V Hradci Králové stavíme od října 2. část skladové haly, tu první jsme dokončili v prosinci loňského roku a nová na ni plynule navazuje. Ke stávající administrativní budově a skladové hale jsme tento měsíc začali montovat v Prostějově menší administrativní dostavbu. U obou projektů se v plné míře projevila jedna ze silných stránek ocelových konstrukcí LLENTAB – velmi snadné a flexibilní napojení nové haly na již existující objekty. V Blovicích realizujeme přístavbu objektu chladícího zařízení k objektu jatek. I tato hala bude po dokončení napojena na již existující krček a budovu expedice.

CZ1161 DREVO TRUST HRADEC 2 etapa II.

V prosinci 2019 jsme v Hradci Králové pro společnost Dřevo Trust – prodej, a.s. se sídlem v Praze dokončili v rámci 1. etapy první polovinu skladové haly (CZ0951) o velikosti 29,2 x 69,2 m a světlou výškou 10,8 m. Základem konstrukce jsou železobetonové sloupy, pultová střecha má sklon 4° a je neizolovaná, opláštění stěn tvoří vodorovně kladené sendvičové panely. Součástí prací byla i realizace dělící požární stěny z panelů LLENTAB WOOL 150. V říjnu 2020 jsme zahájili práce na 2. etapě a druhé polovině skladu. V jedné z os objektu budou železobetonové sloupy upraveny s boční konzolou pro uložení konstrukce patra ve výšce 4,5 m. Opláštění bude demontováno z 1. etapy a namontováno na podélnou stěnu 2. etapy. Součástí předmětu díla je také demontáž stávající vnější stěny v jedné z os objektu CZ0951 do výšky 1,5 m pod střechou haly. Tato část stěny bude přesunuta, zbytek stěny (realizované ze sendvičových panelů) ve výšce vazníku zůstane a bude tvořit kouřovou clonu. Ve vnějším plášti budou sekční vrata o velikosti 5 000 x 4 500 mm (1 x bez dveří, 1 x s obslužnými dveřmi) a ocelové dveře 2 150 x 1 100 mm (3 ks). Součástí díla je i pevné střešní prosvětlení z fixního trapézového laminátu o velikosti 1 100 x 5 250 mm (16 ks) a 1 200 x 4 350 mm (4 ks). Hala má zvýšenou požární odolnost, stěnový plášť ze sendvičových panelů má požární odolnost EW45DP1. Součástí projektu požární ochrany jsou také požární ventilátory (6 ks), které budou po dokončení zajišťovat odvod tepla a kouře.

CZ1311 WAPRO dostavba

Objednatelem a investorem administrativní dostavby je společnost WAPRO spol. s r.o. z Prostějova. Firma vyrábí a dodává plastové vázací pásky a jejich příslušenství, nerezové vázací a připevňovací pásy a pásky, kabelové vývodky a ochrany vodičů a teplem smrštitelné trubice a vodiče s PVC izolací. Administrativní dostavba má půdorys 11,9 x 4,9 m (šířka x délka) a vnitřní světlou výšku 6,5 m. Pultová střecha se sklonem 4° je dvouplášťová, izolace (200 mm minerální vlny) je uložena na podhledu z trapézového plechu, který je montován pod spodní pás příhradové konstrukce. Toto řešení omezuje vytápěný prostor v hale, zakrývá nosnou konstrukci a zlepšuje světelné poměry v hale. Podhled střechy je ze sádrokartonu. Stěny budou opláštěny svisle/vodorovně kladeným ocelovým pozinkovaným trapézovým plechem. Nová dostavba je „po vodě“ napojena na stávající administrativní budovu a skladovou halu. Součástí dostavby je vestavba patra o velikosti 54 m2 a užitné nosnosti 250 kg/m2.

CZ1534 MASO BREJCHA

Expedici a sklad masa pro společnost Maso Brejcha s.r.o. si u nás objednala stavební společnost LESING plus, spol. s r.o. z Plzně. Přístavba objektu chladícího zařízení k objektu jatek vyroste v blovické provozovně rodinné firmy Maso Brejcha. V současnosti je to spolu s provozovnou v Plané u Mariánských Lázní jeden ze tří největších a nejmodernějších provozů hovězí porážky v Česku. Nový „chlaďák“ má půdorys 13,7 x 44 m a jeho vnitřní výška je 2,85 m. Pultová střecha má sklon 5° a je realizována ze střešních sendvičových panelů. Ze svisle kladených sendvičových panelů bude i stěnové opláštění nové haly. U vnitřní části opláštění je uvažováno s lemováním hygienickými lištami. Hala je napojena na stávající halu expedice.

Podívejte se jaké stavíme ocelové haly a jaké jsme rozjeli projekty v minulých měsících

zahajované haly LLENTAB v říjnu