Téma nadstaveb je v oblasti rezidenčního bydlení už několik let velmi aktuální. Výrobci stavebních materiálů se nebojí přicházet s novými konstrukcemi a materiály, díky kterým je možné postavit rychle, kvalitně a bezpečně nové prostory. A v oblibě jsou zejména lehké, stabilní a odolné konstrukce, které tolik nezatěžují stávající budovu a umožňují postavit nadstavbu bez velkých stavebních úprav. Nadstavba se navíc díky novým konstrukčním systémům dá realizovat „suchou cestou“ a efektivněji, než tomu bývalo zvykem.

A právě takové řešení umožňuje konstrukční systém sekundárních profilů LLENTAB. Výhodou při navrhování nadstaveb je variabilita profilů, které jsou v nabídce jak pro primární, tak i sekundární konstrukce. Každý projekt je vždy plně řízen projekčním oddělením LLENTAB, a veškeré profily jsou tak navrženy optimálně a připraveny přesně na míru daného projektu. Tyto profily vynikají skvělým poměrem mezi hmotností a efektivitou průřezu (únosností). Profil tak dokáže s menší spotřebou materiálu dosahovat průřezových charakteristik zajišťujících skvělé mechanické vlastnosti. Nízká hmotnost je pak s ohledem na logistiku, manipulaci a rychlou montáž vítaným benefitem. Povrchová úprava dodávaných profilů žárovým zinkováním zaručuje dlouhodobou životnost (více viz článek dále). Důkazem oblíbenosti tohoto řešení je nespočet realizovaných projektů u nás i ve světě. Příkladem tuzemských realizací je nadstavba administrativy v Pelhřimově, nástavba a přístavba základní školy v Raškovicích nebo nadstavba na stávající kancelářskou budovu v Praze.

ŘEŠENÍ NA MÍRU

LEHKOST PROFILŮ

SUCHÁ MONTÁŽ

Ve výrobním areálu firmy RIMOWA v Pelhřimově byla za použití konstrukčního systému ocelových profilů LLENTAB realizována nadstavba administrativy na stávající administrativní halu (projekt č. CZ0695). Tato nadstavba má půdorysné rozměry 8,3/7,3/6,3 × 60,3 m (š × d) a vnitřní světlou výšku 3,1 m. Na střechu byla použita pultová fóliová střecha se sklonem 1°. Nosnou vrstvou střešního pláště je pozinkovaný trapézový plech opatřený polyesterovým lakem. Plech je uložen na vaznících s modulovou vzdáleností 1 500 mm. Vnější opláštění stěn tvoří skladba LLENTAB typu 3 s paždíky profilu Z150. Zatímco vnější plech je montován přímo na paždík, mezi vnitřní plech a profil Z150 je vložen distanční profil pro přerušení tepelného mostu. Tloušťka tepelné izolace z minerální vlny je 160 mm, celková tloušťka stěny včetně trapézových plechů je pak 235 mm. Součástí této dodávky byla i demontáž stávajícího opláštění v místě napojení administrativní haly na sousední výrobní halu a realizace venkovního schodiště. Ocelová konstrukce byla kotvena ve výšce 4,9 m na stropní železobetonové panely stávající administrativy. Celá budova je napojena na sousední, již dříve realizovaný objekt výrobní a skladové haly (projekt č. CZ0203). Prosvětlení zajišťují plastová pásová okna (7× otevíravé a sklopné a 12× pevné), celý stavební otvor má rozměr 15 950 mm × 1 650 mm. Stavebně připravené byly i otvory pro osazení prosklené hliníkové fasády.

V dubnu 2020 byla dokončena nástavba 3. NP na železobetonovém skeletu stávajícího objektu kancelářského přístavku v Praze – Horních Počernicích (projekt č. CZ0961) pro stavební společnost BAUING KV s.r.o. Investorem projektu byl Svaz českých a moravských výrobních družstev. Pro konstrukci byl použit typ P4HR1 s pultovou střechou o půdorysu 12,8 × 24,6 m (š × d) a vnitřní světlé výšce 3 m. Opláštění střechy zajišťuje certifikovaný střešní plášť LLENTAB typu 2LF, který tvoří ocelový pozinkovaný trapézový plech a tepelná izolace s vrstvou foukaného minerálního granulátu (400 mm). Pro opláštění stěn se použily vodorovně kladené sendvičové panely. Kloubové kotvení sloupů nosné ocelové konstrukce je provedeno dvěma kotvami přes „černou“ patní desku pro každý sloup a sloupy jsou ukotveny do obnažených železobetonových prvků, přičemž samotnému kotvení předcházelo provedení sond ke zjištění stávajícího stavu ŽB prvků.

Objednatelem nástavby a přístavby pavilonu „A“ Základní školy Raškovice (projekt č. CZ1284) byla stavební společnost BDSTAV MORAVA s.r.o. z Bruzovic, investorem obec Raškovice. Díky použití lehkých ocelových konstrukcí LLENTAB se zrychlila celková instalace nosného skeletu nadstavby a výrazně se snížilo i přitížení na původní obvodové konstrukce budovy. Ocelová konstrukce tvoří nové 4. NP školy a je kotvena do ŽB věnce nad 3. NP. Nadstavba má půdorys 14 × 43 m, sedlovou střechu se sklonem 14° a vnitřní světlou výšku 3,7 m.

Další využití sekundárních profilů LLENTAB pro opláštění stěn a střech, technologické rozvody a patra.

Kupec - Studio A

V průběhu času a existence areálu firmy RIMOWA v Pelhřimově vznikl požadavek vedení firmy na rozšíření stávajících administrativních prostor. Zadáním bylo tyto prostory vytvořit navýšením či rozšířením stávající administrativní části celého areálu v co nejkratší možné době. Po zvážení všech alternativ jsme se rozhodli navýšit stávající administrativní budovu o jedno patro. Roli hrála právě rychlost výstavby a variabilita zvoleného systému s co nejmenším přitížením stávající konstrukce. Právě proto jsme zvolili systém firmy LLENTAB, který výše uvedené parametry splňuje. S výsledkem jsme byli my i vedení firmy RIMOWA spokojeni. Proto se LLENTAB se svým systémem u této firmy uchytil a patřil a patří ke stabilním firmám, které se podílejí na postupném budování areálu této celosvětově známé firmy.

Ing. Jan Kupec, jednatel společnosti STUDIO A, s.r.o.
Sára - Bauing

Nástavbu administrativní budovy v Horních Počernicích jsme museli provádět za provozu kanceláří v nižších patrech. Tato skutečnost nás vedla ke změně projektového řešení a využití systémových profilů LLENTAB, se kterými máme dlouholeté zkušenosti z jiných realizovaných projektů. Díky tomuto systému jsme maximálně zkrátili dobu výstavby a omezili tak možnost zatečení po demontáži původních střešních konstrukcí. Ocenili jsme konstrukční řešení včetně zpracování jednotlivých detailů a projekční podpory ve fázi přípravy projektu.

Ing. Jiří Sára, jednatel společnosti BAUING KV, s.r.o.