V prosinci loňského roku byl úspěšně ukončen proces certifikace společnosti LLENTAB, spol. s r.o. v oblasti environmentálního managementu (norma ISO 14001) a managementu kvality (norma ISO 9001). Oba certifikáty vydala v lednu 2021 společnost United Registrar of Systems Czech, s.r.o., která je členem společnosti United Registrar of Systems (Holding) Ltd. a následující tři roky bude každoročně probíhat dozorový audit a každý čtvrtý rok je plánován audit re-certifikační.

Management kvality byl součástí komplexní a systémové kontroly kvality již v předešlých letech, environmentální certifikace podle normy ISO 14001 je pro LLENTAB novinkou. Oba certifikáty potvrzují, že management společnosti LLENTAB, spol. s r.o. si význam kvality uvědomuje a dlouhodobě mu věnuje velkou pozornost.

Systém kontroly kvality má několik částí a podsystémů. Jedním z nich je operační systém orientovaný na procesy „LLENTAB Inside“, který v zásadě dodržuje požadavky normy ISO 9001. LLENTAB v jeho rámci kontroluje zavádění a efektivnost procesů, stejně jako jejich dopad na požadovaný výsledek. Tento systém obsahuje procesní mapy, směrnice, instrukce, vzory dokumentů. Více o kvalitě a certifikacích LLENTAB zde

LLENTAB ISO Certifikáty 9001,14001