Druhý prázdninový měsíc byl ve znamení zahájení několika dalších významných realizací. Doplnění opláštění stěn na stávajícím přístřešku jsme začali stavět v Kamenici nad Lipou, přistřešení dvora pak ve Velkých Pavlovicích. Přístavba servisní haly vyrůstá v Jindřichově Hradci a zateplenou skladovou halu stavíme v obci Jesenici u Prahy. Zastřešení manipulační plochy jsme začali montovat ve Vejprtech, skladové haly stavíme v Brně a Horním Slavkově. Halu pro myčku nákladních vozidel stavíme od srpna v Bučovicích.

CZ1281 KOKINETICS stěna

Objednatelem doplnění opláštění stěn na stávajícím přístřešku – zastřešení dvora byla společnost KOKiNETICS s.r.o. z Kamenice nad Lipou. Česká pobočka nadnárodního dodavatele dílů pro automobilový průmysl a další sektory byla založena před 20 lety a zabývá se výrobou inovativních pohyblivých dílů, součástí a systémů z kovových, plastových a hybridních materiálů. V areálu v Kamenici nad Lipou jsme pro ni začali montovat doplnění opláštění stěn na přístřešku LLENTAB z roku 2015 (CZ0719) o velikosti 27 x 40 m a vnitřní světlou výškou 5,1 m. Jedná se o část jedné štítové stěny a jednu podélnou stěnu, materiálem je svisle kladený pozinkovaný ocelový trapézový plech. Další část jedné štítové stěny bude opláštěná svisle kladeným pozinkovaným ocelovým trapézovým plechem s tepelnou izolací 150 mm z minerální vlny. Součástí vnějšího opláštění budou i sekční vrata s elektropohonem o velikosti 4 000 x 4 500 mm a dveře 2 200 x 2 150 mm (1 ks) a 1 100 x 2 150 mm (1 ks).

llentab výstavba hal

CZ1241 BS DVUR

Přistřešení dvora jsme začali v srpnu realizovat i pro investora BS vinařské potřeby s.r.o. z Velkých Bílovic. Plocha přístřešku má velikost 59 x 50,8 / 55,8 m, vnitřní světlá výška je 7,7 m. Sedlová střecha je neizolovaná, opláštění stěn tvoří horizontálně ukládané sendvičové panely s tepelnou izolací 170 mm z minerální vlny. U střechy se počítalo s technologickým přitížením 10 + 25 kg / m2 (elektroinstalace, VZT).  Přistřešení bude po dokončení napojeno v ose A „po vodě“ na stávající objekt. Součástí vnějšího opláštění budou i sekční vrata s elektropohonem o velikosti 4 500 x 4 500 mm (2 ks) a sekční vrata s dvířky o velikosti 4 500 x 4500 mm (1 ks), přístup pro personál zajistí dveře 1 100 x 2 100 mm (2 ks). Přístup světla do vnitřních prostor zajistí neizolované fixní prosvětlení LLENTAB trapézový laminát s NCD vrstvou o velikosti 1 650 x 17 700 m (8 ks), střešní hřebenový obloukový světlík s větrací klapkou o rozměrem 2 400 x 19 550 mm (1 ks) a rozměrem 2 400 x 11 900 mm (1 ks). Požární odolnost nosné konstrukce střechy je R15, u opláštění stěn a obvodových sloupu je požární odolnost zvýšena na R90.

CZ1237 MALCOM přístavba

Objednatelem přístavby servisní haly je stavební společnost RM-BAU s.r.o. z Jindřichova Hradce, investorem společnost MALCOM CZ s.r.o., taktéž z Jindřichova Hradce. Společnost dodává a servisuje komunální, lesnickou a zemědělskou techniku a díky více jak dvacetiletému aktivnímu působení v oboru si vybudovala stabilní a respektované postavení ve svém oboru. Dopomáhá jí k tomu i široké portfolio nabízených produktů, které umožňuje přiblížit se technickými parametry i cenovými požadavky zákazníkům. Mezi její obchodní partnery se řadí značky jako je Doppstadt, FAE, Pezzolato, Prime Tech, Kiverco, Agrimaster, Ferrari, FAE, Peruzzo, Orsi, Atmos, Muratori a další. Nová přístavba bude mít po dokončení půdorys 9,9 x 26,3 m a pultovou střechu se sklonem 4 °. Vnitřní světlá výška bude 7,7 m. Střešní opláštění LLENTAB typ 2 nabízí unikátní řešení, izolace je uložena na podhledu z trapezového plechu, který je montován pod spodní pás příhradové konstrukce. Toto řešení omezuje vytápěný prostor v hale, zakrývá nosnou konstrukci, zlepšuje světelné poměry v hale a vytváří půdní prostor pro vedení technologických rozvodů v hale. Opláštění stěn tvoří horizontálně ukládané sendvičové panely s tepelnou izolací 200 mm, montované přímo na nosné sloupy konstrukce. Součástí dodávky je i stavební připravenost pro montáž jeřábové dráhy s mostovým jeřábem o nosnosti 5 000 kg. Přístavba haly je „po vodě“ napojená na stávající objekt CZ0907 (prodejní hala autosalonu včetně zázemí a servisu, rok dokončení 2017). Součástí dodávky prací bude stavební připravenost pro sekční vrata o rozměru 6 000 x 5 000 mm (2 ks) a okna o velikosti 3 300 x 1 800 mm (2 ks), 3 800 x 1 800 mm (2 ks) a 4 000 x 1 800 mm (2 ks).

CZ1215 TAMA BOHEMIA

Zateplenou skladovou halu stavíme pro objednatele, S & H stavební a obchodní firma spol. s r.o. z Prahy, investorem je společnost TAMA Bohemia s.r.o. z Jesenice. Ta dodává průmyslové vyšívací stroje japonské firmy Tajima, vyšívací nitě Marathon, software, laserové stroje SEIT a služby pro firmy z oboru strojního vyšívání. Skladová hala má rozměry 10,2 x 38 m a světlou vnitřní výšku 4 m. Izolovaná střecha LLENTAB typ 4 používá střešní vaznici zároveň jako distanční profil. Opláštění stěny typ 4 tvoří svisle kladený pozinkovaný ocelový trapézový plech, tepelnou izolací je 150 mm vrstva minerální vlny. Vnitřní stěny ve dvou místnostech skladu jsou opláštěny svisle kladenými sendvičovými panely. Součástí dodávky prací jsou kromě vrat, dveří , oken a střešních světlíků i plachtové těsnící límce o velikosti 3 500 x 3 750 x 600 mm (1 ks) a hyraulické nakládací můstky pro nakládku a vykládku kamionů a dodávkových vozidel (1 ks).

CZ1128 Weizel

Zastřešení manipulační plochy si objednala společnost Weizel – výroba elektrotechnických zařízení s.r.o. z Vejprt. Společnost vznikla v červenci roku 2014 a je přímým nástupcem firmy Schiegl, která v roce 2010 zrekonstruovala původní výrobní objekty bývalých papíren, vzniklých v 19. století. Společnost převzala výrobu průmyslových a domovních elektrorozvaděčů a dále zajišťuje pro sesterskou společnost v Německu výrobu kovových svařenců a boxů pro tryskací zařízení. Nová hala bude napojena na dva stávající zděné objekty na jedné štítové a jedné podélné straně. Půdorys plochy je 7,4 / 22,1 (šířka) x 14,9 / 37,2 m (délka), střecha je sedlová a pultová. Střešní opláštění je bez tepelné izolace, krytinou je pozinkovaný ocelový trapézový plech. U stěnového opláštění je část stěn neizolovaná, část je s tepelnou izolací. U všech je pro vnější opláštění použit pozinkovaný ocelový trapézový plech. Součástí dodávky jsou dva nosníky z hutních profilů pro dráhy řetězových kladkostrojů s nosností 2 x 3 500 kg. V nové hale se bude realizovat i vestavba patra s užitnou nosností 250 kg / m2.

CZ1067 BLATNY H3

Objednatelem nové skladové haly je podnikatel Radim Blatný z Brna-Ivanovic a stavíme pro něj zateplenou skladovou halu o velikosti 28,5 x 35,5 m se světlou vnitřní výškou 6,5 m. Sedlová střecha má sklon 5 ° a je dvouplášťová, přičemž izolace (200 mm minerální vlny) je uložena na podhledu z trapézového plechu (IP18), který je montovaný pod spodní pás příhradové konstrukce. Stěnové opláštění je z trapézového plechu na vnějším i vnitřním opláštění, izolací je 150 mm vrstva minerální vlny. Hala bude napojena na zděný objekt administrativy. Hala má zvýšenou požární odolnost, u nosné konstrukce střechy a střešního pláště je díky pohledu LLENTAB typ 2LF R45 (nosná konstrukce) a EW45 DP1, stejnou požární odolnost má i opláštění stěn.

CZ1049 WeLau-sklad

Objednatelem zateplené skladové haly je stavební společnost bss Báňská Stavební společnost, s.r.o. ze Sokolova, investorem firma WeLau s.r.o. z Horního Slavkova, která podniká v oblasti kovoobrábění / kovovýroby. Nová hala má rozměry 15,6 x 66,7 m a vnitřní světlou výšku 3,3 m. Část střechy je sedlová, část pultová, nejnáročnější požadavky na tepelnou izolaci střešního pláště plní dvě vrstvy trapézového plechu, distanční profily, tepelná izolace (síla izolace je 150 mm) a parozábrana. Stěny tvoří skládané opláštění z trapézového plechu s obloženou nosnou konstrukcí. Hala je napojena podélnou stěnou na stávající objekt (CZ0177).

CZ0763 MYCKA Bucovice

Halu pro mycí zařízení nákladních vozidel stavíme pro společnost Jatky Bučovice, s.r.o. z Bučovic. Společnost patří k největším podnikům svého druhu v České republice, denně poráží více jak 800 ks jatečních prasat a týdně více jak 100 ks jatečního skotu. Nová myčka má rozměry 7,8 x 21,7 m a vnitřní světlou výšku 5,8 m. Sedlová střecha má sklon 7 °, část střechy je jednoplášťová skládaná, krytina je vyskládána ze střešních sendvičových panelů RUUKKI. Nosnými prvky jsou vaznice, které jsou kladeny kolmo na konstrukce příhradových vazníků. Počítá se s místním přitížením konstrukce, vyvolané hadicemi pojezdu, konzolemi technologie mytí a ventilátory. Vertikálně uložené panely na stěnovém opláštění (s jádrem z polyuretanu) jsou tradičním řešením tohoto typu hal. Přístup zajišťují sekční vrata Hörmann s elektropohonem o velikosti 4 000 x 4 500 mm (2 ks) a dvoukřídlé dveře 1 400 x 2 600 mm (1 ks).