V lednu jsme začali stavět dalších 7 projektů. V Plzni stavíme atletický tunel pro elektrotechnické učiliště, v obci Paseka u Šternberku výrobní halu se dvěma mostovými jeřáby. Za účelem umístění fotovoltaických panelů byla zahájena renovace střešního pláště velkokapacitní haly (CZ0163) v Meclově, původně realizované v roce 2011. Zároveň v Bystřici nad Olší dodáváme konstrukci střechy pro prodejnu Hruška, výdejní terminál jsme začali stavět pro příbramskou prodejnu stavebnin DEK. Nová výrobní hala pro výrobce dřevěných zahradních dekorací vyrůstá také v obci Velké Dvorce v Plzeňském kraji a dvě skladové haly s přístřeškem stavíme ve městě Třemošná pro výrobce oken a dveří.

CZ001612 Atletický tunel Plzeň

Objednatelem je společnost SMP CZ, a.s. se sídlem v Praze, investorem Střední odborné učiliště elektrotechnické v Plzni na Vejprnické ulici. Střední odborné učiliště elektrotechnické poskytuje střední vzdělání v oborech s maturitní zkouškou se zaměřením na elektrotechnická, elektronická, silnoproudá a instalatérská zařízení, informační technologie a telekomunikaci. O tom, že se škole daří, svědčí i její poslední investice do vybavení a infrastruktury. V roce 2020 například realizovala zdařilou rekonstrukci a přístavbu víceúčelového sálu, letos se pustila do výstavby nového atletického tunelu. Stavba se nachází v těsné blízkosti areálu městského atletického stadionu města Plzně a společnost SMP CZ ji realizuje po vítězství ve veřejné zakázce, zadávané metodou Design & Build.

haly leden 2022

Při této metodě zajišťuje dodavatel pro objednatele nejen realizaci stavebních prací a dodávek, ale současně také projekční činnost předmětné stavby a provedení související inženýrské činnosti. Požadavkem zadavatele byla v tomto případě návaznost atletického tunelu na stávající sportovní halu v areálu učiliště a tím zajištění bezbariérového přístupu do obou objektů. Neopomenutelnou podmínkou zadavatele bylo také zajištění parkovacích míst. Atletický tunel bude po dokončení disponovat šesti běžeckými drahami, prostorem pro skok do výšky, skok o tyči, prostorem pro nácvik vrhačských disciplín a nezbytným navazujícím zázemím pro sportovce.

Realizace ocelových konstrukcí LLENTAB je rozdělena do šesti objektů, z nichž pět tvoří sportovní část (A, B, C, D1 a D2)  a dvoupodlažní šestý objekt E je zázemím sportovní haly. U prvních pěti částí je střešní plášť LLENTAB typ 5 (izolace nad vazníky) řešen jako skládané opláštění střechy s minerální izolací (250 mm) a vzduchovou mezerou mezi dvěma ocelovými plechy. Střešní plášť LLENTAB typ 2LF (izolovaný podhled) na zázemí sportovní haly představuje skládané opláštění střechy s minerální vlnou (250 mm) mezi vaznicemi na podhledu z ocelového plechu. Opláštění stěn všech šesti objektů LLENTAB typ 7 tvoří vodorovně kladené sendvičové panely. Hala A má velikost 12 x 10 m (šířka x délka) a vnitřní světlou výšku 10 m, hala B 13 x 15 m a světlou výšku 8 m, část C pak 10 x 39,8 m a světlou výšku 8 m. Objekt D1 má půdorys 10 x 29,4 m a světlou výšku 4 m, objekt D2, kterým je nový tunel napojen „po vodě“ na stávající budovu, má velikost 18 x 50 m a světlou výšku od 2,25 po  4 m. Dvoupodlažní zázemí E má půdorys 17 x 25,3 m a vnitřní světlou výšku 4,5 / 8,3 m. Všech šest hal má typ konstrukce S7HR se sedlovou střechu se sklonem 7°, u objektu D2 je tento typ konstrukce kombinován s pultovou střechou P7HR. Světlo do tunelu přivádí pásové obloukové světlíky a šest tubusových světlovodů o průměru 330 mm, které jsou umístěny ve spojovacím krčku mezi novým tunelem a stávající sportovní halou (část objektu  D2) a na střeše objektu E zázemí. U nosné konstrukce patra v zázemí haly je nosná vrstva z OSB desek umístěna na nosnou ocelovou konstrukci. Patro s užitnou nosností 300 kg/m2 má velikost 29 m2 a je ve výšce 2,5 m.

CZ001665 PREFA Pecina 2

Objednatelem a investorem nové výrobní haly je společnost PREFA PECINA s.r.o. z obce Paseka v Olomouckém kraji. Firma se zaměřuje na výrobu a prodej betonového zboží všeho druhu a do jejího sortimentu patří kromě betonu silniční a stropní panely, opěrné stěny, tvárnice ztraceného bednění, skruže, betonové plotové sloupky různých tvarů a velikostí, obrubníky a spoustu dalších druhů betonových výrobků. Nová výrobní hala vyrůstá na půdorysu 20,3 x 75,3 m a její vnitřní světlá výška bude 11,4 m. Sedlová střecha S7HR má sklon 7°.  střešní plášť LLENTAB typ 5 je izolován (200 mm minerální vlny) a u střešní konstrukce se počítá s přitížením od dvou mostových jeřábů s nosností 12 t a 38 t. Vodorovně kladené sendvičové panely na stěnách haly mají 120 mm vrstvu minerální izolace. Součástí dodávky prací ze strany LLENTAB je i stavební připravenost pro montáž oken, vrat a dveří.

Další projekty …

Pro prodejnu Hruška v Bystřici nad Olší dodáváme kompletní konstrukci střechy, další z výdejních terminálů pro společnost DEK stavíme v Příbrami. V obci Velké Dvorce na Plzeňsku stavíme novou výrobní halu pro výrobce dřevěných dekorací a v Třemošné stavíme dvě skladové haly s přístřeškem pro výrobce oken a dveří.

Podívejte se jaké stavíme ocelové haly a jaké jsme rozjeli projekty v minulých měsících