Systém řízení kvality ve společnosti LLENTAB, spol. s r.o. čerpá a vychází z propracovaného systému mateřské firmy LLENTAB AB ve Švédsku. Zajištění kvality se provádí na základě směrnic ISO 9001, EN 1090-1 a EN 1090-2 a v souladu s příslušnými právními předpisy ČR. Každý prvek v řetězci návrhu, výroby a montáže je významný pro konečný výsledek. Kvalitu řídíme ve všech činnostech LLENTAB group. Podrobnosti naleznete níže. S případnými otázkami se, prosím, obraťte na Blanku Sedlákovou.

Kvalitní výsledky vždy začínají dobrým pochopením potřeb zákazníků

Základem našich dlouhodobých vztahů se spokojenými zákazníky je dobrá komunikace založená na dialogu, odborné reakce a poradenství, spolehlivost. V práci na kvalitě nás podporují naše základní hodnoty: jsme přístupní, flexibilní, pozorní k přáním našich zákazníků a předkládáme dobře vyhovující řešení.

Ať dodáváme halu pro jakékoliv užití, je pro nás nezbytné splnit nejen požadavky našich zákazníků a partnerů, ale vždy také automaticky naše kritéria kvality a udržitelnosti. Jsme si vědomi, že naše haly budou mít dlouhodobě vliv na každodenní život. Považujeme za přirozené, že vždy dodáváme v souladu s podmínkami smlouvy a plníme závazky stanovené zákony a obecnými předpisy.

LLENTAB Inside – řízení kvality firemních procesů

Systém kontroly kvality má několik částí a podsystémů. Pro vnitřní řízení, rozvoj a kontrolu kvality procesů používáme systém „LLENTAB Inside“, který v zásadě dodržuje požadavky normy ISO 9001.

Kontrolujeme zavádění a efektivnost našich procesů, stejně jako jejich dopad na požadovaný výsledek. Tento systém obsahuje procesní mapy, směrnice, instrukce, vzory dokumentů. Uplatněním a dodržováním tohoto operačního systému dosahujeme dostupnosti, flexibility a schopnosti vždy reagovat na požadavky zákazníků.

Procesní řízení LLENTAB Inside

Právo označovat CE. Projekce a výroba dle EN 1090-1

Další částí řízení kontroly kvality je projekční a výrobní činnost. Ta je certifikovaná dle EN 1090-1. Společnost LLENTAB je oprávněna označovat své ocelové stavby a produkty značkou CE. Mateřská švédská společnost LLENTAB AB prošla certifikací EN 1090-1 u švédské notifikované společnosti AAA Certification AB, platném ve všech členských zemích EU. Stavební práce a výrobní proces jsou každoročně recertifikovány podle požadavků normy EN 1090-1. I český zákazník tak má jistotu, že produkty LLENTAB jsou technicky spolehlivé a bezpečné.

Kvalita a certifikace v LLENTAB

S případnými otázkami ohledně kvality a certifikace se, prosím, obraťte na Blanku Sedlákovou.

Blanka Sedláková

Referent kvality +420 602 346 068 blanka.sedlakova@llentab.cz