V závěru března letošního roku jsme zorganizovali společné každoroční školení montérů. Podobně jako v předešlých letech jsme na úvod vyhodnotili loňský rok, seznámili účastníky setkání s cíli a plány roku 2018 a společně jsme se zaměřili na zvýšení úrovně Standardu LLENTAB.

O současné situaci v LLENTAB Group a LLENTAB CZ informoval přítomné partnery ve své prezentaci Martin Haertl, jednatel společnosti LLENTAB, spol. s r.o.  Z řady čísel a dat stačí uvést, že  ke konci roku 2017 dokončil LLENTAB v České republice již 1 365 hal o celkové ploše 1 326 077 m2 (jen pro ilustraci je to přibližně 30 Václavských náměstí).

Loňský rok ve svém vystoupení rekapituloval i technický ředitel Tomáš Kozák s vedoucím oddělení stavby Luborem Sedlákem. Kromě jiného se věnovali i vývoji detailů zaměřených na větrání skládaných plášťů, programu na úsporu konstrukčního spojovacího materiálu či efektivní montáži skládaného pláště. Mezi zajímavosti loňského roku zařadili například průlom v dodávkách pro investora se zaměřením na železobeton (zastřešení manipulační plochy či vestavba podlaží s 332 tunami oceli) nebo realizaci největší neizolované haly LLENTAB  v České republice s plochou 7 480 m2, která slouží jako sklad sklářských výrobků. Dopolední blok uzavřel po krátké přestávce vedoucí oddělení projekce Jaroslav Kosinka.

Odpolední blok zahájila Renata Švecová se Stanislavem Řípou, kteří se věnovali organizaci dodávek materiálu a dopravě. Problematikou kvality a agendy během montáže se v tématu STAVBA zabývali Tomáš Kozák s Luborem Sedlákem. Ocenili posun v odbornosti montáže, pozornost v roce 2018 zaměřili na provedení parotěsných vrstev a větrání skládaných plášťů. Závěr programu se věnoval kvalitě a bezpečnosti při práci. Blanka Sedlákové z oddělení kvality seznámila přítomné montážníky s aktuálními dokumenty kvality i plány na roky 2018 a 2019, detailně se také věnovala tématu kontroly kvality a vnitřních procesů a informovala o požadavcích na třídění odpadů na stavbách LLENTAB. Radomír Novák z firmy CIVOP s.r.o. informoval o nejčastěji se vyskytujících závadách v oblasti BOZP a PO.

Oboustranně užitečné setkání, plné informací a podnětů pro LLENTAB i jeho partnery z řad montážních firem, uzavřela společná diskuse. Už dnes se těšíme na setkání v příštím roce!