Novou zateplenou skladovou halu knih a spojovací krček stavíme pro pražské nakladatelství v Kozmicích v okrese Benešov, ve Městě Touškov u Plzně jsme začali montovat přístavbu skladovací haly a krytý příjem. Zateplenou skladovací halu stavíme také v Jiříkově v okrese Děčín. Ve Městě Touškov i v Jiříkově jsou nové haly napojeny jednou ze štítových stěn na stávající haly LLENTAB. Novou zateplenou výrobně-skladovací halu montujeme také od června v Zábřehu na Moravě. I nová hala v Sezimově Ústí bude po dokončení sloužit jako sklad.

CZ001595 UHELNÉ SKLADY Zábřeh

Novou zateplenou výrobně-skladovací halu si u nás objednala společnost Uhelné sklady – obchod s palivem, s.r.o. ze Zábřehu. Hala bude mít velikost 20,6 x 60,7 m a vnitřní světlou výšku 6,1 m.

Sedlová střecha s atikou v jedné štítové stěně má sklon 7°, skládané opláštění střechy LLENTAB typ 2LF je tepelně izolováno minerální foukanou vlnou (250 mm), umístěnou mezi vaznicemi na podhledu z ocelového plechu. Stěnový plášť LLENTAB typ 7 tvoří vodorovně kladené sendvičové panely s povrchovou úpravou polyesterovým lakem.

hala uhelné sklady

CZ1406 Svojtka

Objednatelem zateplené skladové haly knih a spojovacího krčku v obci Kozmice (okr. Benešov) je stavební společnost KB systém a.s. z Prahy, investorem nakladatelství Václav Svojtka & Co. Nakladatelství vydává knihy pro děti předškolního a školního věku, dále široké spektrum obrazových titulů pro dospělé z oblasti tzv. non-fiction literatury a proslulou edici průvodců Lonely Planet. Na českém knižním trhu působí s menšími obměnami od roku 1990, od roku 2005 vydává knihy také na Slovensku. Tituly přejímá od renomovaných světových nakladatelů. Nová zateplená skladová hala má rozměry 15,6 x 26 m (šířka x délka), vnitřní světlá výška je 6,4 m.

Sedlová střecha má sklon 11°. Skládané opláštění střechy LLENTAB typ 2LF je tepelně izolováno minerální foukanou vlnou (200 mm), umístěnou mezi vaznicemi na podhledu z ocelového plechu. Stěnový plášť LLENTAB typ 7 tvoří vodorovně kladené sendvičové panely s povrchovou úpravou polyesterovým lakem. Střecha je prosvětlena fixními světlíky, hala má také zvýšenou požární odolnost – R30 u nosné konstrukce střechy a obvodových sloupů, EI30 DP1 u střešního a obvodového pláště. Roletové textilní požární uzávěry mají požární odolnost EW30 DP1 a EW45 DP3. Spojovací krček s pultovou střechou se sklonem 4° má velikost 4 x 3 m a vnitřní výšku 4 m, střešní a stěnové opláštění je stejné jako u skladové haly. Spojovací krček propojí novou skladovou halu se stávající zděnou budovou.

CZ001514 WEBTIP II

Objednatelem přístavby skladovací haly a krytého přijmu ve Městě Touškov nedaleko Plzně je společnost WEBTIP Development s.r.o. z Plzně. Přístavba skladovací haly má půdorys 38 x 58 m, vnitřní výška je 6 m. Sedlová střecha má sklon 4°. Skládané opláštění střechy LLENTAB typ 5 se skládá z izolace (200 mm minerální vlny) a vzduchové mezery mezi dvěma oboustranně lakovanými a pozinkovanými ocelovými trapézovými plechy.

Obvodový plášť LLENTAB typ 4F je oboustranně opláštěn lakovaným pozinkovaným ocelovým trapézovým plechem, izolací je 150 mm vrstva minerální vlny. Přístavek o velikosti 6 x 5,5 m s výškou 5 m má pultovou střechu se sklonem 4°, střešní a stěnové opláštění je stejné jako u skladové haly. Nová hala je „po vodě“ v jedné ze štítových stěn napojena na stávající halu LLENTAB (projekt č. CZ1288) z roku 2019.

skladová hala webtip

CZ001573 KM TRADING Nová

Investorem a objednatelem skladové haly je společnost KM Trading CZ s.r.o. z Jiříkova, kde se také nová hala od června staví. KM Trading CZ s.r.o. je česká obchodně-výrobní společnost, založená v roce 2009. Od počátku se specializuje na zpracování plechů za pomoci CNC technologií (2D laser, ohraňovací lisy) a na sériovou výrobu pro zákazníky (od vývoje produktu až po finální produkt včetně dopravy k zákazníkovi). Skladovací hala má velikost 26,7 x 29,5 m a vnitřní výšku 4,3 m. Sedlová střecha se sklonem 11° je opláštěna konstrukcí LLENTAB typ 5 s izolací z 250 mm minerální vlny, izolované opláštění stěn LLENTAB typ 4F se svisle kladeným oboustranně lakovaným pozinkovaným ocelovým trapézovým plechem a izolací z minerální vlny (250 mm) představuje řešení, které v průběhu let společnost LLENTAB neustále zlepšuje a přizpůsobuje novým požadavkům klientů. I díky tomu nabízí tento tradiční typ obvodového pláště vysokou odolnost, lehkou údržbu a opravy a jednoduché stavební úpravy (např. zabudování nových oken nebo vrat). Nová hala je v jedné ze štítových stěn napojena na stávající objekt výrobní haly LLENTAB (projekt č. CZ0385).

CZ001618 FAU Malá

Nová zateplená skladovací hala vyrůstá v Sezimově Ústí, investor se zaměřuje na poskytování technických služeb pro komunální sféru, obcím a městům nabízí například úklid komunikací, sadové a parkové úpravy, zemní práce a další služby. Nová hala má půdorys 10,3 x 25 m a světlou výšku 6,2 m. Sedlová střecha má sklon 7°, skládané opláštění střechy LLENTAB typ 2LF je tepelně izolováno minerální foukanou vlnou (250 mm), stěnový plášť LLENTAB typ 7 tvoří vodorovně kladené sendvičové panely s povrchovou úpravou polyesterovým lakem.

Podívejte se jaké stavíme ocelové haly a jaké jsme rozjeli projekty v minulých měsících