Nový výrobně-administrativní objekt stavíme pro mladoboleslavského podnikatele v Mladé Boleslavi – Bezděčíně, přístavbu výrobní haly, která bude sloužit jako výroba a expedice, stavíme v Modřišicích u Turnova pro strojírenskou firmu. Pro provozovatele logistického areálu stavíme v Českých Budějovicích nový sklad. Nezateplené zastřešení stávající železobetonové konstrukce pro sklad obilí jsme začali montovat v Třebešově.

CZ0993 Bělohubý Bezděčín

Novou výrobní halu stavíme v Mladé Boleslavi – Bezděčíně pro podnikatele – autorizovaného inženýra v oboru pozemních staveb Ing. Pavla Bělohubého z Mladé Boleslavi. Hala vyrůstá na ploše 18,2 x 40,8 m a její světlá výška je 5,2 m. Střecha je pultová a má sklon 4°.

Skládané opláštění střechy LLENTAB typ 5 se skládá z minerální izolace (200 mm) a vzduchové mezery mezi dvěma oboustranně lakovanými a pozinkovanými ocelovými trapézovými plechy. Stěnový plášť LLENTAB typ 7 tvoří vodorovně kladené sendvičové panely s povrchovou úpravou polyesterovým lakem.

LLENTAB výstavba hal v dubnu

CZ1418 SINCON

Přístavbu výrobní haly montujeme v Modřišicích u Turnova pro objednatele a investora, společnost SINCON Technology, s.r.o. z Turnova. Nové výrobní zázemí firmy, která se zabývá přesnou strojní CNC výrobou v prototypových až malých sériích, vzniklo díky rekonstrukci brownfieldu, konkrétně vybraných pozemků a objektů bývalého areálu JZD na okraji obce Modřišice u Turnova. Na místě stávajících, technicky nevyhovujících objektů proběhla v souladu s územním plánem obce výstavba nového moderního zázemí obchodně výrobní firmy. Realizací projektu rozšířila společnost SINCON Technology výrobní kapacity a nákupem nových moderních technologií zvýšila svou konkurenceschopnost na evropském trhu.

Díky realizaci projektu a postupnému plánovanému navyšování výrobních kapacit postupně rozšiřuje pracovní příležitosti v obci a přispívá tím k jejímu rozvoji. Nová výrobní hala navazuje na již existující objekt jednou ze svých štítových stěn a už nyní se u ní počítá s budoucí přístavbou přístřešku. Nový objekt v areálu firmy má půdorys 15,5 x 31,2 m (šířka x délka) a jeho světlá výška je 7,7 m. Sedlová střecha se sklonem 2° má střešní plášť LLENTAB typ SPI, tvořený vodotěsnou PVC-P krytinou, 100 mm vrstvou EPS, izolací z minerální vlny (2 x 30 mm) a oboustranně lakovaným a pozinkovaným ocelovým trapézovým plechem. Stěny haly jsou z vodorovně kladených sendvičových panelů s povrchovou úpravou polyesterovým lakem (LLENTAB typ 7).

CZ001537 Lašek D1

Objednatelem a investorem logistického skladu v Českých Budějovicích je společnost LAŠEK spol. s r.o., která kromě jiných aktivit provozuje několik logistických areálů o celkové manipulační ploše 85 000 m², z toho 45 000 m² tvoří kryté skladové prostory. Nový sklad vyrůstá na ploše 34,5 x 118 m (šířka x délka) a jeho světlá výška je 11 m. Střecha skladu je sedlová a má sklon 7°. Skládané opláštění střechy LLENTAB typ 2LF je tepelně izolováno minerální foukanou izolací, umístěnou mezi vaznicemi na podhledu z ocelového plechu.

Obvodový plášť LLENTAB typ 4F je oboustranně opláštěn lakovaným pozinkovaným ocelovým trapézovým plechem, izolací je 150 mm vrstva minerální vlny. Součástí předmětu díla je vnitřní příčka, uvažována jako požárně-dělící příčka s opláštěním LLENTAB typ 4F. Požární odolnost nosné konstrukce střechy a obvodových sloupů je R30, střešní a obvodový plášť mají požární odolnost EW 30 DP1.

CZ001588 Matrix sklad obilí

Objednatelem nezatepleného zastřešení stávající železobetonové konstrukce v Třebešově byla stavební společnost Průmstav Náchod s.r.o., investorem náš dlouholetý zákazník, společnost Matrix a.s. se sídlem v Třebešově. Třebešovský areál společnosti Matrix prochází v posledních letech dynamickým rozvojem, o čemž svědčí mimo jiné i skutečnost, že zatímco v únoru jsme tady dokončili zateplení stávajícího zastřešení (CZ001539), od dubna zastřešujeme další prostory. Půdorys, na němž realizujeme naši ocelovou konstrukci LLENTAB (S7HR), má velikost 28,6 x 53 m (šířka x délka) a vnitřní světlá výška je 6 m.

Sedlová střecha má sklon 7° a použit je neizolovaný střešní plášť LLENTAB typ 0. Na vaznicích Z-profilu jsou přišroubovány trapézové plechy TP46 se základní povrchovou úpravou pozinkováním a konečnou povrchovou úpravou polyesterovým lakem. Vnitřní strana plechu je pokryta vrstvou pro redukci kondenzace, proti odkapávání sražených par. Součástí střešního pláště je pevné střešní prosvětlení, realizované formou fixních světlíků.

Podívejte se jaké stavíme ocelové haly a jaké jsme zahájili projekty v minulých měsících