I v prvním jarním měsíci letošního roku začaly vyrůstat nové haly z ocelových konstrukcí LLENTAB. V Polici nad Metují stavíme zateplenou tenisovou halu, v Medlešicích pak nezateplenou výrobní halu. V obou případech jsou investory naši dlouholetí zákazníci, což nás vždy dvojnásobně těší.

CZ001108 HAUK sportovní hala

Objednatelem a investorem nové sportovní haly je společnost ARTAMON SPORT&RELAX s.r.o. se sídlem v Polici nad Metují. Přestože jde o velmi mladou společnost (založena byla teprve letos), pracujeme pro našeho dlouholetého zákazníka. V čele nové společnosti totiž stojí pan Petr Hauk, pro jehož firmu Hauk s.r.o. stavíme naše haly již téměř 10 let. Avšak na rozdíl od dřívějších výrobních nebo skladových objektů si i u nás pan Hauk tentokrát objednal tenisovou halu. Současnou nabídku multifunkčního sportovního hřiště na okraji města Police nad Metují v místní části Malá Ledhuje tak brzy doplní nabídka kryté tenisové haly v sousední místní části Velká Ledhuje. Hala bude napojena na budoucí zděný objekt společenského a sociálního zázemí.

ocelová hala

Tenisová hala má půdorys 39,8 x 56,7 m, její minimální vnitřní světlá výška bude po dokončení 3,5 m. Střecha je sedlová a díky konstrukci střešního pláště LLENTAB typ 5, který tvoří dvě vrstvy trapézového plechu, distanční profily, tepelná izolace (250 mm minerální vlny) a parozábrana, splní tato střecha i nejnáročnější požadavky na tepelnou izolaci střešního pláště. Na stěnách haly budete použito prověřené stěnové opláštění LLENTAB typ 4F. Toto řešení v průběhu let trvale vylepšujeme a přizpůsobujeme novým požadavkům klientů, takže i dnes nabízí vysokou odolnost, lehkou údržbu a opravy, popř. jednoduché stavební úpravy (např. zabudování nových oken nebo vrat). Oboustranný plášť tohoto skládaného opláštění tvoří svisle kladený pozinkovaný ocelový trapézový plech, tepelná izolace má tl. 200 mm a je také, podobně jako u střechy, z minerální vlny. Požární odolnost nosné konstrukce střechy a obvodových sloupů je R15, střešního pláště EI15 DP1 a opláštění stěn EU/EW15 DP1.

CZ001531 MATRIX Medlešice

Objednatelem nové výrobní haly pro investora, firmu MATRIX s.r.o. se sídlem v Třebešově, byla stavební společnost STATING s.r.o. z Hradce Králové. Pro MATRIX jsme minulý měsíc dokončili v Třebešově zateplení zastřešení a opláštění bývalého manipulačního prostoru, a od března jsme navázali výstavbou nové výrobní haly. Ta bude stát v Medlešicích u Chrudimi, kde je jedno z 13 center společnosti Dřevocentrum CZ (součást MATRIX GROUP), a v prostorách nové haly bude po dokončení v provozu multifunkční dřevoobráběcí centrum Hundegger. Nezateplená samostatně stojící výrobní hala vyrůstá na ploše o velikost 12 x 36 m a její vnitřní výška bude 4 m. Střecha bude sedlová, na stěnách i střeše se počítá s pozinkovaným ocelovým trapézovým plechem.

Podívejte se jaké stavíme ocelové haly a jaké jsme zahájili projekty v minulých měsících