Jak informovalo listopadové vydání MATRIX INFO, pravidelného měsíčníku společnosti MATRIX a.s., v říjnu zahájila provoz nová pilnice v Třebešově, instalovaná v nové hale LLENTAB. Pilnice patří k nejmodernějším provozům svého druhu v Evropě a důvodem její realizace byla potřeba instalovat nové strojové zařízení.  Nová pilnice dovolí razantně zvýšit kapacitu výroby, vyšší bude produktivita práce, flexibilita zpracovávané kulatiny a výsledného řeziva, zvýší se také škála zpracovatelných dřevin. Pilnice bude zpracovávat především modřín a dub, dále borovici, smrk, douglasku, buk a další dřeviny. Kapacita pilnice se po ostrém startu bude pohybovat na cca 30 až 35 tis. m3 kulatiny ročně. S růstem objemu zpracovaného dřeva souvisely v Třebešově i úpravy kapacity manipulačního skladu.

Objekt pilnice tvoří hala LLENTAB, kterou jsme předali investorovi v červnu letošního roku. V Třebešově jsme v rámci modernizace staré pilnice dokončili hned tři objekty – novou halu o půdorysu 32 x 58 m, malou halu o velikosti 20 x 55 metrů a vestavbu ve velké hale (rozměry 11 x 24 metrů). Dvoupodlažní vestavba poskytuje prostor pro administrativní zázemí, sklady, brusírnu, trafostanici a rozvodnu.

Pilnice v Třebešově patří do divize WOOD, která je jednou ze čtyř divizí Matrix a.s. Kromě ní patří do společnosti i divize WINDOWS (výrobce a dodavatel oken a dveří), AUTOCENTRUM (prodej a servis vozů ŠKODA) a divize AUTOMOTIVE (dodavatel nářadí, brusných a lepicích materiálů pro automobilový průmysl). Společnost Matrix a.s. si v loňském roce připomněla 25 let své existence.