Pro našeho dlouholetého zákazníka, společnost MATRIX Group, jsme v květnu dokončili dva projekty – v Třebešově jsme ukončili montáž nezatepleného zastřešení stávající železobetonové konstrukce pro nový sklad obilí, v Medlešicích u Chrudimi stojí od května nová výrobní hala. Také pro firmu SONAVOX jsme už ve Lhotce nad Bečvou před osmi lety halu stavěli. Nyní jsme k té stávající přistavěli novou výrobní halu s vestavbou patra a chladící místností. Ocelovou konstrukci nové výrobní haly jsme v květnu 2020 postavili také v Rychvaldě v okrese Karviná.

CZ001588 MATRIX sklad obilí – zastřešení (Třebešov)

Objednatelem nezatepleného zastřešení stávající železobetonové konstrukce v Třebešově byla stavební společnost Průmstav Náchod s.r.o., investorem náš dlouholetý zákazník, společnost Matrix a.s. se sídlem v Třebešově. Třebešovský areál společnosti Matrix prochází v posledních letech dynamickým rozvojem, o čemž svědčí mimo jiné i skutečnost, že zatímco v únoru jsme tady dokončili zateplení stávajícího zastřešení (CZ001539), v květnu jsme předali dokončené zastřešení pro nový sklad obilí. Půdorys, na němž jsme realizovali zastřešení z naší ocelové konstrukci LLENTAB (S7HR), má velikost 28,6 x 53 m (šířka x délka) a vnitřní světlá výška je 6 m. Sedlová střecha má sklon 7° a její neizolovaný střešní plášť LLENTAB typ 0 zajišťuje vysokou odolnost proti zatékání díky předem přesně vyraženým montážním otvorům v trapézovém plechu a vaznicích. Na vaznicích Z-profilu jsou přišroubovány trapézové plechy TP46 se základní povrchovou úpravou pozinkováním a konečnou povrchovou úpravou polyesterovým lakem. Vnitřní strana plechu je pokryta vrstvou pro redukci kondenzace, proti odkapávání sražených par. Pokud se změní potřeby investora, bude možné na objekt instalovat dodatečné zateplení. Součástí střešního pláště je pevné střešní prosvětlení, realizované formou fixních světlíků.

LLENTAB zastřešení železobetovnové konstrukce

CZ001552 SONAVOX 3 – výrobní hala s vestavbou patra a chladící místností (Lhotka n. Bečvou)

V roce 2013 byla ve Lhotce nad Bečvou nedaleko Valašského Meziříčí pro společnost SONAVOX CZ (přední výrobce automobilových reproduktorů) dokončena výrobní hala (CZ0418) o rozměrech 44,7 x 63,7 x 10 m (šířka x délka x výška), součástí dodávky byla i třípodlažní administrativa o rozměrech 8,1 x 44,7 x 9,8 m a přístřešek 25,2 x 16 x 5 m. V květnu jsme dokončili pro SONAVOX novou výrobní halu s vestavbou patra a chladící místností a tento nový objekt je propojen se stávající výrobní halou firmy. Investorem byla společnost SONAVOX CZ s.r.o. se sídlem ve Lhotce nad Bečvou, objednatelem stavební společnost LEKOS-STAVBY, spol. s r.o. z Ostravy. Přístavba výrobní haly má půdorys 18 x 33,1 m a její vnitřní světlá výška je 5 m. Na stávající výrobní halu je napojena po jedné své podélné straně. Střecha nového objektu je pultová a má sklon 6°.

LLENTAB výrovní haly pro Sonavox

Na střešní a obvodový plášť nové haly je použito skládané izolované opláštění s ocelovým pozinkovaným trapézovým plechem – u střechy typ LLENTAB 5, u stěn typ LLENTAB 4F. U střechy tvoří izolaci 200 mm minerální vlny, u stěn 150 mm vrstva tohoto izolačního materiálu. Vestavba patra s výškou 2,7 m má půdorys 4,7 x 4,7 m, chladící místnost má rozměry 7,3 x 5,8 m a její výška je 6 m. Opláštění chladící místnosti tvoří sendvičové panely LLENTAB s tepelnou izolací z minerální vlny (150 mm). Vestavba patra z OSB desek s plochou 22,3 m2 má užitnou nosnost 200 kg/m2.

CZ001545 ALTIN JM – výrobní hala (Rychvald)

Objednatelem a investorem ocelové konstrukce pro výrobní halu ve městě Rychvald na Karvinsku byla společnost OSCALA invest s.r.o. Hala bude sloužit pro výrobce instantních polévek a těstovin, společnost ALTIN JM GROUP, s.r.o. z Frýdku-Místku, která buduje v Rychvaldě výrobní, administrativní a expediční zázemí pro své produkty značek Intaste a Vitamax. Nová hala má rozměry 11,1 x 132,5 m (šířka x délka) a její vnitřní světlá výška je 3,2 m. Pultová střecha má sklon 4°. Hala je po celé své délce pevně napojena na stávající objekt. Střešní a stěnové opláštění nebyly předmětem plnění ze strany společnosti LLENTAB.

CZ1531 MATRIX – výrobní hala (Medlešice)

Objednatelem nové výrobní haly pro investora, firmu MATRIX s.r.o. se sídlem v Třebešově, byla stavební společnost STATING s.r.o. z Hradce Králové. Hala se nachází v Medlešicích u Chrudimi, kde je jedno z 13 center společnosti Dřevocentrum CZ (součást MATRIX GROUP), a v prostorách nové haly bude v provozu multifunkční dřevoobráběcí centrum Hundegger. Nezateplená samostatně stojící výrobní hala vyrostla na ploše o velikost 12 x 36 m a její vnitřní výška je 4 m. Střecha je sedlová se sklonem 7°, na stěnách i střeše je nezateplené opláštění z pozinkovaného ocelového trapézového plechu.

Další dokončené haly v minulých měsících naleznete zde.

LLENTAB výrobní haly pro Matrix