Nová skladová hala pro pálenici v Mrákově nabízí díky zvolenému střešnímu a obvodovému plášti čistý vnitřní prostor bez viditelné konstrukce. V Třebešově jsme navázali na dlouholetou spolupráci s investorem a ze stávajícího zastřešení manipulačního prostoru jsme v průběhu tří měsíců vytvořili novou provozní halu.

CZ001539 MATRIX – zateplení přestřešení (Třebešov)

Objednatelem zateplení stávajícího přestřešení v Třebešově byla společnost Průmstav Náchod s.r.o., investorem firma MATRIX a.s. z Třebešova. Spolupráce firem LLENTAB a MATRIX se datuje již do roku 2014, kdy LLENTAB postavil v třebešovském areálu trojhalí (CZ0552), které tvořily tři moduly 19,8 x 50 m o celkové velikosti 2 979 m2. Opláštěné moduly po stranách od svého dokončení slouží pro výzkum a vývoj, respektive pro výrobu. Prostřední modul byl od počátku řešen jen jako zastřešení manipulačního prostoru, a právě tady jsme od listopadu loňského roku montovali nové opláštění a zateplení. Po dokončení všech prací tak může i tato část sloužit jako regulérní provozní hala firmy MATRIX. Stávající střešní plášť LLENTAB typ 0 byl v době rekonstrukce upraven a doplněn o pozinkované podhledové sendvičové panely, které vytvořily zateplený podhled. Dvě otevřené štítové stěny jsou nově opláštěny vodorovně kladenými stěnovými sendvičovými panely (LLENTAB typ 7). V jedné ze štítových stěn jsou instalována elektricky ovládaná sekční vrata Hörmann, nově instalované je i prosklení na pevném obloukovém pásovém světlíku s výplní z komůrkového polykarbonátu.

LLENTAB hala matrix CZ001539

CZ001305 Pálenice Cisler – skladová hala (Mrákov)

Novou halu pro skladování kvasu jsme v únoru dokončili pro Pěstitelskou pálenici Císler v obci Mrákov na Domažlicku. Investorem byl provozovatel pálenice p. Vladimír Císler a jeho nová hala má půdorys 18 x 25 m (šířka x délka), její výška je 3,5 m. Střecha je sedlová s konstrukcí S7HR, součástí střešní konstrukce LLENTAB typ 2LF je i 300 mm vrstva tepelné izolace z minerální vlny. Horní vrstva dvouplášťové tepelně izolované střechy je umístěna nad konstrukcí příhradového vazníku a je tvořena krytinou z trapézového plechu, opatřenou vrstvou proti odkapávání sražených par. Spodní vrstva pod konstrukcí příhradového vazníku tvoří podhled v hale. Nosnými prvky jsou Z-profily zavěšené na spodní pásnice vazníků. Mezi tyto profily je vložena tepelná izolace. Majiteli haly přináší toto řešení hned několik výhod – nejenže omezí vytápěný prostor v hale, ale současně kryje nosnou konstrukci, zlepšuje světelné poměry v hale a vytváří půdní prostor pro vedení technologických rozvodů. Obvodový plášť skladové haly tvoří tepelně izolované opláštění LLENTAB typ 4F s vnějším opláštěním ze svisle kladeného ocelového pozinkovaného trapézového plechu. I u stěn, podobně jako u střechy, nabízí zvolená konstrukce „čistý“ vnitřní prostor bez viditelné nosné konstrukce.

Další dokončené haly v minulých měsících naleznete zde.