Společnost MATRIX a.s. byla založena jako dřevařská firma se zaměřením na truhlářství, dřevovýrobu, lesní práce, těžbu a zpracování dřeva a ostatních surovin. Tyto aktivity byly koncentrovány do divize WOOD. Postupem času se předmět podnikání rozšiřoval o aktivity v oblasti automobilového průmyslu – divizi AUTOMOTIVE, která je dodavatelem nářadí a brusných a lepicích materiálů. Na tuto aktivitu navazovala divize AUTOCENTRUM – prodej osobních vozidel značky ŠKODA – a divize WINDOWS – výroba plastových, dřevěných a hliníkových oken a dveří.

Tím aktivity společnosti zdaleka nekončí. Pro truhláře, stavebníky, zahradníky a kutily provozuje patnáct specializovaných dřevocenter (DŘEVOCENTRUM CZ, a.s.), v nichž najdou vše, co potřebují pro svou práci či koníčky – široký sortiment stavebního a truhlářského řeziva, hoblovaný program, materiál k výrobě teras, nátěrové hmoty nebo dveře. Velkou výzvou byla pro společnost MATRIX a.s. kompletní rekonstrukce hotelu Studánka na úpatí Orlických hor, kde si pohodlí a nadstandardní vybavení hotelu užívají tisíce hostů ročně. Hodnotnou aktivitou je i vlastní myslivecké sdružení, které hospodaří na třech honitbách. Již zmiňovaný pilařský provoz Matrix WOOD, nacházející se v Třebešově, vyrábí vše, co mohou zákazníci odebírající sortiment ze dřeva potřebovat – od hoblovaných prken přes hranoly a stavební a truhlářské řezivo až po malířské štafle.

A právě zde byla v roce 2017 postavena ocelová hala LLENTAB, která se něčím odlišuje od těch ostatních, jež LLENTAB pro MATRIX postavil. Jedná se o projekt CZ0858 MATRIX pilnice, ve kterém se nachází úplně nová technologie na pořez kulatiny. V rámci optimalizace konstrukčního řešení zde LLENTAB navrhl a dodal hybridní primární konstrukci v podobě kombinace sloupů z válcované oceli a příhradových vazníků z pozinkovaných profilů LLENTAB.

Finanční ředitel MATRIX a.s. Ing. Jakub Kaloč je součástí vedení společnosti již od roku 2005, a tak si velmi dobře pamatuje i začátky spolupráce s firmou LLENTAB. Zajímalo nás, jak se skupině v dnešní době daří, jak se areál v Třebešově rozvíjí a jaké jsou plány do budoucnosti.

Skupina MATRIX a.s. si letos připomíná 30 let od svého založení. Když se ohlédnete zpět, osobně pravděpodobně vidíte spousty práce. Jak vnímáte současnou pozici společnosti?

Ing. Jakub Kaloč: S ohledem na současné dění se nám daří velmi dobře. Některé provozy byly samozřejmě postiženy různými restrikcemi ze strany vlády, nicméně jsme se vždy snažili si v rámci skupiny vypomoci a najít to nejlepší řešení pro danou situaci. Nyní, když už vnímáme rozvolnění, vidíme oživení trhu a vidíme pozitivní budoucnost.

Do kterých činností a oblastí plánujete v nejbližších letech investovat?

Ing. Jakub Kaloč: Jedním z nových projektů je MATRIX House, u kterého chceme široké veřejnosti nabídnout náš vlastní konstrukční systém pro dřevostavby rodinných domů. Vyrábět jej budeme výhradně z eko- a biomateriálů a tuto přednost budeme také komunikovat. Při výrobě našich domů tak nebudeme využívat žádné formaldehydy, lepidla ani další materiály s obsahem škodlivých těkavých látek. Tím se budeme lišit od konkurence, která sice dřevostavby nabízí, ale používá v nich i prvky, které těkavé látky obsahují. Naše řešení je samozřejmě náročné, i s tímto maximálně ohleduplným přístupem chceme plně vyhovět všem nárokům na statiku, energetickou náročnost, akustiku, požární odolnost a další parametry moderní dřevostavby. Ale nyní jsme už v takové fázi, že je náš cíl v dohledu a brzy přijdeme s nabídkou našeho konstrukčního systému na trh. Základem budou typové projekty, ale naší snahou bude maximální individualizace projektu. Při výrobě budeme spolupracovat s návrhem investora, případně jeho architektů a podle zadání připravíme prováděcí projekt a vyrobíme potřebné konstrukční panely. Formu realizace ještě zvažujeme, v první fázi nebudeme volit cestu vlastních montážních part, ale budeme využívat realizační firmy, které si vyškolíme a které budou při stavbě využívat naše panely systému MATRIX House.

Takže po kontinuální expanzi z posledních let už nevstupujete do nových oborů, a soustředíte se na ty oblasti, kde jste si už své jméno vybudovali?

Ing. Jakub Kaloč: Naše vize je taková, že už nechceme rozšiřovat aktivity a vstupovat do nových odvětví, ale chceme po kvalitativní stránce rozvíjet ta stávající. V praxi to znamená zvyšovat počet poboček, jejich digitalizaci nebo, jako je tomu právě v případě dřeva, uzavírání a kompletace výrobního řetězce tak, abychom nebyli jen zpracovatel, ale i finální dodavatel.

Pilnice v Třebešově, kterou jste začali stavět v roce 2014 a která zahájila zkušební provoz na podzim 2017, patří k nejmodernějším závodům svého druhu v Evropě. Můžete ji našim čtenářům trochu přiblížit?

Ing. Jakub Kaloč: Pilnice je projekt za čtvrt miliardy korun a reaguje na potřeby moderní doby. Splňuje totiž požadavky průmyslu generace 4.0, tedy požadavky na co největší automatizaci výroby. Jedná se o komplexní dřevařské centrum, které je maximálně robotizované a digitalizované. Má minimální požadavky na lidskou obsluhu. Navíc k němu patří i nové sušicí centrum a linka na výrobu KVH a BSH hranolů včetně impregnačních stanic. Pilnice nám dovolila razantně zvýšit kapacitu výroby, vyšší je produktivita práce a flexibilita zpracovávané kulatiny a výsledného řeziva, zvýšila se také škála zpracovatelných dřevin. Pilnice zpracovává především modřín a dub, dále borovici, smrk, douglasku, buk a další dřeviny. Směnová kapacita pilnice se pohybuje v rozmezí cca 30 až 35 tis. m3 kulatiny ročně.

Spolupráce vaší firmy a společnosti LLENTAB trvá už několik let, během nichž vznikla v Třebešově řada objektů. Jak se spolupráce rodila a jak ji v současnosti hodnotíte?

Ing. Jakub Kaloč: Obecně spolupráci hodnotím velmi dobře, od technického řešení stavby až po vlastní realizaci. Především oceňuji variabilitu konstrukčního řešení a rychlost výstavby. Jsem spokojen například také s tím, že firma LLENTAB vždy uměla flexibilně reagovat na doplňující požadavky. Důkazem naší spokojenosti je již devět zrealizovaných projektů a další jsou v přípravě.

Více o halách pro společnost Matrix pohledem externího projektanta si můžete přečíst zde.

Ing. Jakub Kaloč

Ing. Jakub Kaloč, Finanční ředitel MATRIX a.s.

LLENTAB hala Matrix pilnice CZ0858

CZ0858 Matrix pilnice

Čestmír Staňura

Společnost MATRIX patří mezi naše dlouholeté a významné zákazníky. Řekl bych, že základem této úspěšné spolupráce je vzájemná důvěra, respekt a dodržování veškerých dohod, bez toho by jednoduše zrealizované projekty nikdy nemohly vzniknout. V tomto případě se vše sešlo a spolupráce mezi námi, investorem a generálním projektantem funguje na těchto principech.

Mgr. Čestmír Staňura, Obchodní zástupce LLENTAB
LLENTAB haly pro Matrix