V prosinci jsme začali montovat zastřešení stání techniky v obci Želivec v okrese Praha – východ, v Příbrami – Brod jsme zahájili výstavbu nového objektu s administrativním zázemím, skladem a překladištěm a v Přelouči jsme začali s montáží zastřešení skladu.

CZ1186 Agora-SO05

Objednatelem a investorem nového přístřešku je společnost AGORA s.r.o. Společnost provozuje kompostárnu v obci Želivec a letos je to již druhý objekt, který tady realizujeme – v kompostárně Želivec jsme realizovali v květnu i zastřešení prostoru pro kompostování. V prosinci jsme začali montovat zastřešení stání techniky o velikosti 13,7 x 23,6 m (šířka x délka).  Vnitřní světlá výška je cca 4,7 m. Dvouplášťová střecha s izolací (200 mm foukaného minerálního granulátu) na podhledu „půdy“ je pultová, střešní krytinou je pozinkovaný ocelový trapézový plech. Opláštění stěn objektu tvoří zděná část, na kterou navazuje nezateplené opláštění z pozinkovaného ocelového trapézového plechu.

CZ1273 LPB PPL Depo

Pro společnost Logistický park Brod s.r.o. se sídlem v Příbrami stavíme v části města zvané Brod depo pro přepravní společnost. V objektu ve tvaru písmene „L“ bude administrativa, sklady a překladiště.

Hala má rozměry 20,1 / 30 x 59 / 15 m (šířka x délka), vnitřní světlá výška je 3,5 / 3 m. Střecha je sedlová a má sklon 7 / 4 °. U střešního pláště je horní vrstva nad konstrukcí příhradového vazníku tvořena krytinou z trapézového plechu, opatřenou vrstvou proti odkapávání sražených par. Nosnými prvky jsou vaznice kladené kolmo na konstrukce příhradových vazníků. Spodní vrstva pod konstrukcí příhradového vazníku tvoří podhled v hale. Nosnými prvky jsou Z-profily zavěšené na spodní pásnice vazníků. Mezi tyto profily je vložena tepelná izolace (200 mm minerální vlny). Podhledovou vrstvu tvoří trapézový plech. Toto řešení omezuje vytápěný prostor v hale, zakrývá nosnou konstrukci, zlepšuje světelné poměry v hale a vytváří půdní prostor pro vedení technologických rozvodů v hale. Opláštění stěn haly tvoří svisle kladený pozinkovaný ocelový trapézový plech, tepelnou izolací je 150 mm minerální vlny. Součástí plnění je stavební připravenost pro instalaci sekčních vrat o rozměrech 2 750 x 3 000 mm (4 ks) a 1 600 x 2 200 mm (24 ks), dvoukřídlých a jednokřídlých dveří a oken. Dekoračním prvkem jsou po celém obvodu haly vodorovné pruhy, umístěné mezi okny a vraty.

CZ1323 AVEC přístřešek

Pro společnost AVEC CHEM s.r.o. z Přelouče jsme začali montovat zastřešení skladu. Ocelová konstrukce střechy je kotvená do věnce, který není součástí dodávky LLENTAB, to znamená, že dodávka haly neobsahuje sloupy. Sklad má půdorys 9,5 / 15 x 26,5 m (šířka x délka) a jeho vnitřní světlá výška je 2,4 / 2,7 m. Jednoplášťová pultová střecha skládaná má sklon 4 °, krytina je vyskládána ze střešních sendvičových panelů tl. 80 mm s výplní PIR. Nosnými prvky jsou vaznice, které jsou kladeny kolmo na konstrukce příhradových vazníků. Opláštění stěn tvoří vodorovně kladené sendvičové panely. Štítové stěny skladu budou opláštěny sendvičovými panely pouze částečně, protože viditelná zůstane původní zděná stěna objektu. Součástí dodávky LLENTAB jsou sekční vrata o rozměru 3 000 x 2 500 mm (2 ks) a 4 000 x 2 500 mm (2 ks) a ocelové dveře 900 x 2 300 mm (4 ks).