V Pacově jsme předali novou halu se skladem a montážními prostory, součástí dodávky byl i boční přístřešek, v Kolíně jsme dokončili montáž nové skladové haly. V Hranicích na Moravě jsme postavili přístavbu tenisové haly. V městysu Liteň se žáci místní základní školy mohou těšit z nové tělocvičny, postavené pomocí ocelových konstrukcí LLENTAB.

CZ1298 Picka Energo – skladová a montážní hala + přístřešek (Pacov)

Výstavbu skladu, zázemí a přístřešku v Pacově si objednala stavební společnost I. Kamenická stavební a obchodní firma s.r.o. z Kamenice nad Lipou, investorem nového areálu byla firma Picka Energo s.r.o. z Pacova. Předmětem dodávky byla hala, která je rozdělená na dvě různě vysoké části a přístřešek. Ve vyšší části s půdorysem 12,6 x 11,5 m a vnitřní světlou výškou je sklad. V nižší části o velikosti 12,6 x 12,9 m a vnitřní světlou výškou 3,3 m vzniklo zázemí a prostor pro montáže. Obě části mají sedlovou střechu se sklonem 7°. Střešní plášť LLENTAB typ 2 omezuje vytápěný prostor v hale, zakrývá nosnou konstrukci, zlepšuje světelné poměry v hale a vytváří půdní prostor pro vedení technologických rozvodů v hale. V případě použití izolace (200 mm minerální vlny) podhled zároveň zajišťuje požární odolnost střešní konstrukce a střešního pláště. Kombinace opláštění stěny LLENTAB typ 4 s použitým střešním pláštěm je unikátním řešením systému LLENTAB. Tato kombinace nabízí investorovi ‚čistý‘ vnitřní prostor bez viditelné nosné konstrukce. Navíc tato skladba stěn a podhled zároveň zajišťují požární odolnost konstrukce. Třetím novým objektem byl boční přístřešek o velikosti 12,4 x 11,7 m (šířka x délka) a vnitřní světlou výškou 4,5 m. Přístřešek má pultovou střechu se sklonem 4°, střecha je neizolovaná a krytinu tvoří ocelový pozinkovaný trapézový plech, stěny jsou bez opláštění.

CZ1397 MTC Kolín přístavba JD – skladová hala (Kolín)

Skladovou halu jsme dokončili v listopadu v Kolíně, objednatelem a investorem byla společnost MTC Kolín s.r.o. Nová moderní skladová hala o výměře 3 000 m² vyrostla v areálu komerčního parku MTC Kolín s.r.o. a byla vybudována pro potřeby třetích stran: aktuálně slouží pro just in time dodávky firmy Interplex, která realizuje zakázky pro skladové systémy společnosti Amazon. Hala má půdorys 26,4 x 84,4 m (šířka x délka) a vnitřní světlou výšku 9,6 m. Sedlová střecha má sklon 6°, střešní plášť LLENTAB typ 6 je jednoplášťový a tvoří jej PUR panely, které si na objekt zajišťoval objednatel. I na stěnách haly jsou sendvičové PUR panely, dodávané dle výběru objednatele. Součástí dodávky bylo zajistit spojovací prvky, klempířské prvky, izolací spár, montáž a zároveň stavební připravenost (rám + lemování) pro vrata 5 000 x 5 000 mm (4 ks). Hala je pomocí mezistřešních žlabů napojena na stávající objekty 1x v podélné a 1x ve štítové straně. Na střeše je šest obloukových světlíků o velikosti 6 000 x 3 000 mm.

CZ1397 MTS skladová hala

CZ1423 Tenis Hranice – přístavba tenisové haly (Hranice na Moravě)

Objednatelem přístavby tenisové haly v Hranicích na Moravě byla stavební společnost PB SCOM s.r.o. z Hranic, investorem tenisový klub TJ Slovan Hranice, z.s. Přístavba má rámovou konstrukci a vyrostla na půdorysu 37 x 19,3 m (šířka x délka), vnitřní světlá výška je 3,8 až 9,5 m. Jednoplášťová střecha má sklon 14° a 24° a krytinou je ocelový pozinkovaný trapézový plech. Nosnými prvky jsou vaznice, mezi které je vložena tepelná izolace (120 mm minerální vlny). Vaznice jsou kladeny kolmo na konstrukce příhradových vazníků. Podhledovou vrstvu vytvořila ve funkci parozábrany bílá polypropylénová kašírovaná fólie. Stejný typ opláštění s tepelnou izolací o síle 100 mm je použit i na stěnách přístavby. Opláštěny jsou pouze podélné stěny, stávající štítové opláštění bylo přesunuto na nově vzniklý štít. V stěnovém plášti jsou stavebně připraveny otvory pro vrata 3 600 x 3 600 mm (1 ks) a dveře 1 100 x 2 100 mm (1 ks).

CZ1505 Městys Liteň – tělocvična (Liteň)

Novou zateplenou tělocvičnu si u nás objednala společnost Sportovní podlahy Zlín, s.r.o. ze Zlína, která byla dodavatelem stavebních prací na sportovní hale pro základní školu v městysi Liteň. Tady jsme v rámci projektu CZ1322 zahájili práce už v únoru 2020, kdy se začala montovat nová větší sportovní tělocvična a spojovací krček. Nová „menší“ tělocvična, kterou jsme v rámci projektu dokončili v listopadu, navazuje „po vodě“ na spojovací krček a navyšuje kapacitu nových sportovišť. Tělocvična má rozměry 16,7 x 27,2 m (šířka x délka) a vnitřní světlou výšku 7 m. Sedlová střecha má sklon 7° a její střešní plášť LLENTAB typ 5 plní nejnáročnější požadavky na tepelnou izolaci. Spodní vrstva střešního pláště je provedena s perforovanými stojinami jako akustické opatření. Opláštění stěn tělocvičny tvoří vodorovně kladené sendvičové panely. Až na půdorys jsou tedy obě tělocvičny konstrukčně stejné. Ve vnějším plášti jsou vrata 1 700 x 2 100 mm (1 ks) a okna o velikosti 5 200 x 3 000 mm (3 ks).

Další dokončené haly v minulých měsících naleznete zde.