Zateplenou výrobní a skladovou halu s vestavbou patra stavíme od srpna pro společnost Agor Tech se sídlem v obci Sádek u Příbrami. Tepelně izolovanou výrobní a manipulační halu montujeme v obci Luby (část města Klatovy) pro výrobce dřevěných produktů a polotovarů Holz Schiller z Klatov. Pro společnost LYCKEBY CULINAR z Horažďovic, dodavatele ingrediencí pro potravinářství, jsme začali realizovat tepelně izolovanou skladovou halu. Investorem nové haly na barevné kovy je společnost KOVOŠROT GROUP CZ. Stavbu skladovací haly s garáží jsme zahájili pro město Náchod.

 

CZ001159 Agor Tech

Novou výrobní a skladovou halu si u nás objednala společnost Agor Tech spol. s r.o. z obce Sádek u Příbrami. Hlavními činnostmi firmy je vstřikování plastů a zpracování různých druhů pryže. Drtivá většina výrobků směřuje do automobilového průmyslu, výjimkou ale nejsou ani zdravotnické potřeby či plastové hračky. Agor Tech má pobočky v Sádku (vstřikování plastů, montáže), Rožmitále (zpracování pryže, gumy, lepení těsnění) a v Jincích. Hala vyrůstá na ploše přes 2 000 m2 a skládané opláštění střechy LLENTAB typ 2LF je tvořeno minerální izolací (250 mm minerální vlny) mezi vaznicemi na podhledu z ocelového plechu IP18. Obvodový plášť LLENTAB typ 7 s vodorovně uloženými sendvičovými panely je izolován 160mm vrstvou minerální vlny. Součástí dodávky jsou sekční vrata Hörmann s elektropohonem, vyrovnávací hydraulický můstek a požární roleta. V obvodovém plášti jsou plastová otevíravá a sklopná okna, ve střeše pásové obloukové světlíky. Obě lodi haly jsou připraveny pro osazení jeřábové dráhy pro jeřáb nosnosti 2 x 10 tun (v každé lodi jeden jeřáb s nosností 10 tun). Ve výšce 3,9 m bude vestavba patra o velikosti 7 x 21,4 m (šířka x délka) a užitnou nosností 500 kg / m2. Ve výrobní části se počítá s jednoramenným schodištěm s podestou. Hala bude mít zvýšenou požární odolnost: R30 u nosné konstrukce střechy, obvodových sloupů a vestavěného patra, EW30 DP1 u střešního pláště a EI30 DP1 u opláštění stěn.

llentab výstavba hal

CZ001706 Holz Schiller Luby

Objednatelem a investorem nové výrobní a manipulační haly je společnost Holz Schiller, s.r.o. z Klatov. Firma vyrábí dřevěné schody, dřevěné polotovary, eurohranoly, dveřní vlysy, izolační PUR výplně do dveří, polotovary pro vchodové dveře, hranoly na zimní zahrady a ostatní polotovary. Hala vyrůstá na půdorysu 34,1 / 40,8 / 47,4 x 91,2 m (šířka x délka). Po dokončení bude mít 8,5 m a její sedlová střecha bude mít sklon 4°. Skládaný střešní plášť LLENTAB typ 5 tvoří ocelové plechy a minerální vlna (200 mm), nosná konstrukce je z ocelových vazníků a vaznic, konstrukce vazníků je viditelná. Obvodový plášť LLENTAB typ 4F s oboustranným opláštěním z ocelového trapézového pozinkovaného a lakovaného plechu má izolaci z minerální vlny (150 mm). V dodávce jsou uvažovány vnitřní příčky členění haly, ty budou provedeny stejně jako obvodové stěny. Projekt haly také počítá s přístavkem před štítovou stěnou. Jedna z podélných stěn haly bude do výšky 4 m po celé délce (91 m) realizována z dřevěné stěny, ta není součástí dodávky. Hala bude napojena na sousední stávající nižší objekt skladu.

Další dokončené haly v minulých měsících naleznete zde.