Hned od začátku nového roku stavíme ocelové haly hned na několika místech republiky. V Praze-Horních Počernicích jsme začali realizovat nástavbu III. NP na stávajícím administrativním objektu, v Chocni stavíme novou výrobní halu, v obci Rybitví nedaleko Pardubic jsme zahájili stavbu skladové haly. V obci Mouchnice v Jihomoravském kraji začínáme s opláštěním stávající skladové haly, v Uhlířských Janovicích stavíme novou skladovou a prodejní halu. Dvě nové skladové haly včetně zastřešení montujeme od ledna letošního roku i v Rosicích nad Labem. V Olšanech na Šumpersku jsme začali stavět novou halu pro sklad vláken, dva nové sklady vyrostou v blízké době i v Horním Slavkově. Jak na nový rok na po celý rok.

CZ0961 SCMVD

Nástavbu III. NP na železobetonovém skeletu stávajícího objektu kancelářského přístavku v Praze-Horních Počernicích si u nás objednala stavební společnost BAUING KV s.r.o. z Prahy, investorem je Svaz českých a moravských výrobních družstev. Konstrukce P4HR1 s pultovou střechou má půdorys 12,8 x 24,6 m (šířka x délka) a vnitřní světlá výška je 3 m. Střešní plášť typ 2LF tvoří ocelový pozinkovaný trapézový plech, tepelnou izolací je 400 mm vrstva foukaného minerálního granulátu. Pro opláštění jsou v projektu navrženy vodorovně kladeného sendvičové panely. Kloubové kotvení sloupů nosné ocelové konstrukce bude provedeno dvěma kotvami přes „černou“ patní desku pro každý sloup. Sloupy budou ukotveny do obnažených železobetonových prvků (průvlaky nebo sloupy). Kotvení předcházelo provedení sond k zjištění stávajícího stavu ŽB prvků. Součástí plnění je stavební připravenost pro instalaci samostatných oken o velikosti 1 750 x 1 750 mm (18 ks).

CZ1247 Elbas 2

V choceňském areálu firmy ELBAS, s.r.o., která je investorem nové haly, stavíme od ledna 2020 výrobní halu. Hala má půdorys 18,9 x 40,3 m a vnitřní světlou výšku 3,5 m. Střecha je sedlová se sklonem 7 °. Nejnáročnější požadavky na tepelnou izolaci střešního pláště splní dvě vrstvy trapézového plechu, distanční profily, tepelná izolace z minerální vlny (200 mm) a parozábrana. Izolované opláštění stěn typ 4F se svisle kladeným ocelovým pozinkovaným trapézovým plechem a tepelnou izolací z minerální vlny (150 mm) nabízí vysokou odolnost, lehkou údržbu a opravy a jednoduché stavební úpravy (např. zabudování nových oken nebo vrat).

V opláštění haly se počítá se sekčními vraty 3 000 x 3 500 mm (1 ks), dveřmi o velikosti 1 100 x 2 200 mm (2 ks) a 2 200 x 2 200 mm (1 ks). Na stěnách haly jsou jedno-, dvou- a desetikřídlá okna (celkem 8 ks), na střeše bude umístěn přes hřeben pásový obloukový světlík z mléčného polykarbonátu o velikosti 1 650 x 9 298 mm (5 ks). V každém z pěti světlíků jsou dvě větrací klapky 1 000 x 1 650 mm.

CZ1248 VL INVESTMENT

V katastru obce Rybitví nedaleko Pardubic jsme pro investora, společnost VL Investment s.r.o. z Černé u Bohdanče zahájli stavbu nové skladové haly. Hala má půdorys 20,3 x 29,4 m (šířka x délka), vnitřní světlá výška je 5 m. Střecha je sedlová se sklonem 7 °, střešní plášť tvoří dvě vrstvy trapézového plechu, distanční profily, tepelná izolace (síla izolace 200 mm) a parozábrana. Na opláštění stěn haly navrhli projektanti opláštění LLENTAB typ 7, které je u hal bez členitého pláště velmi efektivním řešením z hlediska nákladů na výstavbu.

Panely, které jsou montovány vodorovně přímo na nosné sloupy konstrukce, nabízejí ve srovnání s ‚klasickým‘ skládaným opláštěním elegantnější design. Nosná konstrukce je viditelná. Ve vnějším plášti skladové haly budou sekční vrata o velikosti 4 000 x 4 500 mm (1 ks), dveře 1 100 x 2 100 mm (1 ks), 1 200 x 2 100 mm (1 ks), ve vnitřní dělící příčce pak dveře 1 000 x 2 100 mm (3 ks). Osvětlení přirozeným světlem zajišťuji dvoudílná okna 2 000 x 1 500 mm (6 ks), 1 500 x 1 500 mm (1 ks) a 1 200 x 1 500 mm (4 ks).

CZ1262 STABILA KOMPLET

Opláštění stávající skladové haly v obci Mouchnice (Jihomoravský kraj) si u nás objednala společnost STABILA ČR, s.r.o. se sídlem v Haluzicích (patří pod obec Mouchnice). Společnost tady vyrábí dřevěné skládací metry a dřevěné bukové brikety. Hala má velikost 21 x 24 m, vnitřní světlá výška je 5 m. U části střešního pláště se bude měnit stávající střešní plech za plech s NCD (vrstva proti odkapávání vlhkosti, u části střechy budeme realizovat nový podhled typ LLENTAB 2LF (konstrukce vazníků není viditelná). Toto řešení omezuje vytápěný prostor v hale, zakrývá nosnou konstrukci, zlepšuje světelné poměry v hale a vytváří půdní prostor pro vedení technologických rozvodů v hale.

Na jedné ze štítových stěn nainstalujeme vodorovně kladené stěnové sendvičové panely typ LLENTAB WOOL V-RIB 200, u obou podélných stěn doplníme stěnové opláštění haly o stěny typu stěn typ 4F se svisle kladeným ocelovým pozinkovaným trapézovým plechem a tepelnou izolací z minerální vlny (150 mm). V opláštění budou umístěna sekční vrata o velikosti 3 000 x 3 000 mm (2 ks) a třídílná plastová okna 3 600 x 1 500 mm (8 ks). Hala bude mít zvýšenou požární odolnost – EI 30 pro nosné konstrukce střechy a střešní plášť a opláštění stěn, R 30 pro obvodové a štítové sloupy.

 CZ1264 VF.ELECTRIC

Investorem nové skladové a prodejní haly v Uhlířských Janovicích je společnost VF ELECTRIC, s.r.o. z Prahy, která provozuje maloobchod a velkoobchod s elektro zbožím. Jedna z jejích prodejen je v Uhlířských Janovicích, kde také vyrůstá nová zateplená skladová hala. Ta má půdorys 20 x 84 m a vnitřní světlou výšku 5 m. Střecha je sedlová se sklonem 7 ° a její střešní plášť typ 2LF tvoří ocelový pozinkovaný trapézový plech, tepelnou izolací je 200 mm vrstva foukaného minerálního granulátu.

U vnějšího stěnového opláštění jsou použity vodorovně kladené sendvičové panely, nosná konstrukce je viditelná (typ 7). Stejným způsobem je řešeno i opláštění vnitřních stěn haly. Ve vnějším a vnitřním plášti haly bude pět zateplených ocelových sekčních a pevných vrat o velikosti 3 500 x 4 400 mm (1 ks), 4 000 x 4 400 mm (1 ks), 2 000 x 2 500 mm (1 ks), 1 700 x 2 100 mm (1 ks) a 2 500 x 2 500 mm (1 ks). Přístup personálu zajistí dvoukřídlé automatické posuvné dveře 3 000 x 2 200 mm (1 ks) a 2 000 x 2 500 mm (1 ks), zateplené plné ocelové dveře 1 100 x 2 100 mm (3 ks) a zateplené prosklené plastové dveře 1 200 x 2 100 mm (1 ks). Počítá se i s prosvětlením stěn haly, v plášti budou stavebně připraveny otvory pro instalaci plastových fixních výkladců 3 000 x 2 200 mm (1 ks) a dvou- a trojdílných oken různých velikostí (23 ks). Na střeše budou umístěny fixní prosvětlovací světlíky 2 550 x 2 500 mm (12 ks).

CZ1290 Runcorn

Dvě nové haly (sklad potravin) a zastřešení třetí montujeme od ledna letošního roku i Rosicích nad Labem pro Investora Runcorn corp. s.r.o.  z Prahy. První hala má rozměry 12,3 x 41 m, vnitřní světlou výšku 9,4 m a sedlovou střechu, druhá je menší a její půdorys je 10,2 x 12,2 m, vnitřní světlá výška je 7,2 m a její střecha je pultová. Střešní a stěnové opláštění je u obou objektů stejné – střešní plášť typ 2LF tvoří ocelový pozinkovaný trapézový plech s tepelnou izolací 200 mm, u stěnového opláštění typ 7 jsou sendvičové panely montovány vodorovně přímo na nosné sloupy konstrukce.

U třetího objektu s půdorysem 11, x 11,6 a vnitřní světlou výškou 4,3 m montujeme zastřešení, střešní konstrukce S11HR má sedlovou střechu se sklonem 11 ° a krytinou je ocelový pozinkovaný trapézový plech. Na opláštění stěn bude použit svisle kladený ocelový pozinkovaný trapézový plech. První hala a zastřešovaný objekt jsou napojeny „po vodě“ na stávající halu.

CZ1313 OP Papírna

Investorem nového skladu vláken je společnost OP Papírna, s.r.o. z Olšan na Šumpersku, kde také nová skladová hala vyroste. Hala bude nezateplená, její půdorys je 37,6 x 32,1 m a vnitřní světlá výška je 6 m. Střecha je multisedlová (horizontální dolní pasy, tři hřebeny a dva vnitřní sloupy) se sklonem 7 °, počítá se u ní s technologickým přitížením pro suché sprinklery a přívodní potrubí. Krytinou je ocelový pozinkovaný trapézový plech, stejný materiál (svisle kladený) je použitý na opláštění stěn. Ve vnějším plášti bude instalováno šest manuálně posuvných vrat o rozměru 4 200 x 4 100 mm.

CZ1342 Czech Silicat – nadstavba

Dvě nové skladové haly si u nás objednala stavební společnost bss Báňská Stavební Společnost, s.r.o. ze Sokolova, investorem je společnost Czech Silicat s.r.o.. Tuto mezinárodní společnost založili italská firma Minerali Industriali S.r.l., Miners & Co. S.r.l. a česká společnost KMK GRANIT a.s.. Společnost se zabývá výrobou mikromletých silikátových surovin (živec, křemen apod.), které jsou používány při výrobě skla, keramických hmot a glazur. Výrobní závod se nachází v Horním Slavkově v okrese Sokolov. Sklad „big bagů“ má velikost 14,1 x 25 m a vnitřní světlou výšku 1,6 + 3,4 m, střecha je sedlová se sklonem 7 °. Sklad náhradních dílů má půdorys 6,9 x 16,9 (šířka x délka) a jeho vnitřní výška je 1,6 + 2,5 m. Střecha je pultová se sklonem 7 °. Oba sklady jsou nezateplené, na střešní a stěnové opláštění je použitý ocelový pozinkovaný trapézový plech.

Podívejte se jaké stavíme ocelové haly a jaké jsme rozjeli projekty v minulých měsících

Výstava ocelové haly