Kvalitní práce projektového týmu, příznivá cena, rychlost výstavby i doporučení projektanta, to vše patřilo mezi důvody, proč se společnost MATRIX rozhodla ve svém rozsáhlém areálu v Třebešově ve východních Čechách postavit hned tři velké haly LLENTAB.  Vznikaly postupně od roku 2014 do roku 2017, z toho jedna z nich tvoří dokonce takzvané trojhalí, což je hala složená ze tří modulů o celkové velikosti 2 979 m2. A tím spolupráce zdaleka nekončí…

Společnost MATRIX byla založena jako dřevařská firma se zaměřením na truhlářství, dřevovýrobu, lesní práce, těžbu a zpracování dřeva a ostatních surovin. Postupem času se předmět podnikání rozšiřoval tak, že v současnosti mezi své činnosti může společnost MATRIX zahrnout široké spektrum zboží a poskytovaných služeb. Pro svůj dynamický růst proto potřebuje partnera, který umí vyhovět požadavkům na provedení stavby a především v co nejkratším možném čase.

Na ploše téměř 3 000 m2 bylo nejdříve postaveno trojhalí.

Firma potřebovala rozšířit své prostory pro výrobu a skladování. Rozhodla se pro systém ocelových montovaných hal. Vypsala výběrové řízení, ve kterém zvítězil generální dodavatel Průmstav Náchod a součástí dodávky byl právě systém ocelových hal LLENTAB. Jako první bylo v třebešovském areálu postaveno trojhalí. Skládá se ze tří modulů.

Připravuje se stavba čtvrté montované ocelové haly

Ve dvou halách v Třebešově probíhá výroba, v další pak skladování. V jedné výrobní hale je takzvaná pilnice o ploše 3 205 m2, kde se řeže dřevo, je v ní i vestavek, v němž se nacházejí mimo jiné kancelářské prostory. Vestavek je uvnitř haly, je dobře prosvětlený a poskytuje zázemí pro více než 10 osob. Ve zmíněné trojlodi probíhá výroba hoblovaného programu a jeho následné zpracování např. do podoby oken nebo fasádních terasových systémů. V jiné hale LLENTAB o velikosti cca 1 500 m2 probíhá skladování, mimo jiné i sypkých materiálů. Kromě skladovací haly jsou všechny haly zatepleny. Myslelo se také na dostatečný počet světlíků, aby bylo zajištěno co nejvíce přirozeného osvětlení. Kromě využití standardních oken, je prosvětlení nejen ve střešním plášti, ale i v bočních stěnách hal.

Když jsme vybírali dodavatele haly, zvažovali jsme čas výstavby, kvalitu a finance. Dnes už máme se společností LLENTAB perfektní zkušenosti. Víme, že má zázemí v podobě profesionální projekční kanceláře, což je pro nás důležité, stejně jako cena a rychlost výstavby. Se všemi halami LLENTAB jsme maximálně spokojeni. Nezaznamenali jsme žádný problém, k žádnému zatékání nebo konstrukčním vadám v průběhu provozu nedošlo. I zateplení funguje perfektně, přestože vytopit velkou halu může být velký problém. Aktuálně připravujeme čtvrtou halu o rozloze více než 400 m2, která poslouží ke skladování sušeného řeziva, jelikož jsme rozšířili počet sušáren o více než trojnásobek. LLENTAB měl vždy na začátku každé stavby výborně zpracovanou projektovou dokumentaci. Kvituji průběh i výsledek spolupráce, která ještě rozhodně nekončí. Jsem spokojen například také s tím, že firma LLENTAB uměla reagovat na doplňující požadavky, například doplnění haly pilnice o energožlaby s velmi vysokým zatížením, apod. Ačkoliv jde o „lehké montované konstrukce“ hal, technologie LLENTAB umožňuje připojit i tak velké zatížení, jako například portálový jeřáb. Do budoucna, pokud budeme potřebovat výstavbu nových hal, určitě se rádi znovu obrátíme na firmu LLENTAB, protože je pro nás důležité i vizuální hledisko.

Jakub Kaloč, finanční ředitel a prokurista společnosti MATRIX