Technické informace o ocelových konstrukcích a halách LLENTAB

LLENTAB dodává konstrukce a budovy různých velikostí, konstrukčních systémů, střešních sklonů, typů opláštění, požárních odolností a barevných kombinací. Unikátní systém ocelových montovaných hal LLENTAB zdokonalujeme od roku 1972. Trvalé hledání prvotřídních technických řešení a budování projekčních a výrobních kapacit nás činí jedním z předních projektantů, výrobců a dodavatelů ocelových hal a budov v Evropě.

Šroubované spoje umožňují rychlou montáž konstrukcí a v případě potřeby také snadnou demontáž. Využíváme šrouby třídy 8.8 (obvykle o průměru M12 nebo M16). Otvory pro šrouby jsou raženy přímo na výrobních linkách, které každý profil také jednoznačně označí. Obojí zajišťuje rychlou a efektivní montáž konstrukce i opláštění stavby.

Neomezenou velikost budov, dlouhodobou životnost, korozní ochranu, mechanickou odolnost konstrukce a nízkou spotřebu oceli zajišťují profily vyráběné za studena z kontinuálně žárově zinkované vysokopevnostní oceli na špičkových výrobních linkách. Všechny profily o síle materiálu 1,5 až 7 mm vyrábíme ze svitků kontinuálním rolováním nebo ohýbáním na ohraňovacích lisech. Ocel není žárově zinkována ponorem, ale kontinuálně, kdy vzniká čistá fáze zinku. Takto žárově zinkovaná ocel má zachovánu formovatelnost bez rizika praskání ochranného povlaku a tím delší životnost ocelové montované haly. Profily o síle materiálu do 2 mm jsou chráněny vrstvou zinku Z275 (275 g/m2). Od 2,5 mm je standardní zinkování Z450 (450 g/m2).

Základní tvary profilů LLENTAB jsou Z-profily (pro vaznice a paždíky), C-profily (pro sloupy, příhrady, části rámů), H-profily (pro horní a spodní pásnici příhradové konstrukce). Ve všech profilech jsou při výrobě vyraženy otvory pro přesnou montáž konstrukce a opláštění haly.

Konstrukce jsou řešeny jako rámy s příhradovou příčlí, určující tvar střechy. Sloupy jsou navrhovány jako členěné prvky s rámovými spojkami nebo jako příhradové sloupy. Příhradové vazníky jsou sestaveny z C-profilů a H-profilů. Staticky jsou rámy uvažovány jako dvojkloubové, případně vetknuté rámy nebo kloubově uložené střešní vazníky na vetknutých sloupech.

Veškeré konstrukce jsou navrhovány podle konkrétních požadavků klienta (rozměry, opláštění, zatížení, výplně otvorů, …). LLENTAB využívá modulární systém půdorysných rozměrů s krokem 300 mm. Tento krok má vliv na návaznost sekundární konstrukce, na příslušenství a na standardní detaily. Jsme schopni vyhovět zcela individuálním požadavkům klienta.

Optimální rozmístění rámů a návrh konstrukce haly již počítají v úvahách s vazbou na zatížení v návaznosti na typy opláštění a na specifické požadavky na konstrukci haly. V technickém oddělení společnosti LLENTAB vám rádi zdarma připravíme základní výkresy konstrukce pro další zpracování projektové dokumentace.

V označení typu haly je stručná charakteristika konstrukce:

Tvar střechy:
S – sedlová, P – pultová, MS – hala s více hřebeny

Sklon střechy:
od 1° po 21° od vodorovné roviny, či na míru.

Sklon dolního pasu:
H – horizontální, P – paralelní se sklonem střechy nebo jiný od 1° po 21°

Označení typu sloupu:
R – 2xC-profil, F – příhradový – viz. typy sloupů

Počet vnitřních sloupů (jsou-li).
Umíme rozpony přes 70 metrů bez vnitřních sloupů.

Typy hal LLENTAB

Typy sloupů

Na standardní sloupy jsou používány C-profily a ocelové spojky s předraženými otvory a žárovým zinkováním 450 g/m2.
Z-profily stěnových paždíků mají zinkování 450 g/m2 nebo 275 g/m2. Pozinkované montážní šrouby jsou třídy 8.8.

Sloup 2x C-profil

Standardní sloup pro standardní zatížení.
Členěný průřez složený z dvojice C-profilů.

2xC-profil, standardní sloup ocelových konstrukcí LLENTAB

2xC170: tloušťka 3/4/5/6 mm
2xC250: tloušťka 3/4/5/6 mm
2xC300: tloušťka 5/6 mm
2xC360: tloušťka 4/5/6 mm
2xC380: tloušťka 6 mm

Sloup QUADRO

Zesílený sloup pro velká zatížení a vysoké objekty.
Uzavřená sestava ze 4ks samostatných C-profilů.

Standardní sloup QUADRO, 4xC-profil

4xC360: tloušťka 4/5/6 mm

Příhradový sloup

Zesílený sloup zejména pro vysoké objekty.
Pasy z dvojice C-profilů, diagonály z C-profilů.

Standardní příhradový sloup LLENTAB

2 páry sloupů 2xC ve vzdálenosti 500~1200 mm

4xC170: tloušťka 3/4/5/6 mm
4xC250: tloušťka 3/4/5/6 mm
(i kombinace 170 mm a 250 mm profilů)

Jednoduchý I/H sloup

Použití především pro haly s jeřábovými dráhami.

Svařované styčníky.

Ocelové sloupy ze zatepla válcovaných profilů.

Povrchová úprava nátěrem v barvě RAL.

Alternativní sloup - jednoduchý I / H
Alternativní sloup - železobetonový

Železobetonový sloup

Použití při přímém požadavku stavebníka nebo projektu nebo dalších okolnostech stavby.

Připojení střešní konstrukce na sloup pomocí předem zabetonovaných ocelových desek.

Napojení sekundárních konstrukcí pomocí předem zabetonovaných ocelových desek.

Příhradový vazník LLENTAB

Vazníky jsou primární nosná konstrukce střechy haly. Prvky vazníků tvoří horní a spodní pas, které jsou spojeny diagonálami. Pasy jsou nejčastěji z profilů tvaru „omega”, případně z dvojice C-profilů. Diagonály jsou z jednoho C-profilu. Pasy mohou být v různých sklonech. Sklon horního pasu určuje výsledný sklon střechy.

Vaznice LLENTAB

Vaznice jsou sekundární nosná konstrukce střechy haly kotvená na vazníky. Jsou to nosníky, které přenášejí svislé zatížení větrem ze střešního opláštění. Vaznice jsou obvykle navrženy jako spojité nosníky a jsou také součástí střešního ztužení a stabilizují horní pas vazníků proti vybočení. Nejčastěji se pro vaznice používají profily tvaru Z.

Napojení příhradových nosníků na sloupy

Vizualizace běžně realizovaných napojení příhradových vazníků na ocelové nebo železobetonové nosné sloupy.

Paždíky LLENTAB

Paždíky jsou sekundární nosná konstrukce stěny haly kotvená na sloupy. Jsou to horizontální nosníky, které přenášejí vodorovné zatížení větrem ze stěnového opláštění z panelů nebo plechů. Paždíky jsou obvykle navrženy jako spojité nosníky. Zatížení vlastní hmotností opláštění je přenášeno do základového nebo soklového prahu. Paždíky jsou nejčastěji z profilů tvaru Z nebo C.

1: Základy

2: Hlavní nosný sloup, žárově zinkovaný (450 g/m2), předražené otvory.

3: Spojky

4: Pozinkované montážní šrouby třídy 8.8 s podložkou a maticí

5: Chemické kotvy nebo zabetonované kotvy

6: Patní deska navařená na sloup

Konstrukce štítové stěny

Štítové stěny mohou být navrženy jako nosné štíty, které přenášejí také svislé zatížení od střechy, nebo jako štíty nenosné (tzv. štítová stěna pod přesahem střechy).

Způsoby zajištění požární ochrany

Požadovaná požární odolnost konstrukce je zajištěna ochranou konstrukce nebo výpočtem podle eurokódů. Samozřejmě všem našim klientům přejeme, aby požár nikdy nezažili. Ale při více než 1500 realizacích je pochopitelné, že máme zkušenost i s požárem haly. Můžete si přečíst případovou studii z požáru výrobní linky našeho věrného dlouholetého klienta či článek o protipožárním řešení LLENTAB.

Neizolované opláštění

Neizolovaný střešní plášť LLENTAB typ 0 zajišťuje vysokou odolnost proti zatékání díky předem přesně vyraženým montážním otvorům v trapézovém plechu a vaznicích. Na vaznicích Z-profilu jsou přišroubovány trapézové plechy TP46 se základní povrchovou úpravou pozinkováním a konečnou povrchovou úpravou polyesterovým lakem v barevném provedení podle standardů, nebo individuálních požadavků klienta. Vnitřní strana plechu je pokryta vrstvou pro redukci kondenzace, proti odkapávání sražených par .

Neizolované stěnové opláštění LLENTAB typ 0 je ve standardním provedení tvořeno paždíky Z-profilu a vlastní opláštění je tvořeno trapézovým plechem VP45 (alternativně IP18) se shodnou povrchovou úpravou jako u střešních plechů.

Pokud se změní Vaše potřeby, je možné dodatečné zateplení.

Izolace stěn

Nabízíme řadu standardních typů izolace obálky budovy proti chladu nebo teplu (zejména chlazení pro potravinářský průmysl, kde bývá využíváno opláštění z interiérové strany). Můžete si zvolit skládané opláštění nebo sendvičové panely z PUR či minerální vlny v požadované tloušťce.  V nabídce máme také profil SINUS.

Jsme připravení realizovat fasádní plášť i z dalších materiálů, přesně podle požadavků investora. V našich referencích naleznete výrazně prosklené stavby jak jsou autosalony, opláštění z CETRISových desek, dřeva a dalších materiálů. Náš český tým se nezalekl ani naprojektování a realizace opláštění spalovny se sjezdovkou na střeše s výškou opláštění 30-40 metrů.

Skládané opláštění

Skládané izolované opláštění LLENTAB typ 4F

Ocelový plech VP45 – tepelná izolace – parozábrana – ocelový plech IP18

Vertikálně kladené sendvičové PUR panely.

Izolované opláštění stěny PUR sendvičovými panely kladenými vertikálně - LLENTAB typ 6

Sendvičový panel s izolací z polyuretanu.
Běžná tloušťka izolace 100-200 mm.

Vertikálně kladené minerální sendvičové panely.

Izolované opláštění stěny minerálními sendvičovými panely kladenými vertikálně - LLENTAB typ 6

Sendvičový panel s izolací z minerální vlny.
Běžná tloušťka izolace 120-240 mm.

Vertikální sendvičové PUR panely v interiéru.

Vnitřní sendvičové opláštění LLENTAB typ 6W

Z vnitřní strany vertikálně kladený sendvičový panel z polyuretanu.
Běžná tloušťka izolace 100-200 mm.

Horizontálně kladené sendvičové panely.

Horizontálně kladené minerální sendvičové panely, stěna LLENTAB typ 7

Sendvičový panel s izolací z minerální vlny.
Běžná tloušťka izolace 120-240 mm.

Horizontálně kladené sendvičové PUR panely.

Horizontálně kladené sendvičové PUR panely, stěna LLENTAB typ 7

Sendvičový PUR panel.
Běžná tloušťka izolace 100-200 mm.

Horizontálně kladené sendvičové PUR panely z interiérové strany.

Horizontálně kladené sendvičové PUR panely z interiérové strany, stěna LLENTAB typ 7

Běžná tloušťka izolace 100-200 mm.

Izolace střechy

Izolace střechy může být řešena sendvičovými panely a skládaným opláštěním.

Skládané opláštění střechy s foukanou minerální izolací mezi vaznicemi na podhledu z ocelového plechu IP18.

Nadstropní foukaná minerální izolace střechy LLENTAB, typ 2F

Foukaná minerální izolace tloušťky 200-400 mm.

Skládané opláštění střechy s minerální izolací a vzduchovou mezerou mezi dvěma ocelovými plechy TP46.

LLENTAB střecha TYP 5 - skládané opláštění, minerální izolace mezi ocelovými plechy TP46

Minerální vlna tloušťky 150, 200, 250 mm.

PUR sendvičové panely na vaznicích.

Izolovaná střecha LLENTAB typ 6 - PUR panely na vaznicích

Standardní tloušťky PUR izolace: 80, 100, 120 a 160 mm.

Izolovaný podhled ze sendvičových PUR panelů.

Izolace střechy typu 7W - podhled ze sendvičových PUR panelů.

Běžná tloušťka polyuretanové izolace v panelech: 100, 120, 150 a 200 mm.

Vlna+EPS+PVC fóliová střecha na vaznicích.

Izolovaná střecha LLENTAB typ SP - PVC fólie, EPS, minerální vlna

Skládané opláštění: ocelový plech SP 45 na vaznici, parozábrana PE fólie 0,2 mm, minerální vlna 60 mm, EPS 120-220 mm v horní vrstvě izolace, střešní PVC izolace.

Vlna+EPS+PVC fóliová střecha na trapézovém plechu nahrazujícím vaznice.

Bezvaznicová izolovaná střecha LLENTAB typ SPH - PVC fólie, EPS, minerální vlna

Skládané opláštění: Trapézový plech výšky 128 nebo 134 mm, parozábrana z PE fólie 0,2 mm, minerální vlna 60 mm, EPS 120-220 mm v horní vrstvě izolace, střešní PVC izolace.

Fotovoltaické panely

Patra montovaných hal LLENTAB

LLENTAB patro z OSB desek

LLENTAB patro z OSB desek se skládá ze systému stropnic a průvlaků, na kterých je položena nosná vrstva z OSB desek. Desky
mohou být položeny v jedné až třech vrstvách v závislosti na požadovaném zatížení a vzdálenosti stropnic. Případný podhled je možno realizovat z trapézového plechu nebo SDK.

LLENTAB patro - nosný trapéz

Patro se skládá ze systému stropnic a průvlaků, na kterých je položen nosný trapézový plech. Do trapézového plechu je vylita betonová roznášecí vrstva, která je pouze při horním povrchu konstrukčně vyztužena kari sítěmi. Na betonové vrstvě je následně vytvořena finální skladba podlahy.

Patro s nízkou ŽB deskou

Patro se skládá ze systému stropnic a průvlaků, na kterých je vylita nosná betonová žebírková deska. Deska je vyztužena při horním i spodním povrchu (ve vlnách) a je vylita do ztraceného bednění z nízkého trapézového plechu. Na betonové desce je následně vytvořena finální skladba podlahy.

Vysoká železobetonová deska vylitá do trapézových plechů, na profilech IPE, HEA nebo HEB

Patro se skládá z průvlaků ze zatepla válcované oceli tvaru IPE, HEA nebo HEB, které jsou kotveny k sloupům. Na průvlacích je položena nosná železobetonová žebírková deska. Deska je vylita do ocelových trapézových plechů, sloužících jako ztracené bednění.

Patro z panelů Spiroll profilech IPE, HEA nebo HEB

Patro se skládá z průvlaků ze zatepla válcované oceli tvaru IPE, HEA nebo HEB, které jsou kotveny k sloupům. Na průvlacích jsou položeny nosné předepnuté železobetonové panely Spiroll.

Příklady kombinací opláštění stěn a střech montovaných ocelových hal LLENTAB

Certifikace CE

Zajištění kvality provádíme v souladu s ISO 9001, EN 1090-1, EN 1090-2, ISO 14001 a českou legislativou. Stavební práce a výroba jsou každoročně kontrolovány podle požadavků normy EN 1090-1. Více o certifikaci.

Neváhejte se nás zeptat na cokoliv, co vás zajímá.

Vaše otázky vám zodpoví jeden z našich kvalifikovaných projektantů.
Technická podpora