První český důlní kolový nakladač, nazvaný DNK10 FERRIT UGMK, jehož lžíce unese až deset tun materiálu, vyvinula a vyrobila společnost Ferrit ze Starého Města na Frýdecko-Místecku společně s ruským partnerem během dvou let. Začátkem listopadu se uskutečnil v Rusku v Šadrinské oblasti slavnostní křest, který představila ve své obsáhlé reportáži i místní televize. Nás samozřejmě těší, že výrobním zázemím v České republice byly také tři haly LLENTAB, které si společnost Ferrit s.r.o. nechala postavit v letech 2009, 2010 a 2012.

Společnost Ferrit je soukromá česká firma s celosvětovou působností, která byla založena v r. 1993. Z obchodní společnosti se transformovala ve společnost výrobní, s vlastní vývojovou základnou. Největší podíl produkce tvoří závěsný dopravní systém, který společnosti vydobyl vedoucí postavení na světových trzích. Ferrit se k vývoji obřího důlního nakladače dostal poté, co jej v letech 2008 a 2009 coby firmu zaměřenou na výrobu důlních strojů a zařízení tvrdě zasáhla krize těžebního a uhelného průmyslu. Přes spolupráci s jihoafrickou firmou, se kterou Ferrit vyvinul a vyrobil důlní kolový tahač v nevýbušném provedení, se firma dostala k ruské společnosti UGMK, která působí v těžebním a zpracovatelském průmyslu. Pro ni pak ve Starém Městě nejprve vyrobili pozemní lokomotivu, poté přišel na řadu právě kolový nakladač s označením DNK10 FERRIT UGMK. Jeho vývoj a výroba trvaly dva roky. Zatímco UGMK, respektive jedna z jeho dceřiných firem ZHAAZ, bude dodávat nakladače pro ruský trh a země bývalého Sovětského svazu, Ferrit bude mít na starost výrobu pro zbytek světa.

LLENTAB v roce 2009 nejprve realizoval v areálu firmy Ferrit v Bašce u Frýdku Místku pultovou přístavbu (projekt č. CZ0003) na podélné stěně stávajícího objektu výrobní haly. Objekt má plochu 848 m2, sklon střechy 4° a půdorys 9,3 x 91,2 m (šířka x délka). Výška je 4,35 m. Přístavba je v délce 18 m zateplená a slouží k přípravě výroby a dělení kovového materiálu. Zbývající část přístavby je nezateplená a využívá se ke skladování kovového materiálu. Hala je vybavena mostovým jeřábem o nosnosti 5 tun.

O rok později vyrostla ve stejném areálu zkušebna a sklad o velikosti 374 m2 (projekt č. CZ0065). Izolovaný objekt má sklon střechy 7° a výšku 7 m, délka je 28,3 m, šířka 13,2 m. Střešní izolace je uložena na podhledu z trapézového plechu, který je montován pod spodní pás příhradové konstrukce. Toto řešení omezuje vytápěný prostor v hale, zakrývá nosnou konstrukci, zlepšuje světelné poměry v hale a vytváří půdní prostor pro vedení technologických rozvodů v hale. Podhled zároveň zajišťuje požární odolnost střešní konstrukce a střešního pláště. Vnitřní a vnější opláštění stěn tvoří ocelový trapézový plech, vrstva izolace z minerální vlny je 150 mm silná. I tato hala je vybavena mostovým jeřábem o nosnosti 5 tun.

Zatím poslední a současně největší byla výrobní hala (projekt č. CZ0333) z roku 2012. Ta má velikost 1 671 m2, sklon střechy 1° a výšku 7 m. Délka je 84,4 m, šířka 19,8 m. Nosnou vrstvou střešního pláště je v tomto případě pozinkovaný trapézový plech, opatřený polyesterovým lakem. Plech je uložen na vaznících s modulovou vzdáleností 1500 mm, konstrukce vazníků je viditelná. Jako tepelně izolační vrstva je použita minerální vlna tloušťky 200 mm. Stěnové opláštění tvoří ocelový trapézový plech, izolací je 150 mm vrstva minerální vlny. Střecha haly je osazena fotovoltaickými panely, v interiéru jsou čtyři mostové jeřáby – dva o nosnosti 5 tun a dva o nosnosti 10 tun.