Dva objekty začínáme stavět v Mirošovicích pro pražskou společnost APP MEDIA, nový showroom a sklad dodáváme v Pelhřimově pro jednu z firem místního podnikatele Vladimíra Kozlera a v Pardubicích jsme pro firmu STRATOS AUTO začali montovat novou servisní halu.

CZ0451 APP MEDIA Mirošovice

Objednatelem dvou objektů v Mirošovicích je stavební společnost Fastav Bau, s.r.o. z Prahy, pro kterou jsme začali montovat temperovanou halu (garáže) jako nástavbu II.NP na monolitické železobetonové konstrukci I.NP (objekt 1) a netemperovanou halu včetně spojovacího krčku (objekt 2). Tato hala je „po vodě“ napojená na objekt 1. Investorem je společnost APP MEDIA s.r.o. z Prahy. Ta nabízí služby v oblasti multimediálních technologií, slaboproudých systémů, jejich projektování a integrace v realizaci. Jedná se například o interaktivní prezentace určené ke vzdělávání dětí, multimediální programová pásma ve výstavnictví, komplexní řešení promo akcí a další.

Temperovaná hala má rozměry 20,7 x 18,77 m (šířka x délka) a světlou výšku 2,2 m, její střecha je dvoupultová a má sklon 2 °. Foliová bezvaznicová střecha LLENTAB typ SPH používá trapézové plechy s vysokým profilem a její použití je výhodné právě u střech s malými sklony. Stěnové opláštění tvoří vodorovně kladené sendvičové panely, těmito panely je opláštěna i ŽB monolitická konstrukce I.NP.  Hala je osazena bodovými světlíky 1 000 x 1 000 mm (2 ks). Požární odolnost nosné konstrukce střechy a obvodových sloupů je R15, opláštění stěn má požární odolnost EW15 DP1. Objekt č. 2, tj. netemperovaná hala a spojovací krček se zázemím, má rozměry 18,4 a 3,5 m x 22,7 a 18,7 m (šířka x délka) a vnitřní výška je 7,0 a 2,7 m. I tato hala má dvoupultovou střechu se stejným sklonem a typ střešního pláště, jako objekt 1. Součástí celkové plochy střešního pláště je plocha střechy spojovacího krčku 3,5 x 18,7 m. I u této haly tvoří opláštění stěn vodorovně kladené sendvičové panely. Přístup do haly zajišťují sekční vrata, světlo do interiéru přivádí složená trojdílná okna a světlíky.

CZ1207 Vladimír Kozler PRO Design Pelhřimov

Objednatelem nové haly je stavební společnost I. Kamenická stavební a obchodní firma s.r.o. z Kamenice nad Lipou, investorem Vladimír Kozler PRO Design CZ z Kojčic. Pelhřimovský podnikatel Vladimír Kozler vede v Pelhřimově čtyři firmy (Liwa, Rimowa, Pro Design a Beachwell) a s halami LLENTAB má už bohaté zkušenosti. V areálu firmy Rimowa už LLENTAB své ocelové konstrukce dodával – skladovou halu CZ0203, nadstavbu administrativní haly CZ0695 nebo dopravníkový most CZ0741. Nový sklad a showroom má půdorys 29 x 22,3 m (šířka x délka) a světlou vnitřní výškou 4,7 m. Sedlová střecha má sklon 2 ° a nosnou vrstvou střešního pláště je pozinkovaný trapézový plech, opatřený polyesterovým lakem. Plech je uložen na vaznících, jako tepelně izolační vrstva jsou použity Fesco desky a polystyren. Krytinou je PVC folie. Stěnové opláštění tvoří svisle kladené sendvičové panely se 180 mm vrstvou minerální vlny. Sekční vrata mají rozměr 3 520 x 4 000 mm (1 ks), přístup do haly zajišťují i dveře 1 000 x 2 100 mm (2 ks) a 3 830 x 2 975 mm (1 ks). Dostatek světla zaručí okna 15 000 x 2 550 mm (1 ks), 3 000 x 750 mm (2 ks) a 12 490 x 1 000 mm (2 ks). Čelní západní strana haly s okny a vraty je zkosená a umožňuje pohled do interiéru budoucího showroomu. Součástí haly je i dodávka a montáž hlavní podpůrné konstrukce pro vestavbu (nepochozí zastropení) s užitnou nosností 75 kg/m2. Vestavba o celkové ploše 203 m2 má rozměry 23,9 x 7,7 m a 3,2 x 5,9 m. Požární odolnost opláštění stěn je EI/EW0 DP1, obvodových sloupů pak R30.

CZ1265 STRATOS AUTO Pardubice-Dražkovice

Novou servisní halu staví v Pardubicích-Dražkovicích společnost STRATOS AUTO, spol. s r.o. z Hradce Králové. Objednatelem je stavební společnost AGILE spol. s r.o. z Ústí nad Orlicí. STRATOS AUTO poskytuje profesionální služby při prodeji i servisu osobních vozů značky BMW a užitkových vozů Fiat Professional a Iveco a své autosalony má v Hradci Králové a Praze. Hala má rozměry 23, 7 x 29 m (šířka x délka) a světlou výšku 4,6 m. Sedlová střecha se sklonem 7° má střešní plášť LLENTAB typ 5 s dvěma vrstvami trapézového plechu, distančními profily, tepelnou izolací ze skleněné vlny o síle 250 mm a parozábranou. Stěnové opláštění je klasické a tvoří jej vertikálně uložené sendvičové panely s jádrem z polyisokyanurátu IPN o síle 150 mm. Hala je „po vodě“ napojena štítovou stěnou na stávající zděný objekt. Přistup automobilů a techniky umožňují vrata 3 500 x 3 000 mm (3 ks), lidé budou do prostor haly vstupovat dveřmi 1 100 x 2 100 mm (2 ks), 1 050 x 2 100 mm (1 ks) a 1 300 x 2 100 mm (2 ks). Okna mají velikost 2 000 x 1 000 mm (2 ks) a 4 000 x 1 000 mm (4 ks). Střecha je prosvětlena světlíky z kombinace trapézového plastu a komůrkového polykarbonátu o velikosti 1 650 x 2 800 mm (6 ks). Požární odolnost nosné konstrukce střechy a obvodových sloupů je R15, u opláštění stěn je to EW15 DP3.