Přechod na obnovitelné zdroje energie nelze ignorovat. V letech 2021–2030 má Česká republika v Modernizačním fondu na modernizaci energetického sektoru k dispozici přibližně 300 miliard Kč. Další prostředky na fyzickou infrastrukturu a zelenou tranzici (jeden ze šesti pilířů) může Česká republika čerpat v rámci Národního plánu obnovy, kde chce v letech 2021–2026 získat formou grantů a půjček téměř 200 mld. Kč.

Řada výzev, vedoucích ke snížení emisí skleníkových plynů, modernizaci energetických systémů, zlepšení energetické účinnosti a zvýšení podílu obnovitelných zdrojů energie na konečné spotřebě energie bylo nebo je v běhu, další se připravují. Na podporu výstavby malých FV elektráren s instalovaným výkonem do 1 MWp (včetně) je například zaměřena nová dotační výzva RES+ č.+/2022, na kterou je od konce listopadu 2022 alokováno v Modernizačním fondu 1,5 mld. korun.

Ke konci roku 2022 činí instalovaný výkon fotovoltaiky v České republice cca 2 200 MW, což je přibližně stejně, jako mají Dukovany (2 040 MW) nebo Temelín (2 170 MW)

Data z prvního pololetí roku 2022 potvrzují obrovský růst zájmu o fotovoltaiku neboli solární elektrárny, ostatně jen za první pololetí bylo instalováno víc elektráren než za celý loňský rok. Celkem bylo v prvních šesti měsících v Česku připojeno 9 354 elektráren s celkovým výkonem 74,8 MW. Oproti prvnímu pololetí roku 2021 se jedná téměř o 200% nárůst. Český solární průmysl je však stále z největší části odkázán na instalace na rodinných domech.

Jednou z hlavních oblastí rozvoje obnovitelných zdrojů jsou střechy budov

Potenciál v této oblasti je obrovský, krátká doba návratnosti přivádí ke dveřím solárních projektantů také firemní zákazníky. Dnešní moderní a účinné fotovoltaické panely vyrábějí elektřinu i v zamračených dnech a v omezené míře fungují i při mrazu nebo lehké sněhové pokrývce. I panely směřující na všechny čtyři světové strany lze instalovat na střechy s mírným sklonem, výjimkou nejsou ani panely umístěné na svislých stěnách budov.

Provozovatelé výrobních či skladovacích hal, v nichž probíhá mnohdy energeticky náročná výroba, totiž zjišťují, že instalace solární elektrárny jim dokáže hodně ušetřit. Životnost FVE je přitom výrazně delší než návratnost investice. Na moderní fotovoltaické panely je poskytována záruka minimálně 12 let. Vzhledem k tomu, že i ve 25. roce provozu budou mít přibližně 80 % výkonu, není těžké spočítat, že fotovoltaická elektrárna je při dnešních cenách elektřiny racionální investicí s dobou návratnosti cca 5 let. Své o tom ví také ve společnosti GD Druckguss s.r.o., kde jsme na halách LLENTAB z roku 2002 a 2005 zesilovali stávající konstrukci.

Překážky jsou, ale dají se překonat

Stavby pro obnovitelné zdroje lze postavit velmi rychle a jednoduše. Mnohdy to jde bez stavebního povolení, ohlášky či územního rozhodnutí. Ministerstvo pro místní rozvoj však pracuje na dalším zjednodušení možnosti instalace solárních panelů pro výrobu elektřiny bez ohledu na instalovaný výkon. Přesto nadále platí, že fotovoltaické projekty s výkonem nad 50 kW vyžadují i dnes stavební povolení, vyřízení potřebné dokumentace zabere několik měsíců.

Pro usnadnění instalace fotovoltaiky je potřeba učinit správné kroky již na začátku projektu. Důvodem je zvýšené zatížení panelů a někdy také potřeba kotevních otvorů ve střeše. Přesto zkušenosti z dosavadních realizací ukazují, že u nových hal, kde se s fotovoltaikou počítalo, je instalace FVE poměrně rutinní záležitostí, která více méně neomezí provoz firmy.

Společnost LLENTAB je na fotovoltaickou revoluci připravena

LLENTAB se dlouhodobě snaží minimalizovat spotřebu zdrojů a energie. Haly dodávané společností LLENTAB obvykle spotřebují až o 20 % méně oceli než konkurenční řešení. Společnost nedávno modernizovala topný systém ve svém výrobním závodě v Kungshamnu a instalovala kompletní LED osvětlení ve výrobním závodě v Gdaňsku. Snížení spotřeby energie je však pouze jedním z aspektů strategie. Tím druhým je snaha o využívání co nejčistší elektřiny, včetně elektřiny z obnovitelných zdrojů. V Gdaňsku se plánuje rozšíření výrobního závodu o fotovoltaické panely na střeše haly.

Počet hal vybavených fotovoltaickými panely rok od roku viditelně roste a jejich instalace se brzy stane běžnou a standardní součástí téměř každé nové haly. Vlastní výroba energie je dnes velmi efektivní investicí.

Společnost LLENTAB přemýšlí o každém projektu komplexně a nejinak je tomu i v případě velkého projektu přechodu na modernější zdroje energie. Už dnes je LLENTAB na fotovoltaiku připraven a má již standardní řešení pro různé typy střešních krytin.