V Hradci Králové jsme dokončili výstavbu nové prodejny se skladem, prodloužení stávající skladové haly jsme předali objednateli v Havlíčkové Brodě. Stávající halu (v tomto případě výrobní) jsme prodlužovali i v Sezimově Ústí. V Českých Budějovicích jsme v závěru měsíce postavili novou neizolovanou skladovou halu. Opláštění stávající skladové haly jsme montovali v jihomoravské obci Mouchnice a novou skladovou halu jsme dokončili v Chomutově.

CZ1160 DREVO TRUST HRADEC PRODEJNA – prodejna se skladem (Hradec Králové, dokončeno 8.6.2020)

Novou prodejnu se skladem kování jsme dokončili začátkem června v Hradci Králové pro společnost Dřevo Trust – prodej, a.s. Nová prodejna pro královehradeckou pobočku Dřevo Trust, dlouholetého zákazníka společnosti LLENTAB, má půdorys 21,8 x 48,6 m. Vnitřní světlá výška skladu a 1.NP prodejny je 3,5 m, 2.NP prodejny má vnitřní výšku 3 m. Střecha skladu je sedlová se sklonem 4°, sedlová střecha s atikou (sklon 2°) je na části vyhrazené prodejně. Dvouplášťový střešní plášť skladu typ 2LF omezuje vytápěný prostor v hale, zakrývá nosnou konstrukci, zlepšuje světelné poměry v hale a vytváří půdní prostor pro vedení technologických rozvodů v hale. Střešní krytinou je ocelový pozinkovaný trapézový plech, tepelnou izolací je 200 mm vrstva minerální vlny. U prodejny je střešní krytinou vodotěsná PVC-P krytina, i v tomto případě je střecha tepelně izolována (160 mm minerální vlny). Nosnou vrstvou střešního pláště je pozinkovaný trapézový plech. Opláštění stěn celého objektu tvoří vodorovně kladené stěnové sendvičové panely. Součástí vnějšího pláště jsou sekční vrata, dveře a cca 50 oken různých rozměrů. Na střeše skladu je navíc obloukový světlík vč. větracích klapek (6 000 x 5 000 mm). V prodejně je vestavěné patro o velikosti 18,9 x 21,9 m a nosností 250 kg / m2 a betonové schodiště se zábradlím. Požární odolnost střešního pláště je EI 30 DP1 / R 30 DP1, obvodové sloupy s SDK obkladem a nosná konstrukce patra mají odolnost R 30. U opláštění stěn je odolnost EI 30 DP1.

CZ1160 HALA dřevotrust

CZ1367 FUTABA PRODLOUŽENÍ „A“ + CZ1368 FUTABA PŘÍSTAVBA „B“– prodloužení stávající skladové haly (Havlíčkův Brod, dokončeno 10.6.2020)

Objednatelem dvou přístaveb u stávajících skladových hal byla stavební společnost NEST.HB spol. s r.o. z Havlíčkova Brodu, investorem Futaba Czech, spol. s r.o. se sídlem v Havlíčkově Brodě (Baštínov), přední výrobce částí karosérií, podvozků a výfukových systémů pro automobilový průmysl. Prodloužení stávající skladové haly A bylo součástí první etapy, přístavba skladové haly B pak bude realizována ve 2. etapě. Prodloužení skladové haly má rozměry 18,3 x 56,1 m a vnitřní světlá výška je 5,6 m. Střecha je pultová se sklonem 7°. Střešní plášť i opláštění jsou bez tepelné izolace, povrch střechy i stěn tvoří ocelový pozinkovaný trapézový plech. Nové prodloužení je „po vodě“ napojeno na stávající halu (CZ0380) a částí podélné stěny též na stávající halu. Stejný typ střechy, střešního pláště a opláštění stěn bude mít v rámci 2. etapy realizovaná přístavba haly B, která se bude stavět na půdorysu 16,2 x 60,1 m a jejíž vnitřní světlá výška bude 7 m.

CZ1368 FUTABA prodloužení haly

CZ1404 FAU PRODLOUŽENÍ – prodloužení stávající výrobní haly (Sezimovo Ústí, dokončeno 22.6.2020)

Prodloužení stávající výrobní haly v Sezimově Ústí navazuje na objekt CZ0570 o ploše cca 900 m2, který také realizovala společnost LLENTAB. Prodloužení haly má půdorys 17,6 x 28,1 m a jeho světlá výška je 5,8 m. Střecha je sedlová se sklonem 7° a střešní plášť je dvouplášťový. Horní vrstva nad konstrukcí příhradového vazníku je tvořena krytinou z trapézového plechu, opatřenou vrstvou proti odkapávání sražených par. Nosnými prvky jsou vaznice kladené kolmo na konstrukce příhradových vazníků. Spodní vrstva pod konstrukcí příhradového vazníku tvoří podhled v hale. Nosnými prvky jsou Z-profily, zavěšené na spodní pásnice vazníků. Mezi tyto profily je vložena tepelná izolace z minerální vlny (250 mm). Podhledovou vrstvu tvoří trapézový plech. Stěny haly jsou opláštěny vodorovně kladenými sendvičovými panely. Součástí dodávky byla také stavební připravenost pro rolovací vrata o velikosti 4 000 x 4 500 mm (1 ks), dveře 1 100 x 2 100 mm (1 ks) a okna 5 000 x 1 450 mm (2 ks) a 1 050 x 1 450 mm (4 ks). Nová část má zvýšenou požární odolnost – u nosné konstrukce střechy a u obvodových sloupů R 30, střešní plášť má odolnost EW 30 (DP1) a opláštění stěn EW 15 (DP3).

CZ1404 FAU prodloužení haly

CZ1221 SKA CB – skladová hala (České Budějovice, dokončena 29.6.2020)

Objednatelem nové neizolované skladové haly, kterou jsme realizovali v Českých Budějovicích, je společnost SKA CB s.r.o. se sídlem v Praze. Hala má půdorys 15 x 50,2 m a světlou výšku 7 m. Sedlová střecha má sklon 7°, krytinou je ocelový pozinkovaný trapézový plech. Ze stejného materiálu je i stěnové opláštění skladu. Přístup do haly zajistí posuvná neizolovaná dvoukřídlá vrata o velikosti 4 000 x 4 500 mm (2 ks) a 3 000 x 3 000 mm (1 ks). Stěny jsou prosvětleny trapézovým laminátem o rozměru 43 900 x 1 500 mm (2 ks).

CZ1221 SKA CB skladová hala

CZ1392 SANDVIK – skladová hala  (Chomutov, dokončeno 29.6.2020)

Objednatelem nové haly byla společnost „WORLD INVEST“ v.o.s. z Otvic, investorem SANDVIK CHOMUTOV PRECISION TUBES spol. s r.o. se sídlem v Chomutově, která je součástí mezinárodní strojírenské skupiny Sandvik. Chomutovská společnost se orientuje na výrobu ocelových trub, trubek, dutých profilů a souvisejících potrubních tvarovek a její nová hala bude sloužit jako sklad náhradních dílů. Hala má rozměry 20,3 x 60,3 m (šířka x délka), její světlá výška je 8,3 m. Izolované opláštění střechy typ 5 tvoří dvě vrstvy trapézového plechu, distanční profily, tepelná izolace (250 mm minerální vlny) a parozábrana. Stěny skladové haly jsou opláštěny horizontálně kladenými sendvičovými panely. Přístup do haly zajistí zateplená ocelová rolovací vrata z ocelových lamel vyplněných PUR pěnou o velikosti 5 000 x 5 000 mm (3 ks) a zateplené ocelové dveře 1 000 x 2 100 mm (3 ks). Na střeše je instalován obloukový fixní světlík 2 400 x 56 000 mm z polykarbonátu tl. 16 mm.

CZ1392 Sandvik skladová hala

CZ1262 STABILA KOMPLET– opláštění stávající skladové haly (Mouchnice, dokončeno 29.6.2020)

Opláštění stávající skladové haly v obci Mouchnice (Jihomoravský kraj) si u nás objednala společnost STABILA ČR, s.r.o. se sídlem v Haluzicích (patří pod obec Mouchnice). Společnost tady vyrábí dřevěné skládací metry a dřevěné bukové brikety. Hala má velikost 21 x 24 m, vnitřní světlá výška je 5 m. U části střešního pláště se měnil stávající střešní plech za plech s NCD (vrstva proti odkapávání vlhkosti), u části střechy jsme realizovali nový podhled typ LLENTAB 2LF (konstrukce vazníků není viditelná). Jednu ze štítových stěn jsme obložili vodorovně kladenými stěnovými sendvičovými panely typ LLENTAB WOOL V-RIB 200, u obou podélných stěn doplnili stěnové opláštění haly o stěny typu stěn typ 4F se svisle kladeným ocelovým pozinkovaným trapézovým plechem a tepelnou izolací z minerální vlny (150 mm). V opláštění jsou umístěna sekční vrata o velikosti 3 000 x 3 000 mm (2 ks) a třídílná plastová okna 3 600 x 1 500 mm (8 ks). Hala má zvýšenou požární odolnost – EI 30 pro nosné konstrukce střechy a střešní plášť a opláštění stěn, R 30 pro obvodové a štítové sloupy.

Další dokončené haly v minulých měsících naleznete zde.