Dvě nové prodejní haly stavíme v Děčíně, novou skladovou halu montujeme od srpna v obci Zbraslavice. Zateplená dvoulodní hala s konstrukcí LLENTAB pro stanici technické kontroly vyrůstá v obci Zásmuky na Kolínsku. Novou zateplenou halu stavíme od druhého prázdninového měsíce také v Příbrami.

CZ1408 ARMEX HALA L5_L6

Objednatelem dvou nových prodejních hal je Stavební společnost JK spol. s r.o. z Jílového-Martiněvsi, investorem ARMEX HOLDING, a.s. se sídlem v Děčíně. A v děčínském areálu firmy ARMEX také dvě nové haly od srpna vyrůstají. Společnost ARMEX vznikla v roce 1991 jako velkoobchod průmyslových armatur a instalatérských potřeb se zaměřením na prodej na trhu v České a Slovenské republice. Postupně došlo k založení celé řady dceřiných společností, kde většinovým společníkem je společnost ARMEX HOLDING, a.s. se sídlem v České republice, Slovensku a Bulharsku. Obor činnosti byl rozšířen na velkoobchod s chemickými produkty, dále velkoobchod s ropnými produkty, provozování čerpacích stanic, prodej elektrické energie a plynu, development, pronájmy nemovitostí a další.

zahájené stavby v srpnu LLENTAB

Obě prodejní haly jsou samostatně stojící objekty a mají stejné konstrukční řešení LLENTAB S2HR, tedy sedlovou střechu se sklonem 2° a horizontálním dolním pasem. První hala S001 hala L5 má půdorys 20,3 x 35 m, druhá 17,3 x 30 m. Střešní plášť LLENTAB typ SPHI, tedy fóliovou střechu na trapézovém plechu, nahrazujícím vaznice. Tepelnou izolaci tvoří 160 mm vrstva EPS a 60 mm minerální vlny. Vnitřní světlá výška obou hal jsou 4 m. Stěnový plášť LLENTAB typ 7 tvoří vodorovně kladené sendvičové PIR panely s tepelnou izolací o tloušťce 120 mm. Vzhled přední podélné stěny hal formují FIX pole (výkladce) v hliníkovém rámu s výplní z izolačního dvojskla, které spolu s konstrukcí pro umístění vývěsního štítu napovídají, že haly budou po dokončení sloužit jako prodejní prostory.

CZ001586 GRAMEX

Objednatelem nové skladové haly je stavební společnost NOBIS Group s.r.o. se sídlem v Jindřichově Hradci, investorem společnost GRAMEX, spol. s r.o. z obce Zbraslavice, která leží na Českomoravské vrchovině ve Středočeském kraji mezi Kutnou Horou a Zručí nad Sázavou. Společnost GRAMEX Společnost byla založena v roce 1991 a od roku 1992 se specializuje zejména na výrobu komponentů vnitřního vybavení dopravních prostředků do auto průmyslu, zemědělských strojů, vlaků a prostředků městské hromadné dopravy. Většinu své produkce vyváží do zahraniční a má bohaté zkušenosti s čalouněním kancelářského nábytku, zejména kancelářských židlí, sedadel pro kina, divadla a posluchárny.

Nová skladová hala s konstrukcí LLENTAB S7HR1 má půdorys 42,9 x 31 m (šířka x délka) a vnitřní světlou výšku 3,8 m. Sedlová střecha s odskokem na hřeben má sklon 7° a 9° a je, podobně jako obvodový plášť haly, bez tepelné izolace (střecha LLENTAB typ 0 a stěna LLENTAB typ 0). Vnější opláštění střechy a stěn tvoří oboustranně lakovaný a pozinkovaný ocelový trapézový plech (na stěnách je svisle kladený). V místě odskoku střech je umístěn fixní prosvětlovací světlík. Součástí haly je vestavba patra s plochou cca 76 m2 (6 x 12,7 m) s výškou podlahy 2,7 m. Užitná nosnost patra je 250 kg/m2, konstrukci tvoří SDK podhled, nosná ocelová konstrukce, nosný trapézový plech a železobetonová armovaná deska s finální podlahou.


CZ001627 STK
Zásmuky

Objednatelem dvoulodní zateplené haly pro stanici technické kontroly v obci Zásmuky je společnost K + G – Tranzit, spol. s r.o. z Velimi, která pro investora nové STK zajišťuje stavební práce. Hala s konstrukcí MS2HR1 a P2HR má šířku 11,9 m (STK stání 1 a 2), 8,6 m (zázemí) a 11,2 m (emise), délka haly je 35,7 m (STK stání 1 a 2), 29,5 m (zázemí) a 11,7 m (emise). Vnitřní světlá výška je 4,7 m (STK stání 1 a 2), 3,2 m (zázemí) a 4,7 m (emise). Střechy lodí jsou sedlová a pultová a obě mají sklon 2°. Střešní plášť LLENTAB typ SPHI, tedy fóliovou střechu na trapézovém plechu, nahrazujícím vaznice. Tepelnou izolaci tvoří 120 (stání 1 a 2), 140 (emise) a 180 (zázemí) mm vrstva EPS a 80 mm (2x 40 mm) minerální vlny. Stěnový plášť LLENTAB typ 7 tvoří vodorovně kladené sendvičové panely s tepelnou izolací z minerální vlny o tloušťce 160 mm. Hala se skládá ze tří částí, které jsou oddělené mezistřešním úžlabím na foliové střeše u části se stejnou výškou (stání 1 a 2 + emise) a napojením pultové střechy nižší části (zázemí).


CZ001637 Věznice
Příbram II

Objednatelem nové zateplené montované haly je společnost STAVOS Příbram a.s. se sídlem v Příbrami, investorem Vězeňská služba ČR. Hala má velikost 18,6 x 22,2 m, její vnitřní světlá výška je 3,7 m. Sedlová střecha má sklon 7°, skládané opláštění střechy LLENTAB typ 5 se skládá z izolace (250 mm minerální vlny) a vzduchové mezery mezi dvěma oboustranně lakovanými a pozinkovanými ocelovými trapézovými plechy. Stěnový plášť LLENTAB typ 7 tvoří vodorovně kladené sendvičové panely s tepelnou izolací 120 mm PIR a s povrchovou úpravou polyesterovým lakem.

Podívejte se jaké stavíme ocelové haly a jaké jsme rozjeli projekty v minulých měsících