Struktura hal, které jsme začali realizovat v průběhu června, je opravdu pestrá. V Třinci jsme začali stavět přístavbu skladu s krčkem a opláštění stávajícího objektu, v Jesenici u Prahy pak montujeme novostavbu administrativní, servisní a skladovací haly. V Brně realizujeme kruhovou jízdárnu pro oddělení služební hipologie (policisté na koních), v Týništi nad Orlicí stavíme přístřešek pro parkování vozidel. Sklad mražených a chlazených potravin vyroste za několik měsíců v Rokytnici v Orlických horách.  Nové haly stavíme v Pacově na Vysočině pro nový areál firmy z oblasti elektromontáží.

CZ1389 Gastro Menu Express

V rámci rekonstrukce a přístavby objektu na výrobnu jsme začali v Třinci stavět přístavbu skladu s krčkem a opláštění stávajícího objektu. Objednatelem je stavební společnost AK plus Novostav s.r.o. se sídlem Třinci-Lyžbicích, investorem rekonstrukce a přístavby je společnost SALVEON a.s. se sídlem v Brně. Celé zázemí bude využívat společnost GASTRO-MENU EXPRESS a.s., jejíž hlavním předmětem činnosti je výroba lahůdkářských výrobků a jejich následná distribuce do maloobchodní sítě. Firma byla založena v roce 1998, nicméně tradice výroby v původních prostorách se počítá již na desetiletí.

První objekt, který stavíme na „zelené louce“ a který navazuje na stávající halu, je přístavba skladu, dok pro náklad a spojovací krček. Půdorys je 14,8 x 16 m, vnitřní světlá výška se liší podle části objektu – v krčku je 3,6 m, v doku 4,5 m, v expedici 5 m, v přístavbě 6 / 6,7 m. Střecha přístavby je sedlová a má sklon 6 °, u doku je sklon střechy 4°. Střešní plášť tvoří střešní sendvičové PIR panely, svisle kladené sendvičové panely budou použity i na stěnách objektu a na vnitřních příčkách. U spojovacího krčku je na střeše typ střešního pláště LLENTAB SPHI, což je izolovaná střecha (160 mm EPS a 2×30 mm minerální vlny), která používá trapézové plechy s vysokým profilem (128 mm), vodotěsnou krytinou je PVC-P fólie.

Opláštění stávajícího objektu bude provedeno doplněním nosných a podpůrných pozinkovaných C a L profilů. Panely s izolací z PUR pěny budou mít tloušťku 60 nebo 100 mm, vnitřní povrchová úprava bude INOX, vnější povrchová úprava bude INOX nebo PE lak.

Přístup do nové haly zajistí sekční vrata s elektropohonem o velikosti 2 500 x 2 500 mm (1 ks), součástí dodávky LLENTAB je i stavební připravenost pro vrata o rozměru 1 400 x 2 100 mm (10 ks) a dveře 1 300 x 2 100 mm (3 ks) a 1 100 x 2 100 mm (1 ks). Požární odolnost nosné konstrukce střechy, střešního pláště, opláštění stěn a obvodových sloupů bude R15.

CZ1378 TESTA

Novostavbu administrativní, servisní a skladovací haly si u nás objednala společnost Testa s.r.o. z Jesenice u Prahy. Společnost Testa s.r.o. se od svého vzniku v r. 1995 zabývá prodejem, pronájmem a servisem pažících systémů a stavební techniky. Novostavba má půdorys 10,7 x 20,2 m (délka x šířka) a její vnitřní světlá výška je 4,1 m. Střecha je sedlová se sklonem 7 °, izolované opláštění střechy typ 5, tvořené dvěma vrstvami trapézového plechu, distančními profily, tepelnou izolací (150 mm minerální vlny) a parozábranou, plní nejnáročnější požadavky na tepelnou izolaci střešního pláště. Na stěnové opláštění se u objektu počítá s vodorovně kladenými sendvičovými panely. Tyto panely budou použity i na dělící příčku. Hala je „po vodě“ napojena štítovou stěnou na stávající objekt.

Přístup do vnitřních prostor objektu zajistí elektricky ovládaná sekční vrata o velikosti 4 000 x 3 500 mm (1 ks) a 3 500 x 3 500 mm (1ks). Ve vnějším plášti a dělící příčce budou dvoukřídlé dveře 1 800 x 2 550 mm (1 ks) a 1 500 x 2 100 mm (1 ks). Prosvětlení interiéru zajistí pětidílná okna v plastovém rámu o velikosti 5 000 x 1 000 mm (5 ks). Požární odolnost nosné konstrukce střechy bude R15, střešního pláště EI15 DP1, opláštění stěn EW15 DP3 a obvodových sloupů R15.

CZ1360 PCR SO02 KRUHOVÁ

Zadavatelem veřejné zakázky pro výstavbu zastřešené jízdárny, otevřené jízdárny, lonžovacího kruhu a kolotoče pro koně pro Oddělení hlídkové služby Policie ČR v Brně-Medlánkách bylo Krajské ředitelství policie Jihomoravského kraje v Brně. Celou modernizaci stavebně zajišťuje společnost PSK Group, spol. s r.o. z Brna, pro kterou LLENTAB zajišťuje v rámci subdodávky výrobu, dodávku a montáž hlavní a kruhové haly (jízdárny) včetně opláštění stěn a střechy, klempířských prvků, výplní otvorů a vnitřní patrové vestavby se schodištěm. V Brně-Medlánkách je umístěno středisko policejní výuky psovodů a policistů na koních a modernizace tohoto střediska umožní zkvalitnit přípravu stávajících i budoucích příslušníků oddělení služební hipologie Policie ČR.

Kruhová jízdárna s konstrukcí S11HR je 12hranná a její šířka i délka jsou 18,8 m, přičemž osová vzdálenost sloupů je 18 m. Vnitřní světlá výška jízdárny jsou 4 m a střecha i stěny jsou neizolované. Střecha je sedlová se sklonem 11°, střešní krytinou je ocelový pozinkovaný trapézový plech. Svisle kladený ocelový pozinkovaný trapézový plech bude i na stěnách jízdárny. Přístup do jízdárny zajistí skládací vrata o velikosti 4 200 x 2 700 mm (1 ks). Na stěnách bude po celém obvodu pevné prosvětlení trapézovým laminátem o velikosti 4 500 x 1 500 mm (11 ks) a v místě vrat 4 500 x 800 mm (1 ks).

CZ1357 BAZENSERVIS přístřešek

Hledáte-li někoho, kdo by vám pomohl zrealizovat představu o novém koupališti pro město nebo navrhl luxusní wellness a nevšední vodní atrakce do aquaparku, v takovém případě je kompetentním dodavatelem společnost BAZENSERVIS z Týniště nad Orlic. Ta investora celým projektem spolehlivě provede a postará se o kompletní zajištění technologického vybavení bazénů a dalších vodních ploch. A právě společnost Bazenservis si u nás objednala výstavbu přístřešku pro parkování vozidel. Přístřešek má velikost 13,8 x 32 m (šířka x délka) a jeho vnitřní světlá výška je 4,5 m. Střecha je sedlová se sklonem 4 ° a stejně jako stěny přístřešku je neizolovaná. Střešní krytinu tvoří ocelový pozinkovaný trapézový plech, stěny jsou opláštěny svisle kladeným ocelovým pozinkovaným trapézovým plechem. Ve vnějším plášti se počítá se sekčními vraty Hörmann o velikosti 4 000 x 3 500 mm (1 ks) a personálními dveřmi 1 100 x 2 100 mm (1 ks).

CZ1354 FROSTFOOD II

Objednatelem přístavby chladírny a zmrazovače je stavební společnost STYLBAU, s.r.o. z Hradce Králové, investorem společnost FrostFood a.s. z Rokytnice v Orlických horách, přední český výrobce mražených pizz, knedlíků a dalších specialit. Přístavba chladírny a zmrazovače bude stát na pozemku 31,3 x 35,2 m a její vnitřní světlá výška je dle jednotlivých místností a prostor od 3,5 m do 11,5 m. Střecha je sedlová a má sklon 11 °, na jejím přitížení se podílí chladící technologie v podhledu, lávka pro přístup do střechy a technologické lávky. Střešní plášť nad horní pásnicí vazníků tvoří ocelový pozinkovaný trapézový plech, pod spodní pásnicí vazníků budou použity střešní sendvičové PIR panely 120 a 200 mm. Vnější opláštění stěn bude z ocelového pozinkovaného trapézového plechu, vnitřní opláštění ze svisle kladených stěnových sendvičových PIR panelů. Hala je v jedné štítové stěně napojena na stávající objekt CZ0482 a v jedné podélné stěně na stávající halu. Vjezd a výjezd z haly zajistí několik mrazírenských elektrických posuvných vrat o velikosti 2 120 x 4 060 mm (1 ks), 2 220 x 4060 mm (1 ks), 1720 x 2560 mm (1 ks), chladírenských elektrických posuvných vrat o velikosti 2 220 x 4060 mm (1 ks), 1720 x 2560 mm (1 ks) a textilních požárních uzávěr EW 30 DP3 o velikosti 2 100 x 4000 mm, 1 600 x 2 500 mm (1 ks) a 2 100 x 4 000 mm (1 ks).

CZ1298 PICKA ENERGO

Objednatelem skladu, zázemí a přístřešku v Pacově je stavební společnost I. Kamenická stavební a obchodní firma s.r.o. z Kamenice nad Lipou, investorem nového areálu je firma Picka Energo s.r.o. z Pacova. Předmětem dodávky je hala, která je rozdělená na dvě různě vysoké části a přístřešek. Ve vyšší části s půdorysem 12,6 x 11,5 m a vnitřní světlou výškou bude po dokončení sklad. V nižší části o velikosti 12,6 x 12,9 m a vnitřní světlou výškou 3,3 m bude zázemí a montáže. Obě části mají sedlovou střechu se sklonem 7°. Střešní plášť LLENTAB typ 2 omezuje vytápěný prostor v hale, zakrývá nosnou konstrukci, zlepšuje světelné poměry v hale a vytváří půdní prostor pro vedení technologických rozvodů v hale. V případě použití izolace (200 mm minerální vlny) podhled zároveň zajišťuje požární odolnost střešní konstrukce a střešního pláště. Kombinace opláštění stěny typ 4 s pohledem typ 2, které je použito v obou částí haly, je unikátním řešením systému LLENTAB. Tato kombinace nabízí investorovi ‚čistý‘ vnitřní prostor bez viditelné nosné konstrukce. Navíc tato skladba stěn a podhled zároveň zajišťují požární odolnost konstrukce.

Třetím objektem je boční přístřešek o velikosti 12,4 x 11,7 m (šířka x délka) a vnitřní světlou výškou 4,5 m. Přístřešek má pultovou střechu se sklonem 4 °, střecha je neizolovaná a krytinu tvoří ocelový pozinkovaný trapézový plech, stěny jsou bez opláštění.

Podívejte se jaké stavíme ocelové haly a jaké jsme rozjeli projekty v minulých měsících

výstavba hal v červnu