V červnu zahajujeme práce hned na desítce nových hal – konkrétně na montáži výrobní a skladové haly v Ústí nad Labem pro stavebně-strojí firmu, hned tři objekty (halu s výrobou, skladem a expedicí, spojovací krček a přístřešek) montujeme v obci Lešná u Valašského Meziříčí pro předního výrobce automobilových reproduktorů. Jako v mnoha jiných případech i tady se k nám vrací spokojený zákazník – v roce 2013 jsme pro SONAVOX stavěli velkou výrobní halu včetně třípodlažní administrativy a přístřešku. Ani pro společnost Nerezové materiály z Uherského Hradiště není LLENTAB novým dodavatelem – tentokrát pro ni stavíme novou halu se skladovací částí. Pro automobilku ŠKODA AUTO stavíme nové tréninkové centrum v podobě vestavby do stávající haly. Dále pak v Prostějově, kde má svůj výrobní závod společnost Saint-Gobain Construction Products CZ, také nejsme poprvé – od června tady stavíme pro divizi Weber nezateplený otevřený přístřešek, sloužící pro zastřešení manipulačních prostor. V Jihlavě jsme obnovujeme po požáru konstrukci skladového boxu společnosti ENVIROPOL. Halu pro chov nosnic stavíme pro společnost Vejce CZ v obci Lenešice v Ústeckém kraji. V Lutíně jsme v červnu zahájili montáž nové skladové haly pro firmu ROUČKA SLÉVÁRNA, dodavatele odlitků pro armatury a čerpadla. Pro DEK Stavební dodáváme v Pardubicích materiál a montujeme ocelové konstrukce několika objektů pro zázemí místní prodejny stavebnin DEK. Pro zemědělského podnikatele z města Kraslice na Sokolovsku jsme začali stavět nezateplenou, částečně otevřenou halu, určenou pro zimoviště skotu.

Představujeme desítku nových hal, jejichž montáž jsme zahájili v červnu

V červnu zahajujeme práce hned na desítce nových hal – konkrétně na montáži výrobní a skladové haly v Ústí nad Labem pro stavebně-strojí firmu, hned tři objekty (halu s výrobou, skladem a expedicí, spojovací krček a přístřešek) montujeme v obci Lešná u Valašského Meziříčí pro předního výrobce automobilových reproduktorů. Jako v mnoha jiných případech i tady se k nám vrací spokojený zákazník – v roce 2013 jsme pro SONAVOX stavěli velkou výrobní halu včetně třípodlažní administrativy a přístřešku. Ani pro společnost Nerezové materiály z Uherského Hradiště není LLENTAB novým dodavatelem – tentokrát pro ni stavíme novou halu se skladovací částí. Pro automobilku ŠKODA AUTO stavíme nové tréninkové centrum v podobě vestavby do stávající haly. Dále pak v Prostějově, kde má svůj výrobní závod společnost Saint-Gobain Construction Products CZ, také nejsme poprvé – od června tady stavíme pro divizi Weber nezateplený otevřený přístřešek, sloužící pro zastřešení manipulačních prostor. V Jihlavě jsme obnovujeme po požáru konstrukci skladového boxu společnosti ENVIROPOL. Halu pro chov nosnic stavíme pro společnost Vejce CZ v obci Lenešice v Ústeckém kraji. V Lutíně jsme v červnu zahájili montáž nové skladové haly pro firmu ROUČKA SLÉVÁRNA, dodavatele odlitků pro armatury a čerpadla. Pro DEK Stavební dodáváme v Pardubicích materiál a montujeme ocelové konstrukce několika objektů pro zázemí místní prodejny stavebnin DEK. Pro zemědělského podnikatele z města Kraslice na Sokolovsku jsme začali stavět nezateplenou, částečně otevřenou halu, určenou pro zimoviště skotu.

CZ1012 Izolace Beran Ústí nad Labem

Skladovou a výrobní halu o velikosti 25 x 29 m jsme začali montovat pro společnost Izolace Beran s.r.o. z Ústí nad Labem, stavebně-strojní firmu, specializovanou na regeneraci bytových domů a provádění tepelných, chladových a protihlukových izolací. Hala má sedlovou střechu se sklonem 7 °, střecha i plášť jsou tepelné izolované. Světlá výška haly je 3,3 m. Střecha je jednoplášťová, krytina je vyskládána ze střešních sendvičových panelů BALEXTHERM PU-PIR-R s tepelnou izolací 120 mm.

Nosnými prvky jsou vaznice, které jsou kladeny kolmo na konstrukce příhradových vazníků. Svisle kladené stěnové sendvičové panely BALEXTHERM PU-PIR-W-PLUS s tepelnou izolací 100 mm tvoří stěny haly. Součástí dodávky je stavební připravenost pro vrata 3 000 x 3 000 mm (1 ks) a 5 000 x 3 000 mm (1 ks) a dveře 1 100 x 2 100 mm (2 ks), všechny umístěné na jedné z podélných stěn haly. Na dvou štítových a druhé podélné stěně bude 17 oken různých velikostí – 600 x 600 mm (5 ks), 4 375 x 1 500 mm (4 ks), 3 500 x 1 500 mm (4 ks), 5 250 x 1 500 mm (2 ks), 1 860 x 1 500 mm (1 ks) a 1 750 x 1 500 mm (1 ks).

CZ1032 SONAVOX CZ Lešná u Valašského Meziříčí

Objednatelem tří objektů (hala s výrobou, skladem a expedicí, spojovací krček a přístřešek) v obci Lešná u Valašského Meziříčí je stavební společnost LEKOS-STAVBY, spol. s r.o. z Ostravy, investorem je společnost SONAVOX CZ s.r.o. z Lhotky nad Bečvou, předního výrobce automobilových reproduktorů. Firma je součástí holdingu Suzhou Sonavox Electronics Co., Ltd. a jejími hlavními zákazníky jsou automobilky Škoda Auto, Volkswagen a Seat. Výrobní závod s přibližně 200 zaměstnanci se zabývá vstřikováním plastů a samotnou montáží reproduktorů pro cílové zákazníky. Nová výrobní, skladová a expediční hala má půdorys 33 x 59 m a výroba se skladem mají vnitřní světlou výšku 10 m, expedice pak 6 m. Střecha je sedlová a má sklon 7 °. Střešní plášť LLENTAB typ 2 LF s krytinou z ocelového trapézového plechu nabízí unikátní řešení – izolace (200 mm minerální vlny) je uložena na podhledu z trapézového plechu, který je montován pod spodní pás příhradové konstrukce. Toto řešení omezuje vytápěný prostor v hale, zakrývá nosnou konstrukci, zlepšuje světelné poměry v hale a vytváří půdní prostor pro vedení technologických rozvodů v hale. Vysoká je i požární odolnost tohoto řešení – konstrukce typu DP1 má požární odolnost EI 90 a plášť nešíří požár v požárně nebezpečném prostoru. Izolované opláštění stěn LLENTAB typ 4F nabízí vysokou odolnost, lehkou údržbu a opravy a jednoduché stavební úpravy (např. zabudování nových oken nebo vrat). Stejné střešní a stěnové opláštění má i druhý objekt – spojovací krček – o velikosti 14,1 x 30 m a světlou výškou 3,3 m. Nezateplený přístřešek s pultovou střechou typu P7HR má půdorys 8 x 50,8 m a světlou vnitřní výšku 5,5 m. Součástí projektu je i stavební připravenost pro montáž mostového jeřábu o nosnosti 3 200 kg v hlavní hale. Mezi výrobou skladem je v této hale i dělící příčka z vodorovně kladených sendvičových panelů. Další dělící příčka mezi skladem a expedicí je realizována z izolované konstrukce LLENTAB 4F s ocelovým trapézovým plechem na vnitřním i vnějším plášti. Spojovací krček na je napojen ve štítové stěně na stávající objekt, který také realizovala společnost LLENTAB pod číslem projektu CZ0418.

CZ1127 Nerezové materiály Uherské Hradiště

Objednatelem nové haly se skladovací částí je náš dlouholetý zákazník, velkoobchod s nerezovými materiály, společnost Nerezové materiály, s.r.o. z Uherského Hradiště. Hala A má půdorys 15,4 x 37 m a světlou výšku 7,6 m, skladovací hala pak 20,6 / 35 x 13 + 30 / 39,5 m, světlá výška je 7,2 m. Konstrukce střechy i opláštění stěn jsou u obou objektů stejné – střešní plášť tvoří dvě vrstvy trapézového plechu, distanční profily, tepelná izolace (200 mm) a parozábrana, stěny jsou oboustranně opláštěné svisle kladeným ocelovým trapézovým plechem a vodorovně kladenými stěnovými sendvičovými panely. Střechy obou hal jsou sedlové se sklonem 7 °. Hala A je napojena na stávající skladovou a prodejní halu, realizovanou v roce 2010 společností LLENTAB (č. pr. CZ0091). V stěnovém opláštění bude při dokončení instalována požární roleta Stöebich s rozměry 6 500 x 4 500 mm a sekční vrata Hörmann s elektropohonem o velikosti 4 900 x 4 500 mm. Fixní prosvětlení LLENTAB v rovině střechy tvoří polykarbonátové komůrkové desky 16 mm.

CZ1156 ŠKODA AUTO Mladá Boleslav

Objednatelem nového tréninkového centra automobilky ŠKODA AUTO A.S. byla společnost PROMUS KATOWICE – organizační složka se sídlem v Kosmonosech. Nová vestavba má rozměry 21,6 x 46,4 m a světlou vnitřní výšku 4,2 m. Hala je vestavbou ve stávající budově, střecha a stěny tak nejsou předmětem dodávky. Nosná konstrukce je kloubově kotvena, prvky ocelové konstrukce, sloupů, stropnic a zavětrování jsou vyrobeny z pozinkované oceli.

CZ1164 SGCP Prostějov

Nezateplený otevřený přístřešek, sloužící pro zastřešení manipulačních prostor, stavíme pro společnost Saint-Gobain Construction Products CZ a.s. v Prostějově, kde má své výrobní a distribuční centrum divize Weber. Přístřešek má sedlovou střechu se sklonem 7 °, půdorys je 30,3 x 31,3 m a světlá výška je 7 m. Krytinou je ocelový trapézový plech. Přístřešek je „po vodě“ na štítové straně napojen v délce 30,3 m na stávající halu od společnosti LLENTAB (č. pr. CZ0152).

CZ1233 ENVIROPOL Hruškové Dvory Jihlava

Investorem je společnost ENVIROPOL s.r.o. z Prahy, která má svůj areál k.ú. Hruškové Dvory, což je městská část Jihlavy. Firma se specializuje na výkup a zpracování elektrotechnického a elektronického odpadu (EEZ). Předmětem realizace byla obnova konstrukce skladového boxu po požáru na konci března loňského roku. Použitá konstrukce LLENTAB S7HF se sedlovou střechou a příhradovými sloupy má rozměry 38,1 x 55,2 m (šířka x délka), výška je 9 m. Dvouplášťová střecha je tepelně izolovaná (200 mm minerální vlny), stěny jsou opláštěné izolovanou konstrukcí LLENTAB 4F se 150 mm vrstvou tepelné izolace. Vnější i vnitřní opláštění stěn tvoří svisle kladený trapézový plech.

CZ1258 VEJCE CZ Lenešice

Objednatelem haly pro chov nosnic je stavební společnost Livingstav s.r.o. z Brna, investorem společnost Vejce CZ s.r.o., která se zabývá zemědělskou prvovýrobou se zaměřením na produkci konzumních vajec. V Lenešicích pro ni stavíme ocelovou halu o velikosti 19,7 x 79 m a světlou výškou 6,2 m. Hala má sedlovou střechu se sklonem 7°, střešní plášť i opláštění stěn ze sendvičových PUR panelů si dodává investor. Součástí dodávky LLENTAB je i stavební připravenost pro instalaci dveří, větracích dílců (na podélných stranách) a ventilátorů (na štítové straně). V kompetenci naší společnosti je také vestavba patra (konstrukce balkónu) o rozměrech 4 x 6 m a užitné nosnosti 500 kg/m2.

CZ1263 ROUČKA SLÉVÁRNA Lutín

Objednatelem skladové haly je olomoucká stavební společnost TOMA Olomouc, s.r.o., investorem pak tradiční dodavatel odlitků pro armatury a čerpadla, firma ROUČKA SLÉVÁRNA, a.s. s výrobními závody v Olomouci a Lutíně. A právě v Lutíně se staví nová skladová hala o rozměrech 16,5 x 113,2 m (šířka x délka) a vnitřní světlou výškou 5,5 m. Sedlová střecha má sklon 7 ° a podobně jako stěny haly je bez tepelné izolace. Krytinu střechy a opláštění stěn tvoří ocelový trapézový plech. Ve vnějším plášti jsou umístěna vrata 3 600 x 4 300 mm, ve vnitřní vyzděné dělící stěně (požární odolnost REI 180 DP1) je textilní požární roletový uzávěr (požární odolnost EW15 DP1) stejné velikosti jako vrata. Součástí dodávky je i stavební připravenost pro dveře 1 000 x 2 100 mm (2 ks) a světlíky 1 300 x 52 050 mm (4 ks).

CZ1280 DEK Stavební Pardubice

Pro našeho dlouholetého zákazníka, společnost DEK Stavební s.r.o. realizujeme v Pardubicích dodávku materiálu a montáž ocelové konstrukce na objektech administrativní budovy, skladové haly, venkovního mytí půjčovny, terminálu a klempírny. U objektů číslo 1 + 2 (administrativní hala a skladová hala realizujeme sekundární ocelovou konstrukci (střešní výměny + atika, stěnové výměny a vnitřní stěny. Objekt 3 (terminál) má velikost 26,6 x 131,5 m a vnitřní světlou výšku 8,5 m. Střecha je sedlová se sklonem 4°. Střešní a stěnové opláštění není předmětem dodávky. Stejně tak u objektu 4 (klempírna), který má sedlovou střechu se sklonem 2° a rozměry 15 x 20 m a vnitřní světlou výšku 4,2 m. U klempírny zajišťujeme i stavební připravenost pro instalaci sekčních vrat 2 500 x 3 000 mm (3 ks) a 5 000 x 3 000 mm (1 ks) a světlíků 1 500 x 4 000 mm (3 ks).

CZ1283 František Suchánek Kraslice

Objednatelem nezateplené, částečně otevřené haly, určené pro zimoviště skotu, je stavební společnost BAUKING KV s.r.o. z Karlových Varů, investorem soukromý zemědělský podnikatel František Suchánek z města Kraslice na Sokolovsku. Hala má sedlovou střechu se sklonem 21 °, její velikost je 23,1 x 70 m a vnitřní světlá výška je 5,6 m. Do výšky 2 metrů tvoří spodní část haly betonová nadezdívka, na ní jsou umístěné protiprůvanové sítě (na jedné podélné stěně) a pevné prosvětlení trapézovým laminátem (na druhé podélné stěně). Štítové stěny jsou opláštěné ocelovým trapézovým plechem, který je použit i jako krytina střechy. Součástí předmětu díla je i odvětrání střechy formou prodloužení jedné části sedlové střechy nad úroveň osy haly, výplň tvoří pozinkované pletivo. Hala bude stavebně připravená na instalaci nezateplených plných posuvných vrat o velikosti 5 000 x 5 000 mm (3 ks).