Únorové počasí nám přálo, a tak jsme v klidu mohli pokračovat v dokončení dalších projektů. Hned v závěru prvního únorového týdne jsme dokončili lisovnu, sklad a přístřešek v Ludgeřovicích u Opavy. O necelých 14 dnů později jsme pak předali objednateli opláštění prodejní haly se železobetonovým skeletem v Liberci. Novou opravnu traktorů si od našich pracovníků převzal také investor v Líšnici u Žamberka.

CZ1272 HP Trend – lisovna, sklad a přístřešek (Ludgeřovice, dokončeno 7. února 2020)

Tři nové objekty jsme v únoru 2020 dokončili pro společnost HP Trend, s.r.o. z Ludgeřovic u Opavy. Ta vznikla v roce 1994 a v současné době zaměstnává 100 zaměstnanců. Na tuzemském trhu patří mezi největší výrobce potrubních systémů z plastů pro rozvody teplé a studené vody, podlahového topení a tlakového vzduchu. Hlavní výroba je situována v areálu společnosti v Ludgeřovicích na Vrablovecké ulici, kde je rovněž prodejní velkosklad. Právě v tomto areálu jsme dokončili tři nové haly – lisovnu, sklad a přístřešek. Všechny tři objekty mají pultovou střechu se sklonem 4 °, stejné střešní a stěnové opláštění je u lisovny a skladu. U přístřešku je neizolovaná střecha z ocelového trapézového plechu a stěny nejsou opláštěny.

Lisovna má půdorys 18,3 x 30,9 m a vnitřní světlou výšku 8 m, rozměry skladu jsou 22,6 x 48,3 m, vnitřní světlá výška je také 8 m. Přístřešek má velikost 8,9 x 31,2 m a vnitřní světlou výšku 6,8 m. Střecha lisovny a skladu je dvouplášťová, tepelná izolace (u obou hal 200 mm minerální vlny) je uložena na podhledu z trapézového plechu, který je montován pod spodní pas příhradové konstrukce. Opláštění stěn lisovny a skladu tvoří vodorovně kladené sendvičové panely. Všechny tři haly jsou na sebe vzájemně napojeny, na jedné podélné straně skladu je lisovna, na druhé pak přístřešek.

HP Trend - Skladová hala, lisovna, přístřešek

CZ1361 VALBEK opláštění – opláštění prodejní haly (Liberec, dokončeno 19. února 2020)

Objednatelem opláštění stávající haly B v Retail parku v Liberci byla stavební společnost Dopravní a zemní stavby Teplice s.r.o., investorem byla Investorská a developerská Skupina JTH, která se již přes dvacet šest let zaměřuje na investice do nemovitostí. Hala se železobetonovým skeletem má půdorys 24,8 x 44,8 m a vnitřní světlou výšku 5 m. Střecha je pultová se sklonem 2 ° a střešní konstrukci typu SPHI (foliová střecha na vysokém trapézovém plechu) tvoří PVC folie 1,5 mm, separační vrstva, tepelná izolace z EPS a minerální vlny o celkové tl. 180 mm, parozábrana a ocelový pozinkovaný trapézový plech. Stěny prodejní haly jsou opláštěny vodorovně kladenými sendvičovými panely.

CZ1203 Agromex – opravna traktorů (Líšnice, dokončena 20. února 2020)

Objednatelem a investorem ocelové haly pro opravnu traktorů byla společnost Agromex s.r.o. se sídlem v Modleticích. Agromex s. r. o. je na našem trhu známý jakožto zavedený a silný prodejce zemědělské techniky a novou opravnu traktorů jsme pro něj montovali v Líšnici u Žamberka. Hala má rozměry 12 x 16 m (šířka x délka) a vnitřní světlou výšku 6,5 m. Střecha je pultová, dvouplášťová, tepelná izolace (200 mm minerální vlny) je uložena na podhledu z trapézového plechu, který je montován pod spodní pas příhradové konstrukce. Součástí dodávky jsou i konzoly pro jeřábovou dráhu o nosnosti 5 000 kg.

Opláštění stěn tvoří vodorovně kladené sendvičové panely. Přístup techniky do haly umožní po dokončení vrata 4 000 x 4 000 mm (2 ks), pro personál budou sloužit dveře 1 100 x 2 100 mm (3 ks). Ve vnějším plášti budou i okna o velikosti 3 000 x 1 500 mm (6 ks). U jedné z podélných stěn bude umístěna přístavba o velikosti 2,7 x 3,3 m (výška 3 m), na opačné podélné stěně bude zastřešení vrat s odsazením 1,5 m.

Další dokončené haly v minulých měsících naleznete zde.

Agromex - hala pro opravnu traktorů