Nezmeškejte možnost získat dotaci při stavbě zemědělské haly v rámci podzimního kola PRV.

Plánujete stavbu zemědělské haly s využitím dotačních titulů v rámci podzimního kola Programu rozvoje venkova od Státního zemědělského intervenčního fondu? Začnete včas s přípravou potřebných podkladů.

Vzhledem k faktu, že součástí žádosti musí být již vystavené platné stavební povolení, je potřeba na projektu již začít intenzivně pracovat. Společnost LLENTAB je připravena Vám poskytnou veškerou potřebnou součinnost v podobě přípravy podkladů pro stavební povolení.

Výhody Agroteam pro klienty LLENTAB

Partnerství s Agroteam

Pro případnou asistenci při zpracování žádosti samotné, má LLENTAB uzavřenou partnerskou smlouvu se společností Agroteam, která je připravena za zvýhodněných podmínek žádost kompletně zpracovat a minimalizovat, tak možnost administrativních nedostatků.
Výhody Agroteam pro klienty LLENTAB

Mezi aktuálně rozestavěné zemědělské haly LLENTAB patří např. Stáj ve Vajglově [CZ0850], ve Svinčanech právě probíhá výstavba 2 hal, které jsou budovány pro účely chovu nosnic [CZ0739 + CZ0740]. Další halou, která je aktuálně ve výstavbě je hala ve Vidčích, ve které investor plánuje chov ovcí [CZ0724].

LLENTAB, přední dodavatel zemědělských ocelových hal, realizuje projekty pomocí kompletního integrovaného procesu dodávky. Společnost pomocí vlastního projekčního oddělení, výroby i montáže, plně kontroluje celý proces realizace již od samotného začátku působení v ČR. Cílem tohoto úsilí je zachování flexibility a obecně maximalizace efektivity celého procesu výstavby.