V Kutné Hoře jsme pro prodejnu stavebnin a potřeb pro řemeslníky firmy IZOEKO začali realizovat přístavbu prodejny, zastřešení u prodejny, samostatně stojící přístřešek, nové střešní a stěnové opláštění stávající haly, zastřešení rampy a zastřešení zděné přístavby. Dvě nové skladové haly LLENTAB stavíme pro firmu ING-BAU, inženýrské stavby s.r.o. se sídlem v obci Hnátnice.

CZ001422 IZOEKO, přístavba, zastřešení, přístřešek a nové opláštění stávající haly, Kutná Hora

Objednatelem projektu prodejny stavebnin a potřeb pro řemeslníky je společnost MARHOLD a.s. z Pardubic, která je dodavatelem stavebních prací, investorem firma IZOEKO s.r.o. se sídlem v Praze. V Kutné Hoře pro ni LLENTAB montuje přístavbu prodejny, zastřešení u prodejny, samostatně stojící přístřešek, nové střešní a stěnové opláštění stávající haly, zastřešení rampy a zastřešení zděné přístavby.

Přístavba prodejny má půdorys 16,2 x 39,1 m a její vnitřní světlá výška bude po dokončení 3,8 m. Konstrukce typu P2HR má pultovou fóliovou střechu LLENTAB typ SPI se sklonem 2°. Tepelnou izolací je 160mm EPS a 60mm vrstva minerální vlny. Stěnový plášť LLENTAB typ 7 tvoří vodorovně kladené stěnové sendvičové panely. Nová přístavba bude v délce 39 m „v hřebeni“ napojena na stávající halu.

Zastřešení u prodejny s konstrukcí typu P4HR zastřeší plochu 13,5 x 33,7 m a jeho vnitřní světlá výška bude 6,3 m. Neizolovaná pultová střecha LLENTAB typ 0 je z ocelového trapézového pozinkovaného a oboustranně lakovaného plechu.

Samostatně stojící přístřešek typu P4HR vyroste na ploše 3,9 x 38,5 m a jeho vnitřní světlá výška bude 5,8 m. Skládané opláštění střechy s minerální izolací a vzduchovou mezerou mezi dvěma ocelovými plechy LLENTAB typ 5 bude tepelně izolováno 150mm vrstvou minerální vlny, střešní krytina i spodní vrstva střechy je z ocelového trapézového pozinkovaného a oboustranně lakovaného plechu. Stěnový plášť LLENTAB typ 4F tvoří z vnější i vnitřní strany svisle kladený ocelový trapézový pozinkovaný a oboustranně lakovaný plech, tepelná izolace je ze 150 mm vrstvy minerální vlny.

Nové střešní a stěnové opláštění stávající haly o velikosti 30,4 x 31,7 m a světlou výškou 5,6 m je v případě střechy realizováno formou skládaného opláštění LLENTAB typ 5, u stěn budou na stávající halu použity vodorovně kladené sendvičové panely (LLENTAB typ 7) se 100 mm vrstvou izolace (minerální vlna nebo PIR).  Hala je ve stěně o délce 39 m napojena na stávající prodejnu stavebnin.

Neizolované zastřešení rampy o půdorysu 6,7 x 26,3 m a světlé vnitřní výšce 3,5 m bude provedeno z ocelového trapézového pozinkovaného a oboustranně lakovaného plechu (LLENTAB typ 0). Zastřešení zděné přístavby typu P4HR má velikost 9,5 x 17,3 m a jeho střešní plášť LLENTAB typ 6 tvoří PUR/PIR sendvičové panely (60 mm). Stěny jsou z obou stran opláštěny ocelovým trapézovým pozinkovaným a oboustranně lakovaným plechem (LLENTAB typ 4F), tepelná izolace je ze 150mm vrstvy minerální vlny.

CZ1422 IZOEKOCZ1422 IZOEKO

CZ001768 ING-BAU, skladové haly, Hnátnice

Investorem a objednatelem dvou tepelně izolovaných skladových hal je společnost ING-BAU, inženýrské stavby s.r.o. se sídlem v obci Hnátnice. Společnost ING-BAU s.r.o. se zabývá úsporou energií a dotačními programy v Pardubickém kraji a pomáhá svým zákazníkům rekonstruovat a bydlet lépe a levněji. Věnuje se sledování změn a novinek v dotačních programech a je držitelem profesní kvalifikace na kotle, tepelná čerpadla, solární panely a fotovoltaické elektrárny. Obě haly mají stejnou velikost i konstrukční řešení – každá má velikost 26,1 x 102,6 m a vnitřní světlou výšku 6 m. Konstrukce S7HR má střešní plášť LLENTAB typ 5 (skládané opláštění střechy s minerální izolací (250 mm minerální vlny) a vzduchovou mezerou mezi dvěma ocelovými plechy, stěny jsou opláštěny vodorovně kladenými sendvičovými panely (LLENTAB typ 7) se 150mm izolací z minerální vlny. V obou halách jsou dvě dělící příčky ze sendvičových panelů.