce se kalkuluje s fotovoltaickými panely a také s budoucími sněhovými kapsami. Hala zatím stojí samostatně, ale v budoucnu se počítá s přistavěním u vyšší podélné stěny a zadní štítové stěny s další halou přes propojovací přístřešek. Na tomto přístřešku se pak budou vyskytovat sněhové kapsy. Obvodový plášť nové výrobní haly LLENTAB typ 4F je ze svisle kladeného, oboustranně pozinkovaného a lakovaného ocelového trapézového plechu, tepelnou izolaci tvoří 200 mm minerální vlny.

Na další dokončené haly se můžete podívat zde.