Objednatelem a investorem nových objektů je společnost BANES, spol. s r.o. se sídlem v Soběslavi. Firma byla založena v lednu 1993 jako strojírenský podnik zabývající se obráběním na zakázku převážně na soustružnických automatech. O rok později došlo k rozšíření činnosti firmy o montážní strojírenské práce v hromadných sériích.

Společnost je dodnes rozdělena do dvou divizí – divize Obrábění a divize Montáže a působí ve dvou vlastních provozovnách. Divize Obrábění se zabývá výrobou přesných rotačních dílců a pracuje zde přibližně 100 zaměstnanců ve dvousměnném (a třísměnném bezobslužném) provozu. Divize Montáže se zabývá montážemi v hromadné výrobě, převážně montáží jemné mechaniky, úhlových kloubů a dalších podsestav. V této divizi pracuje přibližně 40 zaměstnanců.

V současné době společnost podniká ve dvou vlastních výrobních závodech. Výrobní kapacity navýší nová hala, kterou LLENTAB staví ze svých ocelových konstrukcí na ploše 46 x 151 m. Hala s konstrukcí 2xP7HR má vnitřní světlou výšku 6 m. Podhledovou vrstvu jednoplášťové skládané pultové střechy LLENTAB typ 5 se sklonem 7 ° bude tvořit trapézový plech, který bude kladen na nosné prvky – vaznice. Nahoru nad trapézový plech budou vloženy distanční profily, mezi které je vložena tepelná izolace z minerální vlny (250 mm). Krytinu bude tvořit horní trapézový plech. Obvodový plášť LLENTAB typ 4F bude oboustranně opláštěn svisle kladeným lakovaným pozinkovaným ocelovým trapézovým plechem, izolací bude 200 mm vrstva minerální vlny.

Přístřešky (první má velikost 52 x 12,6/6,2 m, druhý 61,5 x 18,8 m) mají neizolovaný střešní plášť LLENTAB typ 0, bez tepelné izolace je i obvodový plášť LLENTAB typ 0.

Tato výrobní hala není prvním projektem, který pro společnost BANES, spol. s r.o. montujeme. Opakované spolupráce si velmi vážíme a děkujeme za projevenou důvěru.