Ing. arch. Vít Dušek není výhradním propagátorem ocelových konstrukcí. Florbalová hala v Kobylisích byla první, která byla s využitím systému LLENTAB podle jeho návrhu postavena. Zajímalo nás, co vedlo jeho tým právě k projektu s ocelovou konstrukcí a jaké by mělo být základní desatero investora sportovní haly.

V jaké fázi jste do projektu sportovní haly v Kobylisích vstoupili vy jako Atelier Genesis?

Už původní projekt do úrovně stavebního povolení počítal s jednoduchou a levnou ocelovou halou, a my jsme na tuto myšlenku při návrhu nové sportovní haly navázali. V původním projektu se však počítalo například s vytápěním plynovými zářiči, nebyla tam vyřešena akustika, větrání apod. Bylo vydáno územní rozhodnutí a probíhalo stavební řízení. Dostali jsme tak před úkol vytvořit halu, která bude v relacích územního rozhodnutí, a tak nebylo možné změnit půdorysnou velikost, výšku, čímž bylo výsledné řešení samozřejmě ovlivněno. Potřeba upravit projekt znamenala, že rozpočet bude napnutý a bude potřeba hledat takové řešení, které bude tuto skutečnost respektovat. Právě proto jsme začali uvažovat o ocelové konstrukci LLENTAB. Z předchozích jednání jsme měli podklady ze kterých bylo zřejmé, že vzhledem k subtilnosti konstrukce vychází o něco levnější než jiné konkurenční systémy.

Druhým podstatným faktem bylo, že použití materiálů na opláštění střechy umožňuje v tomto systému řešit část akustických opatření bez nutnosti aplikace dodatečného akustického podhledu. Tyto skutečnosti jsme chtěli využít, a proto jsme se rozhodli pro LLENTAB. Samozřejmě jsme různé konstrukční systémy srovnávali, takže to nebyl náhodný výběr na základě nepodložených preferencí nebo odhadu, ale naopak – bylo to velmi racionální a prověřené rozhodnutí.

Jaké oblasti jste ve vašem projektu měnili či doplňovali?

Kromě výše uvedených problémů jsme řešili například správné umístění diváků, dispoziční řešení šaten nebo design objektu. Dále bylo potřeba také doplnit vhodnou vzduchotechniku a další TZB.

Vaše role nekončila jen návrhem projektu, ale pomáhali jste investorovi i při výběrovém řízení…

Klíčovou roli jsme v této záležitosti nehráli, spíš jsme upozorňovali na hlavní obtíže a záludnosti výběrového řízení. Ostatně o procesu výběru vhodného dodavatele se zmiňuji i v desateru investora sportovní haly (viz link níže).

Jaké zkušenosti jste si odnesl s konstrukcemi LLENTAB při realizaci této sportovní haly?

Určitě a jednoznačně platí, že ocelové konstrukce mají u sportovních hal svůj smysl. Předností systému ocelových konstrukcí LLENTAB je především univerzalita a kvalita celého systému. Narazili jsme na několik konstrukčních detailů v oblasti hydroizolace nebo vnějšího designu, které bylo potřeba vyřešit či upravit, ale i to se díky spolupráci všech stran úspěšně podařilo.

Pokud byste měl zmínit hlavní přednosti?

Kromě ceny a rychlosti mezi ně určitě patří řešení střešní konstrukce s děrovanými trapézovými plechy, které zjednodušilo akustická opatření a ušetřilo investorovi poměrně velké peníze. Sice jsme to dělali bez podrobných výpočtů a vycházeli jsme jen ze zkušeností společnosti LLENTAB, ale ty pozitivní se i tady projevily. Pro sportoviště je akustika důležitý faktor a použitý systém tady nabídl atraktivní řešení.

Můžete na závěr shrnout celkové zkušenosti?

Celá stavba dopadla dobře a ke spokojenosti investora, a to je důležité. Samozřejmě každá stavba je jiná, ale i přes časový tlak byla stavba zrealizována v podobě, jakou investor potřeboval a hlavně za peníze, které dokázal na dílo zajistit. Pokusil jsem se na závěr nastínit několik zásad, které by nejen investorům sportovních staveb mohly pomoci ke spokojenosti s dílem.

Ing. arch. Vít Dušek