S protipožární ochranou svých halových konstrukcí máme letité zkušenosti. Požáry velkých ocelových hal se sice nestávají často, přesto k nim dochází, a i když se jedná pro majitele haly o nepříliš radostnou událost, nabízí nám tato skutečnost cenné informace o chování halových ocelových konstrukcí v extrémních požárních podmínkách.

Flexibilita systému LLENTAB umožňuje přizpůsobit konstrukci na míru požadavkům. Konstrukce budov bez vnitřních podpěr mohou mít rozpon do 100 m, přičemž délka konstrukce není omezena. Moduly konstrukce se přizpůsobí přesně vnitřní dispozici stavby, ale standardně jsou však používány moduly od 3 600 mm do 9 000 mm s modulovým krokem 300 mm. Střecha LLENTAB hal může být rovná, pultová či sedlová a sklon střechy může být v rozsahu 2 – 21°. Vnitřní sklon může být od nulového (horizontálního) po rovnoběžný s vnějším sklonem střechy. Haly mohou mít vnitřní sloupy nebo být vícelodní. Ve všech těchto aplikacích hraje důležitou roli vhodná protipožární ochrana.

Protipožární systémy hal LLENTAB

Naše haly mají systém řešení požární ochrany založený na dvacetiletých zkušenostech při realizaci ocelových hal pro různá využití v České republice.

Unikátní je protipožární podhled LLENTAB typ 2LF s požární odolností EI 90 DP1. Podhled 2LF namontovaný pod nosnou střešní konstrukci čímž zajišťuje požární odolnost všech ocelových konstrukcí nad rovinou podhledu. Standardní skladba je s 200 mm tepelné foukané minerální izolace, která zaručuje ideální vyplnění všech detailů. Současně podhled 2LF snižuje náklady na vytápění objektu tím, že redukuje vytápěný prostor a tím, že je možné zvýšit tloušťku tepelné izolace při vynaložení minimální investice (viz obr. 1). Vlastní konstrukce je i stěnové skládané opláštění LLENTAB typ 4F/4FI, který je klasifikován na požární odolnost EW 90 DP1 a EI 30 DP1. Tepelná izolace je z čedičové izolace v deskách minimální tloušťky 150 mm (viz obr. 2).

Systém doplňují stěnové sendvičové panely LLENTAB typ 7 s výplní z čedičové tepelné izolace. Sendvičové panely dosahují požární odolnosti EI 60 DP1 pro tloušťku 100 mm a požární odolnosti EI 120 DP1 pro tloušťku 150 mm (viz obr. 3).  Mateřská firma LLENTAB AB vyrábí panely i tloušťky 300 mm pro projekty ve Skandinávii, kde jsou již v současnosti vyšší požadavky na tepelně-izolační vlastnosti stěnových plášťů.

Opláštění střechy - typ 2SF/2LF
Opláštění střechy - typ 2SF/2LF

Opláštění střechy – typ 2SF/2LF – jedná se o dvouplášťovou skláda­nou střechu. Horní vrstva nad konstrukcí příhradového vazníku je tvořena krytinou z trapézového plechu opatřenou vrstvou proti odka­pávání sražených par. Nosnými prvky jsou vaznice kladené kolmo na konstrukce příhradových vazníků. Spodní vrstva pod konstrukcí příhra­dového vazníku tvoří podhled v hale. Nosnými prvky jsou Z-profily zavěšené na spodní pásnice vazníků. Mezi tyto profily se vkládá nebo fouká tepelná izolace. Podhledovou vrstvu tvoří trapézový plech.

Izolované opláštění stěny - typ 4F (obr. 2)
Opláštění střechy - typ 2SF/2LF

Opláštění stěny – typ 4F – vnější líc stěnového opláštění tvoří trapézový plech kotvený přes vodorovně kladené stěnové paždíky k nosným sloupům haly. Mezi stěnové paždíky je vložena tepelná izolace. Vnitřní pohledovou vrstvu tvoří trapézový plech.

Izolované opláštění stěny - typ 7 (obr. 3)
Izolované opláštění stěny - typ 7

Opláštění stěny – typ 7 – Vnější líc stěnového opláštění tvoří sendvi­čový panel s výplní PUR, PIR nebo minerální tepelnou izolací. Panely jsou kladeny vodorovně a jsou kotveny ke sloupům haly.