Přípravná fáze

1. Poptávka

Náš obchodní tým se snaží odpovědět na každou poptávku, kterou nám zašlete. Obchodní zástupce Vám pomůže analyzovat Vaše potřeby a upřesnit zadávací dokumentaci tak, aby nabídka, kterou dostanete, co nejlépe odpovídala Vaší budoucí hale.

2. Cenová nabídka

Sestavujeme naši nabídku tak, abyste ji mohli kdykoliv akceptovat a začít stavět, ale zpravidla si příprava projektu vyžádá více než desítku verzí haly. Naši obchodníci s podporou projekčního oddělení Vás provedou celým procesem.

3. Spolupráce na přípravě projektu

V rámci přípravy projektu pro Vás zpracujeme projektovou dokumentaci pro stavební povolení, síly do základů, požární zprávu, návrh financování projektu. Dáme Vám zdarma k dispozici zkušenosti týmu, který postavil víc než 1000 hal.

4. Smlouva o dílo

Předložíme Vám vyváženou smlouvu o dílo, která je připravena pro projekty výstavby hal. Podmínky smlouvy neřeší všechny situace, které se mohou stát při výstavbě haly, ale popisují všechny, které jsme za 20 let stavění hal zažili. Technická specifikace a výkresy zobrazují halu. Platební podmínky srozumitelně popisují způsob úhrady ceny díla. Jsme připraveni s Vámi smlouvu projednat a přizpůsobit ji Vašemu projektu a požadavkům. Po potvrzení smlouvy o dílo pořídíme materiál pro pro Vaši halu a rezervujeme projekční, výrobní a montážní kapacity na termíny dohodnuté ve smlouvě.

Ve výstavbě

5. Potvrzení termínu zahájení montáže (1.týden)

Smlouvu není dobré podepisovat na poslední chvíli, abyste se mohli soustředit na výběr stavební firmy a zahájení stavebních prací. Hned poté co poklepete na základní kámen stavby, pošlete nám potvrzení termínu zahájení montáže a výběr barev Vaší haly. Od obdržení potvrzení máme 42 dní na to, abychom zpracovali výrobní dokumentaci, vyrobili ocelovou konstrukci a dodali ji na stavbu. Dokud je stavba jen na výkresech, pořád není pozdě na úpravy. V této chvíli je čas na osazení kotevních prvků.

6. Před zahájením stavby 7% (2. - 4. týden)

Doporučujeme svolat první kontrolní den zhruba 4 týdny před zahájením montáže. Na něm Vám představíme harmonogram montáže, plán kontroly kvality a technika stavby, který bude LLENTAB zastupovat a bude pro Vás kontaktní osobou během výstavby haly.

7. Výroba ocelové konstrukce 54% (5. - 7. týden)

Naše výrobní linky každý týden vyrobí ocelové konstrukce pro více než 10.000 m2 hal. Výrobu zahájíme zhruba 20 dní před dohodnutým termínem dodání. Týden před expedicí materiálu si ověříme, že můžeme začít montovat. V tuto chvíli jsme již nasmlouvali dodávky většiny komponentů pro Vaši stavbu.

8. Montáž haly 66% (9. - 14. týden)

Žádnou stavbu nelze naplánovat dokonale, ale každou stavbu se vyplatí plánovat. Snažíme se držet našeho harmonogramu, ale naši technici stavby jsou oprávnění a kvalifikování dělat rozhodnutí na stavbě. Na většině staveb dodáváme materiál na stavbu postupně tak, aby mohla montáž plynule pokračovat a zároveň materiál neblokoval vzácné místo na stavbě. Vrata, dveře, okna či světlíky čekají u výrobců až bude možné zkompletovat Vaši stavbu.

9. Dokončení haly a předání díla dokončené stavby 99% (15. týden)

Vaše připomínky k naší práci se snažíme zapracovávat v průběhu výstavby. V našem standardním procesu Vám navrhneme provést předběžnou inspekci týden před dokončením díla. Málokdy je možné, z důvodu koordinace prací s ostatními profesemi dokončit halu na 100%. Při předání zaznamenáme, co chybí k Vaší úplné spokojenosti. Abyste měli jistotu odstranění nedodělků poskytneme Vám finanční záruku.

10. Spokojený uživatel haly

Předáním haly naše služby nekončí. Předáme Vám dokumentaci skutečného provedení a v případě potřeby se budeme účastnit kolaudačního řízení. Naše servisní skupiny opraví poškození, která vzniknou při provozu haly, mohou realizovat úpravy stavby, které si objednáte a případně vyřešit reklamace v pětileté záruční lhůtě.