Nový nezateplený sklad pro technologii drcení stavíme od února pro společnost K M K GRANIT, a.s. z obce Krásno v Karlovarském kraji. Společnost je od svého vzniku v roce 1992 zaměřena především na těžbu a zpracování nerostů, v současnosti je jejím hlavním výrobkem živcová surovina, určená k využití zejména v keramickém průmyslu, ve sklárnách, porcelánkách apod.

Halu pro třídění odpadu a separaci plastů si u nás objednala německá společnost TSR Recycling GmbH & Co. KG., která se dlouhodobě orientuje na recyklací surovin a pokrývá všechny úkoly, které při nakládání s kovy a jinými materiály vznikají.

Dodavatel stavebních prací, společnost Spilka a Říha s.r.o. ze Soběslavi, je objednatelem nové haly pro administrativu investora, společnosti Golden Snack s.r.o. se sídlem v Chýnově u Tábora. Firma se zabývá výrobou a distribucí peletových snacků, crackerů, bramborových lupínků, slaných tyčinek a popcornu a v současné době patří mezi největší výrobce privátních značek pro národní i nadnárodní řetězce. Kromě objektu pro administrativu pro ni realizujeme v Chýnově i nezateplený přístřešek.

Zemědělskou halu pro zastřešení chovu nosnic stavíme od února ve Stihňově v Královehradeckém kraji pro společnost Jeřábek & Vodrážka, výkrm drůbeže, spol. s r.o. se sídlem v Praze. Zcela nový halový objekt bude mít po dokončení kapacitu 56 000 kusů nosnic s využitím venkovního výběhu. Na halu bude přímo navazovat prostor balírny a rovněž bude součástí zázemí pro administrativu, včetně sociálního zařízení

V únoru jsme dokončili výstavbu dvou projektů

CZ001864 TSR Olomouc

Investorem nového přístřešku byl dlouholetý zákazník, společnost TSR Czech Republic s.r.o., objednatelem stavební společnost REKOS stavební, spol. s r.o. z Olomouce.  Přístřešek s pultovou střechou má velikost 11,1 x 24,1/22 m (šířka x délka), jeho vnitřní výška je 6,4 m a střešní krytinu tvoří ocelový trapézový pozinkovaný plech.

Pro společnost TSR Czech Republic, která je největším zpracovatelem kovového odpadu v České republice, to nebyla první realizace. Podobné skladové haly a přístřešky, jako byl ten poslední v Olomouci, jsme pro ni realizovali také v Ostravě-Svinově.

CZ001527 NEREZ MAT ZAKLADAČ

Novou halu jsme v únoru 2024 dokončili pro společnost NEREZOVÉ MATERIÁLY, s.r.o. se sídlem v Uherském Hradišti, která patří mezi dlouholeté zákazníky společnosti LLENTAB. Nová skladová hala má půdorys 40,9 x 27,1/22 m, její vnitřní světlá výška je 7,2 m. Střecha LLENTAB typ 5 je tvořená horní krytinou z ocelového trapézového pozinkovaného plechu, nosnými vaznicemi (Z-profily), tepelnou izolací (250 mm vrstva minerální vlny) a parozábranou. Podhledovou vrstvu tvoří trapézový plech, který je uložen na nosné vaznice. Obvodový plášť tvoří skládané opláštění LLENTAB typ 4F.

Jan Kolašín

Společnost NEREZOVÉ MATERIÁLY, s.r.o. vznikla v roce 2007 a již tři roky po založení si od nás nechala postavit ve svém areálu na pomezí Uherského Hradiště a Kunovic první skladovou a prodejní halu nerezových materiálů. Od té doby jsme pro tento významný český a slovenský velkoobchod postavili řadu objektů. Posledním je nová skladová hala, součástí našeho plnění bylo kromě ní i stěnové opláštění na stávající přístřešek, realizovaný ve zdejším areálu v roce 2015.

Jan Kolašín, obchodní zástupce společnosti LLENTAB, spol. s r.o.