Naše práce v oblasti bezpečnosti a pracovního prostředí se vztahuje na všechny oblasti LLENTAB group. Máte-li jakékoli dotazy nebo připomínky, kontaktujte prosím Karla Davida.

Pracovní prostředí a bezpečnost

Náš přístup k udržitelnosti se přirozeně projevuje také v přístupu k zaměstnancům. Jde nám o více než minimalizaci rizika úrazu. Podle nás pro vytvoření dobrého pracovního prostředí musí být všechny aspekty pracovního života udržitelné. Chceme, aby každý, kdo pracuje pro nás nebo s námi, chodil do práce rád, byl motivován a aby měl nejlepší možné podmínky pro skvělou práci.

Chceme být vnímáni jako atraktivní zaměstnavatel. Kvalifikovaní a angažovaní zaměstnanci jsou předpokladem, aby naše společnost zůstala silným hráčem a přispěla k pozitivnímu rozvoji. Naší snahou je být nadále společností, která přitahuje, rozvíjí a udržuje kvalifikované zaměstnance. Společnost LLENTAB se zavazuje nabízet současným i budoucím zaměstnancům zajímavé úkoly, které jim dávají příležitost se rozvíjet.

Naší ambicí je zaměstnávat zdravé a spokojené lidi. Systematicky pracujeme na iniciativách určených k podpoře dobrého zdraví, předcházení rizikům a nehodám, a případně k pomoci při rehabilitaci. Oceňujeme naše zaměstnance a děláme vše pro to, abychom zajistili zdravou rovnováhu mezi prací a volným časem.

kvalita a bezpečnost

Bezpečnost je založena na znalostech

Pokud jde o bezpečnost a ochranu našich zaměstnanců a našich partnerů na staveništích, řídíme se jednoduchým mottem: žádná rizika. Naší vizí je, že se nebudou stávat žádné nehody. Neúnavně pracujeme na tom, abychom v LLENTAB group byli nejlepšího v oboru.

Stavby jsou plné rizik a chyby mohou rychle mít vážné důsledky. Proto jsme navrhli naše pracovní postupy, abychom minimalizovali rizika pro zaměstnance a všechny ostatní na místě. Chceme, aby všechna naše staveniště byla bezpečná tak, že se naši zaměstnanci, pověření subdodavatelé a další partneři vzájemně respektují a spolupracují tak, že se po práci vrací domů vždy zdraví.

To také znamená, že s partnery spolupracujeme se sdílením našich ambicí a dodržováním pravidel a předpisů BOZP, které dodržujeme. Bezpečné pracoviště začíná otevřenou komunikací a prostředím, ve kterém každý bere ohled na všechny ostatní.

Společnost LLENTAB poskytuje zaměstnancům nepřetržitě znalosti a dovednosti, které potřebují k tomu, aby mohli bezpečně vykonávat svou práci s kvalitními konečnými výsledky a motivuje je, aby se zapojili a podíleli na rozvoji našich úkolů. Práce na snižování rizik hrají klíčovou roli při vytváření bezpečných pracovišť. Průzkumy ukazují, že hlavní příčinou nehod je nevhodné a riskantní chování. Proto je zásadní, aby každý věděl, co znamená “bezpečné chování”. Pro školení zaměstnanců a spolupracovníků používáme i webový tréninkový program.

S případnými otázkami ohledně bezpečnosti práce se prosím obraťte na Karla Davida.

Karel David

Referent kvality
+420 607 064 888
karel.david@llentab.cz