V obci Lochovice vyrostla z ocelových konstrukcí nová tělocvična (včetně přístavby zázemí) pro zdejší mateřskou a základní školu, novou samostatně stojící zateplenou výrobní halu s kanceláří v Arnultovicích v Libereckém kraji jsme předali jejímu investorovi, společnosti JLD NÁSTROJÁRNA s.r.o., která se zabývá zpracováním kovů. V Meclově na Domažlicku jsme dokončili rekonstrukci střešního pláště stávající trojlodní haly.

CZ001331 JLD NÁSTROJÁRNA NOVÝ BOR

Pro společnost JLD NÁSTROJÁRNA s.r.o. se sídlem ve Sloupu v Čechách, která byla objednatelem a investorem nové haly, jsme v Arnultovicích dokončili montáž nové výrobní haly s kanceláří. Hala má půdorys 24,8 x 36 m (délka x šířka) a její vnitřní světlá výška je 3,7 m. Sedlová střecha má sklon 11°, skládané opláštění střechy LLENTAB typ 2LF je tepelně izolováno minerální vlnou (300 mm), umístěnou mezi vaznicemi na podhledu z ocelového plechu. Stěny haly jsou z vodorovně kladených sendvičových panelů (150 mm) s povrchovou úpravou polyesterovým lakem (LLENTAB typ 7). Vodorovné a svislé svody dešťové vody vedou vnitřkem haly a jsou zavěšeny na vazníku. Hala má výborné tepelněizolační parametry, součinitel prostupu tepla U je u střešního pláště 0,137 W/(m2K), u obvodového pláště pak 0,16 W/(m2K).

CZ001391 SPORTOVNÍ HALA LOCHOVICE

Investorem tělocvičny pro místní MŠ a ZŠ a přístavby zázemí byla obec Lochovice, stavební práce zajišťovala společnost Spektra PRO, spol. s r.o. z Berouna. Objekt tělocvičny má půdorys 19,4 x 37,5 m a jeho vnitřní světlá výška je 7 m. Sedlová střecha má sklon 7 °, střešní plášť LLENTAB typ 5 plní i nejnáročnější požadavky na tepelnou izolaci střešního pláště (200 mm vrstva minerální vlny). Skládaný plášť tvoří ocelové plechy a minerální vlna, nosná konstrukce je z ocelových vazníků a vaznic. Obvodový plášť LLENTAB typ 7 je z vodorovně kladených sendvičových PIR panelů s tepelnou izolací 120 mm. Opláštění stěn je doplněno předsazenou fasádou z vodorovně kladeného trapézového plechu na roštu ze svisle kladených pozinkovaných profilů. Světlo do tělocvičny přivádí 14 oken o rozměru 2 250 x 1 100 mm a šest střešních obloukových světlíků z komůrkového polykarbonátu o velikosti 3 000 x 1 500 mm. Přístavba se zázemím je po celé délce „po vodě“ napojena na tělocvičnu a její velikost je 9,3 x 31,5 m. Výška přístavby je 3,4 m. Opláštění střechy a stěn přístavby je stejné jako u tělocvičny, rozdíl je ve střeše, která je pultová. Také interiér přístavby je prosvětlen okny a pevnými střešními světlíky.

Další dokončené haly v minulých měsících naleznete zde.