V souladu s našimi etickými zásadami pro nás udržitelnost znamená, že vše co plánujeme a provádíme, je navrženo zodpovědně z dlouhodobého hlediska. Toto zahrnuje ekologické, finanční a sociální aspekty naší činnosti.

Udržitelnost pro nás znamená zajistit, že vše, co plánujeme a provádíme, je navrženo zodpovědně z dlouhodobého hlediska – které se, dle našeho nového poznávání, v příslušných oblastech dále rozvíjí. Tento přístup se vztahuje jak k našim výrobním prostorám, přepravě, tak i ke staveništím. Naším cílem je zahrnout perspektivu udržitelnosti do všeho, co děláme, od toho, jak se setkáváme a komunikujeme se zákazníky, partnery a mezi sebou na pracovišti, jak minimalizujeme dopad na životní prostředí v našich procesech a jak pozitivně přispíváme ke komunitám, ve kterých působíme.

V rámci naší činnosti se snažíme přispívat k energetické účinnosti a efektivnímu využívání zdrojů po celou dobu životního cyklu projektu tím, že vyrábíme energeticky úsporné stavební komponenty, minimalizujeme používání a produkci škodlivých látek, a budujeme ocelové budovy s inteligentním klimatem. Tento přístup máme od projektování po výstavbu budov tak, aby odolávaly účinkům, kterým budou vystaveny – a to jak při stavbě, tak po celá léta používání.

Životní prostředí

Jako významný dodavatel staveb máme odpovědnost za výběr materiálů, které jsou šetrné k životnímu prostředí, jsou udržitelné a je možné je opětovně použít a / nebo recyklovat. Kromě toho pracujeme na snížení dopadu na klima, se zvláštním důrazem na spotřebu energie a optimalizaci spotřeby materiálu a přepravních operací, přičemž zároveň zajišťujeme, aby s veškerým odpadem bylo nakládáno bezpečným, environmentálně odpovědným způsobem.

Efektivní výroba

Výroba oceli, válcování, dělení a děrování jsou procesy, které vyžadují největší podíl na spotřebě energie. LLENTAB proto pracuje s dlouhodobými řešeními pro zpětné získávání tepla během výrobních procesů. Rovněž vědomě pracujeme na omezení materiálového odpadu v oblasti výroby. Neustále pracujeme na snížení spotřeby energie a ekologický dopad zohledňujeme při rozhodnutích o nákupu nových strojů a zařízení.

Efektivní doprava

Dopravní operace představují jednu z klíčových úloh v naší činnosti v oblasti životního prostředí. Většina surovin, které nakupujeme, se přepravuje po moři a železnici a snažíme se minimalizovat emise uhlíku prostřednictvím efektivní logistiky zahrnující řešení plochých obalů a spolupráce s logistickými společnostmi.

Hospodaření s odpady

Hospodaření s odpadem je další důležitou oblastí naší práce v oblasti životního prostředí a udržitelnosti. Společnost LLENTAB je členem švédské sítě Förpacknings- och Tidningsinsamlingen (fti), která je systémem pro sběr a recyklaci obalů v obchodu a průmyslu. Prostřednictvím národní dohody o nakládání s odpady jak pro výrobní zařízení, tak pro stavební podniky, je cílem dosáhnout 100% třídění u zdroje. Z tohoto přístupu má prospěch jak životní prostředí, tak ekonomika. Aby společnost LLENTAB podpořila svou práci v oblasti životního prostředí, vychází z systému environmentálního managementu, který velmi respektuje environmentální standard ISO 14001.

LLENTAB buildings sustainability

Přirozeně recyklovatelný materiál

Výrobky společnosti LLENTAB jsou vyrobeny především z oceli. Ocel se vyrábí z přírodní železné rudy a recyklované oceli a železa. Protože ocel může být recyklována téměř donekonečna, je výstavba z oceli efektivním využíváním zdrojů Země. Žádný jiný stavební materiál nenabízí stejně vysokou úroveň recyklace bez škodlivých látek a emisí plynů. Když je ocelová konstrukce zbořena, některé součásti lze okamžitě znovu použít jak jsou nebo po úpravách. Rovněž je možné celou konstrukci roztavit na novou ocel. V současnosti je přibližně 20 % veškeré oceli recyklováno. Zinkovaná ocel dobře snáší vlhkost a splňuje všechny technické a funkční požadavky.

S případnými otázkami ohledně udržitelnosti a vlivů LLENTAB na životní prostředí se prosím obraťte na Karla Davida.

Karel David

Referent kvality
+420 607 064 888
karel.david@llentab.cz